Nhà nước Mỹ bảo vệ việc dối trá của chúng với nhiều dối trá hơn. “Tủ Sách Lý Thuyết Âm Mưu” của Bin Laden

Sự ngờ vực của tôi càng sâu đậm về bài viết của Seynour Hersh ( Seymour Hersh’s retelling of the Obama regime’s extra-judicial murder of Osama bin Laden) kể trở lại vụ giết vô pháp chế Bin Laden của chế độ Obama bằng cách tiến hành phi pháp trong một đất nước chủ quyền.

Câu truyện đó của Hersh chẳng có gì đáng quan tâm trong đó, nhưng lại được sự chú ý quá lớn, gần như là bằng chứng của sự xếp đặt để minh chứng tuyên bố của chế độ Obama đã giết một nhân vật đã chết hơn một thập niên rồi.

Dân Mỹ cả tin, và họ không dể dàng có hành động suy xét, nhưng nếu họ thử chịu khó nghĩ suy, họ phải thắc mắc tại sao chính phủ lại CẦN PHẢI BỊA ĐẶT ra một giải thích cho tiêu chí hoàn toàn giả nếu như chính phủ thật sự giết một kẻ bị tố cáo là khủng bố. Tại sao không đơn giản thông báo việc thật sự? Tại sao việc thật sự lại phải được trình bày cả hàng năm sau, từ một nguồn vô danh rò rỉ cho Hersh?

Tôi có thể khẳng định một sự kiện cho quí vị biết rằng nếu như toán đặc nhiệm SEALS thật sự đối mặt với Bin Laden tại Abbottad, thì họ đã dùng lựu đạn gây tê liệt và hơi ngạt để bắt sống hắn. Bin Laden đã được dẫn trình làng trước báo chí, và một đám hớn hở tại Nhà Trắng đã có một cuộc ăn mừng được chụp hình đầy đủ gắn huân chương cho đặc nhiệm SEALs đã bắt sống Bin Laden.

Thay vì vậy, chúng ta lại chỉ có được một vụ giết người không có tử thi, mà theo pháp luật là coi như không có vụ giết người (theo pháp định-một vụ án giết người phải có tử thi nạn nhân-nkptc), và một câu truyện kể đã từng thay đi đổi lại nhiều lần bởi chính văn phòng Tổng Thống trong vòng có 48 tiếng đồng hồ của vụ cho là đột kích đó, và giờ đây lại vừa được viết lại lần nữa do sự bẻ hướng thông tin được cấy đặt vào nơi Seymour Hersh.

Có lẽ việc tung ra quyển sách nhan đề cho là tìm thấy địa điểm cho là nơi ở của bin Laden tại Abbottabad, là một phần của câu trả lời. Ai có thể hình dung được “kẻ khủng bố bậc thầy” lẩn quẩn ngồi đọc những thứ mà bọn đĩ điếm báo chí London Telegraph gọi là “thư viện thuyết âm mưu về 911 và chính sách kinh tế và ngoại giao” của Bin Laden? (xin đọc  Philip Sherwell, Osama bin Laden’s bookshelf featured conspiracy theories about his terror plots, Telegraph, May 26, 2015-bin Laden’s library of conspiracy theories about 9/11)

Cần nhớ rằng lời tuyên bố của “chính phủ” rằng những quyển sách này nằm trong tủ sách Abbottabad của Bin Laden cũng là từ chính “(cửa mồm) cái chính phủ” đã nói với quí vị Saddam Husein có vũ khí toàn diệt, rằng Assad đã dùng vũ khí hóa học, rằng Iran có chương trình vũ khí nguyên tử, và rằng Nga đã tiến chiếm Ukraine.

Chẳng có một chứng cớ gì rằng Bin Laden có những quyển sách này, cũng chỉ như chẳng có chứng cớ gì trong bất cứ điều gì do Washington tuyên bố. Với sự vắng bóng của bằng chứng, vị thế Nhà nước Washington được coi như: “Nếu chúng tôi tuyên bố như vậy, thì điều đó là thật “

Tôi dám đánh cá rằng câu truyện của Hersh bị cài đặt để tăng cường làm mới lại sự chú tâm cho chuyện dài bin Laden, để rồi có thể được dùng để đánh đổ uy tín của những ai chỉ trích nhà nước Mỹ.

