Một Cuộc Trao Đổi Trí Thức Thật Đơn Giản

Cuộc thảo luận thật đầy ý nghĩa kiến thức và  thích thú giữa hai nhà đại khoa bảng của thế giới: Noam Chomsky, ngôn ngữ học, và Lawrence Kraus nhà vật lý thiên văn.

– Chủ đề  khai mở về nền giáo dục chính qui phần lớn là tuyên truyền và nô lệ hóa sinh viên học sinh cho cấu trúc quyền lực. Không có vấn đề thuyết phục mà đề người nghe tự quyết, tự thuyết phục. Vì “diễn thuyết hùng hồn” thường bị khán giả dựa vào cảm tính mến mộ để lý giải hơn là nội dung của thông tin.

1- Cả hai, giữa một hội trường đầy khán giả trang trọng, nhưng ăn mặc thật bình dị. Bình dị đến mức theo quan điểm “văn hóa bản sắc phương Đông” là “bê bối, luộm thuộm, không đúng lễ”, “coi thường khán giả tham dự”!!!.

2- Họ trao đổi bình dị vui vẻ, và cười đùa như hai thanh niên ngồi vệ đường hay trong quán cà phê bù khú, chứ không “nghiêm túc, đạo mạo” ra vẻ hàn lâm cao trọng! Cuộc trao đổi này có rất nhiều bài học.

Sự hiện diện bình dị và cung cách trao đổi của họ, theo Tôi, là bài học lớn nhất, ít nhất là cho những con người trong xã hội  khệ nệ văn hóa bản sắc phương Đông!

Xã hội người ta “tiến bộ” không phải vì người ta không có vấn đề, vấn nạn, và sai lầm băng hoại, mà chính vì người ta được TRÍ THỨC CHÂN CHÍNH của họ nhắc nhở NHẬN THỨC, HOÀI NGHI, CHẤT VẤN, và THÁCH THỨC tất cả những ý tưởng, đề nghị, NHẤT LÀ VẤN NẠN SAI TRÁI của xã hội từ quá khứ đến hiện tại.

Nội dung cuộc trào đổi, chất vấn là toàn bộ tất cả những vấn đề chính trị xã hội, khoa học, tín ngưỡng lịch sử v.v KHÔNG CÓ MỘT CHỦ ĐỀ NÀO bị úy kị là “nhậy cảm” không dám bàn đến. Họ tiến bộ vì XÃ HỘI HỌ, không chỉ có những TRÍ THỨC KHOA BẢNG THẬT SỰ như thế, mà họ còn có những quần chúng hứng thú thắc mắc kiên nhẫn theo dõi và bình đẳng tự do và TỰ TIN chất vấn các đại khoa bảng này!

Còn ở XỨ TA, và các xứ anh em bày đàn thì sao? Thi thoảng cũng có được vài đứa đạt vài thành quả nơi xứ người, dù so ra chẳng là bao, nhưng lại được cả guồng máy chính trị xã hội và dân chúng tôn lên thổi bong bóng tới giời!

Bản thân bọn khoa bảng “may mắn” này, thì trở nên đi đứng trịnh trọng, hành xử khệnh khạng , kẻ cả cách biệt, và nhất là TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỀ DÁM động đến những vấn đề NHẬY CẢM, hay nói thẳng ra là CHẲNG HỀ DÁM MỞ MỒM hay DÁM NGHĨ ĐẾN VẤN NẠN XÃ HỘI CHÍNH TRỊ của đất nước mình, sai trái băng hoại của nhà nước chính phủ mình đang sống… trong mục tiêu bảo vệ những quyền lợi vật chất cá nhân và gia đình đang được hưởng! Đây chính là “triết thuyết phương Đông”:  khôn chết, dại chết, biết sống… cho đến khi… chết như mọi người!!!

Cái “TRÍ” và cái “CHÍ” của KHOA BẢNG XỨ TA và các xứ bày đàn nó TO LỚN CAO CẢ đến như thế đấy! Đó chính là KHÔNG NHẬN THỨC, phi DÂN TRÍ! Đây chính là lý do nguyên nhân của trì trệ bán khai của toàn bộ xã hội phương Đông!

Nhân chủ
19-05- 2015