CÁI GỐC CỦA VẤN ĐỀ

Nhân Chủ đã từng có bài viết cũng như vài mảng văn về vấn đề phụ nữ và nghề mãi dâm. Tuy nhiên, để cảm kích lòng can đảm của tác giả Nguyễn Tiến Dân, Nhân Chủ xin góp thêm vài điều nền tảng.

Bài viết nói về tệ nạn “lỗ mồm” đạo đức giả và ngu xuẩn không chỉ của người Việt “bản sắc văn hóa” và giới lãnh đạo Việt cộng, mà chính là tệ nạn của thiếu nhận thức và nhân tâm của đại đa số những loại người đạo đức giả, tôn giáo bảo thủ hữu khuynh khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại Á Châu và Trung Đông, nơi ý niệm và quan niệm về NHÂN PHẨM không hiện hữu. Con người, nhất là phụ  nữ,  bị đánh giá theo bề ngoài với những mực thước được ấn định bởi tư duy thấp kém bán khai và quyền lực độc đoán.

Tầm nhìn của tác giả, dù can đảm, thấy rõ nhiều khía cạnh từ gốc cho đến ngọn, nhưng còn hạn hẹp và chưa đủ nhìn ra một số những cành lá của vấn đề, nhất là  CÁI GỐC của  vấn đề, nó nằm trong chiều sâu của nhận thức xã hội và tác động băng hoại của định chế quyền chính nhà nước nói chung. Căn gốc  mà  cho đến nay không mấy xã hội thoát khỏi, có lẽ trừ Thụy Sĩ nơi có nền dân chủ trực tiếp tương đối, và cái nghề cổ đại này hợp pháp hóa từ năm 1942.

Vấn đề tồi tệ không phải là HÀNH ĐỘNG MÃI DÂM, mà là sự bạo ngược áp đặt của quyền lực chính trị và nếp tư duy văn hóa lạc hậu lên chủ quyền và nhân phẩm cá nhân con người.

Trên quả đất này, từ khởi thủy cho đến nay không có nơi nào không có dịch vụ tình dục. Vì tình dục là nhu cầu bản chất của sinh vật, nhất là sinh vật xã hội loài người có nền sinh hoạt trao đổi tương giao dịch vụ sản phẩm khắn khít chặt chẽ và rộng mở mọi lãnh vực- gọi là kinh tế.

Vấn đề là tùy cường độ đạo đức giả của quyền chính,  tư duy lạc hậu của từng nơi, mãi dâm công khai, hợp pháp, hay ẩn khuất lén lút mà thôi. Ngay như NGOẠI TÌNH, nhiều xã hội còn đặt hành xử này vào vòng tội phạm, trong khi nhiều xã hộI, ngoại tình đã được đặt lại đúng vị trí của nó: vấn đề đạo lý trong quan hệ cá nhân riêng tư, không thuộc pháp luật xã hội.

Tại những xã hội tiến bộ, có mức nhận thức cao và quan điểm nhân phẩm chủ quyền cá nhân rõ rệt, hành xử mua bán tình dục là việc không chỉ hợp pháp mà được bình thường  hóa- và là cái quyền sử dụng thân thể của một người. Người bán dâm, nam hay nữ, không bị lên án khinh bỉ và tù tội. Tại Mỹ Hollywood còn có giải thưởng cho ngành mãi dâm cao cấp trong phim ảnh – PORN OSCARS- Nhiều quốc gia họ lập hội, công đoàn để tự vệ chống lại áp đặt vô lý của nhà nước chính phủ như tại Tây Âu (International Union of Sex Workers)- 2-Scarlet Alliance, Australian Sex Workers Association

Giải Oscar cho phim tình dục

 
Quan trọng là quan niệm xã hội về nhân phẩm không miệt thị nghề mãi dâm (sex worker). Nhiều tài tử màn bạc nổi tiếng từng một thời bán dâm (1-phụ bản phía cuối bài). Các ông, các bà, các cô hành nghề khi cần vẫn đi biểu tình , lên truyền hình, truyền thanh vận động chính trị xã hội cho nghề nghiệp của mình- ngay cả ứng cử vào quốc hội như cô Ilona Staller
 

Sex workers rally for improved rights | SBS News (công nhân tình dục Úc biểu tình)