Hãy để ý rằng những tác giả trong cái gọi là tủ sách Bin Laden là những người cẩn trọng và đầy kiến thức từng đang quất những đòn đau nhói vào nhà nước Mỹ bằng sự thật. Những người giáng đòn đau này là G.s Noam Chomsky, G.sDavid Ray Griffin, G.sMichel Chossudovsky, ký giả Greg Palast, cựu chuyên gia an ninh phản gián nhà nước Mỹ Michael Scheuer, sử gia William Blum.

Quí vị thấy rõ không nào. Quí vị không được tin những người nói sự thật này, vì Bin Laden chuẩn y họ và có những sách vở của họ trong tủ sách của hắn. Bằng cách suy rộng ra, những người nói sự thật này có phải sẽ bị tố cáo với tội trợ giúp và khích lệ khủng bố không?

Obama tuyên bố đã trả xong mối thù trong phong cách bố già mafia với Bin Laden cho vụ 911. Nhưng chẳng có ai và ngay cả không có một câu truyện ăn khớp nào với những gì xảy ra về cái tử thi. Những thủy thủ trên chiếc chiến hạm mà Chính phủ Mỹ thông báo xác bin Laden đã đựơc an táng trên biển, chẳng hề có một tường trình về việc này xảy ra.

Đơn vị đặc vụ SEAL được cho là đã cung cấp toán biệt sát đã giết một người tay không vũ khí và không chống trả Bin Laden, đã bị giết sạch một cách mờ ám trong một tai nạn trực thăng. Rồi sau rõ ra rằng toán SEALs đó được vận chuyển đến chiến trận chống Taliban trong một chiếc trực thăng cổ lỗ xĩ thuộc nửa thế kỷ kiểu thông dụng từ thập niên 1960s (Boeing CH-47 Chinook). Cha mẹ của các lính SEALs bị tử nạn đang đòi hỏi những chất vấn chưa được trả lời của họ phải được trả lời, một việc mà đám đĩ điếm báo chí từng đang bỏ qua một cách thuận tiện cho tiện lợi của nhà nước Mỹ.

Ngoài chính vụ 911, chưa có một sự kiện quan trọng nào tầm cỡ đến như vụ ám sát bin Laden với đầy dẫy những giải thích mâu thuẫn của chính phủ và của những cơ quan bán chính thức, đầy những câu hỏi không được trả lời với những né tránh. Và một số thật lớn những né tránh và mâu thuẫn cũng không gợi sự quan tâm của nền báo chí chính qui phương Tây hay của đám công chúng Mỹ vật vờ, vô tâm.

Giờ đây lại lộ ra rằng nhà nước Mỹ đã vừa “mất” hồ sơ chi tiết “cái chết” bin Laden, và như vậy bảo vệ miên viễn câu truyện hư cấu về việc giết bin Laden.  (tham khảo http://www.globalresearch.ca/pentagon-orders-purge-of-osama-bin-ladens-death-files-from-data-bank/5342055)

Và đây-  Tom Hartman phỏng vấn giáo sư  David Ray Griffin: “Bin Laden Sống hay Chết” (Is bin Laden dead or alive) https://www.youtube.com/watch?v=fI5b3Ir012k

Đây là bài viết Philip Kraske trên OpEdNews về Steve Kroft dàn đặt “60 Minutes” phỏng vấn Obama về việc giết Osama bin Laden: http://www.opednews.com/populum/printer_friendly.php?content=a&id=143300

Paul Craig Roberts

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.

