Can We Do It Ourselves

 
Trong hai thập niên qua, nền kinh tế chính trị được gọi là dân chủ xã hội gián tiếp đang liên tục khủng hoảng với mối  đe dọa không chỉ chiến tranh mà một cuộc CÁCH MẠNG QUẦN CHÚNG có nhiều khả năng xảy ra. Hậu quả chưa ai dự đoán được nếu cuộc cách mạng quần chúng xảy ra thật sự.

Một số nhà báo chuyên gia kinh tế cũng như vận động xã hội đã cùng chất vấn và đề nghị đưa ra giải pháp cho vấn nạn nền tảng của định chế và cơ chế dân chủ gián tiếp hiện hành đang khủng hoảng- mà nguyên nhân đi từ nền kinh tế tư bản thị trường với quyền sở hữu không giới hạn đưa đến quyền lực sản xuất cũng như sở hữu vốn tư bản tập trung trong tay thiểu số.

Giải pháp được đề nghị là một nền Dân Chủ Kinh Tế song hành và bổ xung cho nền dân chủ chính trị.

Đúng sai ra sao. Khả thi ra sao. Mời quí vị tham khảo và tự kết luận.

Nhân Chủ