South Korean sex workers rally | Video | Reuters.com (công nhân tình dục Nam Hàn biểu tình)

http://www.youtube.com/watch?v=yuT_L0djUGE

Hay nói cách khác, hành nghề bán dâm do nhiều nguyên do cá nhân, điều kiện kinh tế xã  hội v.v nhưng trước và sau khi thay đổi nghể nghiệp vẫn được xã hội tôn trọng- như nhà văn, nhà vận động xã hội ái Nhĩ Lan Rachel Moran. Và như Nhân Chủ đã có đăng bài trường hợp bà Lý Lệ Hayslip, (Bài Học “Văn Hóa” Từ Cuộc Đời Một Phụ Nữ Mỹ gốc Việt) một phũ nữ Việt vì hoàn cảnh phải bán dâm, nhưng khi đến Mỹ -rồi trở thành thương gia và nhà văn, nhà  từ thiện nổi tiếng, mà nếu còn sống tại Việt Nam hay các xứ thiếu nhân bản, sẽ không còn cơ hội ngoi lên làm “người”, nơi con người, đặc biệt phụ nữ bị coi thường, và miệt thị nghề mãi dâm quá nặng nề.

Như vậy, rõ ràng hành nghề mãi dâm không phải là vấn đề “tệ nạn” .Vấn đề tệ nạn, chính là thái độ và quan điểm hành xử  NHẬN THỨC của xã hội dân chúng và định chế quyền lực chính trị về nhân phẩm và quyền cá nhân CỦA PHỤ NỮ. Ngay tại Hà Lan, nơi các bà các cô  hành nghề có thể đứng trong cửa kính thoát y khoe hàng và chào hàng, nhưng vì bảo vệ tính “quyền lực chính trị” trên nguyên tắc vẫn dùng luật để “coi thường nghề này”. Đây là điểm nền tảng mà tác giả bài viết N.T.Dân chưa nhận thức được để viết đến.

 
Xuyên suốt lịch sử của nhân loại,- những trò cấm đoán hành xử nhu cầu và mong muốn của con người bằng bạo lực pháp luật nhà nước không bao giờ giải quyết được vấn đề. Không chỉ tính dục mãi dâm, mà trước đây rượu bia như Mỹ đã thất bại. Ngay các xã hội Hồi giáo với răn đe giáo điều và hình phạt bạo ngược cũng không ngăn được mà còn làm xã hội lạc hậu đời sống dân chúng căng thẳng. Hiện nay việc cấm đoán cần sa trên thế giới cũng thất bại và đang phải tháo gỡ hợp pháp hóa. Tệ nạn gia tăng và trì trệ xã hội chính là vì quần chúng thiếu nhận thức để quyền chính nhà nước thao túng.
Nhân Chủ
NKPTC
26-05-2015
——————————————

==

“Hollywood Hookers” or “What actresses are former prostitutes ?”

¹1 Marilyn Monroe
Need I say more ?! She earned $500 per day offering herself to producers and directors. Like several of the stars in her time ( Joan Crawford especially ) she did porn films as well as house calls. One of the porn films still exists and pops up on
the Net for high priced copy sales…

¹2 Kim Novak
My great-uncle, an ex-FBI agent, told me that he arrested the actress Kim Novak for prostitution in the 60’s in Chicago.

¹3-4 Barbara Eden &Tina Louise
Rumored to be currently shopping their somewhat tired wares internationally.

¹5 Veronica Lake
Winded up as a hooker in NYC in the 50’s after her run as a movie star.

¹6 Sophia Loren
O-o-old news !.. Rome is not known for a shortage of scantily clad prostitutes. Most of the girls are all remarkably handsome, but one slinky, dark-eyed ragazza in garters and black hose was a real ‘bambola’ ( doll ). That prossy was well known at the clients as “La Simpatica”, and her real name was Sofia Villani Scicolone, a.k.a. Miss Sophia Loren…

¹7 Raquel Welch
One Million Years B.C., when she was Raquel Tejada (sp), Miss Welch was very well known in Tijuana, Mexico. So says her family. Allegedly she also did a lot of porno films, most of which were collected up and destroyed by the studio.