=
NKPTC phóng dịch
27-05-2015
==

Washington Protects Its Lies With More Lies. Osama Bin Laden’s “Bookshelf of Conspiracy Theories”

Global Research, May 26, 2015

My distrust has deepened of Seymour Hersh’s retelling of the Obama regime’s extra-judicial murder of Osama bin Laden by operating illegally inside a sovereign country.
That Hersh’s story, which is of very little inherent interest, received such a large amount of attention, is almost proof of orchestration in order to substantiate the Obama regime’s claim to have killed a person who had been dead for a decade.
Americans are gullible, and thought does not come easily to them, but if they try hard enough they must wonder why it would be necessary for the government to concoct a totally false account of the deed if Washington kills an alleged terrorist. Why not just give the true story? Why does the true story have to come out years later from anonymous sources leaked to Hersh?
I can tell you for a fact that if SEALs had encountered bin Laden in Abbottabad, they would have used stun grenades and tear gas to take him alive. Bin Laden would have been paraded before the media, and a jubilant White House would have had a much photographed celebration pinning medals on the SEALs who captured him.
Instead, we have a murder without a body, which under law classifies as no murder, and a story that was changed several times by the White House itself within 48 hours of the alleged raid and has now been rewritten again by disinformation planted on Hersh.
Perhaps the release of book titles allegedly found in bin Laden’s alleged residence in Abbottabad is part of the explanation. Who can imagine the “terror mastermind” sitting around reading what the presstituteLondon Telegraph calls bin Laden’s library of conspiracy theories about 9/11 and Washington’s foreign and economic policies? (See Philip Sherwell, Osama bin Laden’s bookshelf featured conspiracy theories about his terror plots, Telegraph, May 26, 2015)
Keep in mind that the government’s claim that these books were in bin Laden’s Abbottabad library comes from the same government that told you Saddam Hussein had weapons of mass destruction, that Assad used chemical weapons, that Iran has a nuclear weapons program, and that Russia invaded Ukraine.
There is no evidence whatsoever that bin Laden had these books, just as there is no evidence for any claim made by Washington. In the absence of evidence, Washington’s position amounts to this: “It is true if we say so.”
I would wager that the Hersh story was planted in order to gin up renewed interest in the bin Laden saga, which could then be used to discredit Washington’s critics.
Notice that the authors in bin Laden’s alleged library are those careful and knowledgeable people who have severely whipped Washington with the truth. The whip wielders are Noam Chomsky, David Ray Griffin, Michel Chossudovsky, Greg Palast, Michael Scheuer, William Blum. You get the picture. You mustn’t believe these truth-tellers, because bin Laden approved of them and had their books in his library. By extension, will these truth-tellers be accused of aiding and abetting terrorism?
Obama claims to have settled the score in mafia godfather fashion with bin Laden for 9/11. But there is nobody and not even a consistent story about what happened to the body. The sailors aboard the ship from which the White House reported bin Laden was given a burial at sea report no such burial took place.
The SEAL unit that allegedly supplied the team that killed an unarmed and undefended bin Laden was mysteriously wiped out in a helicopter crash. It turns out that the SEALs were flown into combat against the Taliban in an antique, half-century-old 1960s vintage helicopter. Parents of the dead SEALs are demanding to have unanswered questions answered, a story that the presstitute media has conveniently dropped for Washington’s convenience.
Other than 9/11 itself, never has such a major event as bin Laden’s killing had such an enormous number of contradictory official and quasi-official explanations, unanswered questions and evasions. And the vast number of evasions and contradictions arouse no interest from the Western media or from the somnolent and insouciant American public.

Now it turns out that Washington has “lost” the bin Laden “death files,” thus protecting in perpetuity the fabricated story of bin Laden’s killing. http://www.globalresearch.ca/pentagon-orders-purge-of-osama-bin-ladens-death-files-from-data-bank/5342055
Here is Tom Hartman’s interview with David Ray Griffin: Is bin Laden dead or alive:
https://www.youtube.com/watch?v=fI5b3Ir012k
Here is Philip Kraske’s OpEdNews article on Steve Kroft’s orchestrated “60 Minutes” interview with Obama on the killing of Osama bin Laden: http://www.opednews.com/populum/printer_friendly.php?content=a&id=143300