Cuộc Cách Mạng Tình Dục tại Trung Quốc và Nam Hàn, sự ngu ngục đạo đức giả của định chế nhà nước, và định chế văn hóa gia đình phương Đông, áp chế những hành xử và ước vọng nền tảng riêng tư của con người.

Định chế nhà nước, định chế văn hóa gia đình đã không giải quyết mà còn làm vấn đề tồi tệ hơn mà chính Nhà Nước Văn Hóa Truyền Thống Gia Đình đã là vấn nạn chính.

Trong các gia đình “văn hóa truyền thống” phương Đông, dù là ở trong nước họ hay đang sinh hoạt nơi phương Tây, căn bệnh giữ con cái, dù đã trưởng thành, sống chung với cha mẹ đã không chỉ tạo cản trở, ức chế tâm sinh lý mà kềm hãm gần như toàn bộ các khai phá tư duy độc lập, khả năng dấn thân sáng tạo của thế hệ trẻ. “Truyền thống” ngu xuẩn này không chỉ kềm hãm sự tiến bộ phát triển xã hội, giá trị Con Người, mà còn làm tay sai cho định chế quyền lực ngăn cản trấn áp mọi nổ lực chuyển hóa, đối kháng và cách mạng từ trứng nước nơi thế hệ trẻ. Đây chính là lý do nền tảng thế lực quyền chính luôn trực tiếp hoặc gián tiếp củng cố “bản sắc văn hóa quốc gia, giá trị gia đình truyền thống”.

Mời quí vị theo dõi tệ nạn đạo đức giả đè nén tính dục của hai xã hội Trung Quốc và Nam Hàn, và hiện trạng giới trẻ đang thức tỉnh bung phá bức tường đạo đức giả bất nhân của quyền lực định chế chính trị và văn hóa truyền thống.

Mời quí vị tham khảo, tự phản ảnh từ đời sống tâm tự thật của bản thân mình  “một cách chân thật” và có quyết định riêng cho bản thân, gia đình, và xã hội của mình

Nhân Chủ

The South Korean Love Industry

 

China’s Sexual Revolution – Documentary