PaPa Paul Anka: Một Bản Nhạc Gia Đình Việt Nam Cần Thưởng Thức Nghe Kỹ và Học! 

Paul Anka: Người Cha (bản mới 2010) với lối diễn đạt nhẹ nhàng tha thiết ý nghĩa

 
Bản Papa Anka nguyên thủy 1974 với lối diễn đạt khác sôi nổi thật hay!

“Rồi một hôm cha tôi nói với tôi:Này con, cha rất hãnh diện con đã lớn khôn”
Hãy đi và lập cuộc đời riêng cho mình…
Và đừng lo! Cha sống một mình không sao

Cha tôi nói: “Ngoài đời có nhiều điều con phải thực hiện, nhiều nơi con phải đến để thấy!”
Mắt cha tôi buồn lúc nói chia tay với tôi.
Giờ đây mỗi lần tôi ôm hôn con cái tôi,
Những lời nói cha tôi ngày nào vang lên thật đúng
Cha tôi từng nói: “Con cái chúng sống dựa vào mình và sẽ trưởng thành, Chúng cũng sẽ phải tự lập rời xa mình”

-Tôi nhớ từng lời cha tôi thường nói
Tôi hôn con tôi và nguyện rằng
Một ngày nào đó, Chúng sẽ nghĩ về tôi như thế…

———————–
Everyday my papa would work
To try to make ends meet
To see that we would eat
Keep those shoes upon my feet
Every night my papa would take me
Tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said
And there were years
Of sadness and of tears
Through it all
Together we were strong
We were strong
The times were rough
But Papa he was tough
And, Mama, she stood beside him all along
Growing up with them was easy
Time just flew on by
The years began to fly
They aged, but so did I
I could tell
Mama wasn’t well
And Papa knew and deep down so did she
So did she
And when she died
Papa broke down and cried
And all he could say was: “God, why her? Take me!”
Everyday he sat there sleeping in a rocking chair
He never went upstairs
Because she wasn’t there
Then one day my Papa said,
“Son, I’m proud of how you’ve grown”
He said: “Go make it on your own.
And don’t worry! I’m O.K. alone.”
He said: “There are things you must do; places you must see!”
His eyes were sad as he…
As he said goodbye to me
Every time, I kiss my children,
Papa’s words ring true
He said: “Your children. They live through you.
And they’ll grow. They’ll leave you, too”
I remember every word my Papa used to say
I kiss my kids and I pray
That they’ll think, think of me, that way
Someday…

==

Everyday my papa worked
To help to make ends meet
To see that we would eat
(To) keep those shoes upon my feet
Every night my papa would take
And tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said

Growing up with him was easy
time just flew on by
The years began to fly
He aged and so did I

I could tell
That mama wasn’t well
Papa knew and deep down so did she
So did she
When she died
My papa broke down and cried
All he said was, “God, Why not take me!”

Every night he sat there sleeping in his rocking chair
He never went upstairs
All because she wasn’t there

Then one day my Papa said,
“Son, I’m proud (of) the way you’ve grown
make it on your own
I’ll be O.K. alone.”

Every time I kiss my children
Papa’s words ring true
“Your children live through you.
They’ll grow and leave you, too”
I remember every word my papa used to say
I live that every day
He taught me well that way