Âm Nhạc là ngôn ngữ nhân loại tuyệt vời nhất, không giới hạn văn hóa biên giới. Nó lan chuyển nhẹ nhàng, xuyên xuốt, và xuyên thấu vào tận từng tâm hồn mỗi con người bất kể khác biệt nơi chốn, không cần giải thích.