¹8 Joan Collins
Ten years ago was offered 400 million dollars for her services as a Madam from King Fahd of Saudi Arabia. She was almost sold to him almost thirty years ago by her third husband. Starting out her career as a high class prostitute in Hollywood at the age of 17 Joan learned the business from the ground floor up. She started the Heidi Fliess Hollywood Hooker ring. Some of her notable proteges are…

¹9 Reagan, Nancy Davis
The eminence grise in the Reagan White House. Used astrology to determine policy decisions. Slept with Frank Sinatra in the White House itself. Personally pro-choice but kept quiet and supported anti-choice actions for her husband’s career. Former “Hostess Girl”/prostitute for the studios when they needed to recruit someone; reported to give the best head in Hollywood, in her day. Was pregnant when she married Ronnie.

¹10 Sharon Stone
Sharon Stone; Another high-class prostitute. Her icy beauty commanded $1000 per hour. She was discovered by Michael Douglas when she came to call on him for a professional service. The set of Basic Instinct was turned into a brothel for a day. Mike decided that the non orgasmic Sharon needed to learn the ropes. The infamous sex scene between them was entirely real. Afterwards Mike invited the director and one producer to join the fun. Sharon hugely enjoyed the bondage scene that followed. Held down by two men, Mike screwed her for thirty full minutes. Sharon reported: “I have never had sex like that in my life. Now I can’t get enough of it.” She reported six orgasms on that particular day. Sharon was paid an extra $10,000 for this romp.

¹11 Michelle Pfeiffer
Prostitute & casting-couch…hem-m-m…participant during her first years in L.A. Began as a studio call-girl & got some of her early roles “the old-fashioned way”. Was a “professional girlfriend”. the kind with exclusive clientele or just one big customer, who set her up to go on to her acting career.

¹12 Julia Roberts
Swallowed her way to the top.

¹13 Geena Davis
Was a hooker.

¹14 Rene Russo
Rene Russo. This high class call girl was Pierce Brosnan’s sexual soulmate in “The Thomas Crown Affair” No stranger to pleasuring women for money, the studly Bros, engaged in real sexual acts with the voluptuous actress/prostitute on camera and spent the day inviting up to eight men on the set to sample her wares. Rene only bagged $7,500 for this little cuddle fest. She loved every minute of it she reported. She and Bros have not problem to this very day talking about it.

¹15 Catherine Zeta Jones
Mike always discovers them this way. Cathy commanded $10,000 for one romp in London featuring HRH the prince of Wales. I have heard from more than one person that Cathy did high-end “personal marketing” in Las Vegas before her star shone.

¹16 Salma Hayek
The rumor has it that she was actually escorting on the night that she met Stern.

¹17 Halle Berry
Was a kept woman for a few years.

¹18 Lara Flynn Boyle
Was a hooker, who still dated one of her clients even though she was now a known actress.

¹19 Suzanne Somers
Was a hooker.

¹20 Denise Richards
Former Heidi Fleiss girl who made it big. That would explain how she met Charlie Sheen. She does have that “cheerleader” look.
According to the IMDB she has been “working horizontally” since 1990. I remember her as Doogie Howser’s teenage girlfriend around, like,
1988 or so. I suppose. she became a prostitute in the following years until her acting success in the mid-90’s.

¹21 Shannon Doherty
Former Heidi Fleiss girl and the model for porn magasines.

¹22 Lucy Lawless
Supposedly did a hardcore porno scene/movie.

¹23 Janine Turner
Was ( can be kept ) the call-girl. Refused to name the father of her child. I’ve always wondered why she felt the need to keep it secret. Is this perhaps the answer ?..

¹24 Victoria Principal
A woman in that “business” told me about Victoria Principal. Victoria used to live with a guy named Bernie Cornfeld who was apparently a big pimp. He was in a relationship with Heidi Fleiss but long after Victoria was a star. I guess that must be from her “Lost Period”, you know, that time that she doesn’t count when she tells people she is “turning 50″ ? Teehee !”

¹25 Stephanie Kramer
Ex-Heidi Fleiss Girl.

¹26 Trish Vandeveer
This hot mama is very into her children right now. They have been fathered by four different men.

¹27 Jolene Blalock
Jolene netted her new TV series in the traditional Hollywood way. She didn’t need a casting couch. She provided her own. She drives a van to work and earns a little extra cash in the cool of the morning, earning five hundred bucks a trick.

¹28 Irene Cara
Was busted on a streetcorner.

 Victoria Sellers – daughter of Britt Ekland and Peter Sellers, was one of Heidi’s girls.