Tự Chuyện của John Kiriakou, Một Tín Đồ Nhà Nước trở thành Nạn Nhân Bất cứ ai, đặc biệt là những tín đồ tôn thờ Nhà nước, khi tìm lại được Nhất Điểm Lương Tâm của mình đều trở thành tội phạm của nhà nước. Bản chất nhà nước quyền chính không có chỗ cho NHÂN TÂM tồn tại. Tất cả đã được minh chứng hiển nhiên bằng cuộc đời của những người CÔNG DÂN TỐ CÁO (Whistleblowers) chúng ta đang mục kích hôm nay. Ai cũng mắt thấy, tai nghe, tội ác của nhà nước, nhiều khi chính bản thân của họ là nạn nhân…Nhưng tại sao người ta vẫn bám víu vào nhà nước chính phủ như giải pháp cho họ?

 -Nó có khác gì Tôn Giáo Thần Quyền, dù không chỉ không thể chứng minh được “thiên chúa” hiện hữu, không chứng minh được cả “đức thánh thiện” của giaó hội, giáo đoàn, mà tội ác gian dối của giáo hội, giáo đoàn đã và đang được phơi bày, cùng với những sự kiện hư cấu, ăn cắp tư tưởng của cái gọi là bộ “kinh thánh” cũng đã và đang được trưng bày với đầy đủ chứng cớ khoa học…Nhưng các tín đồ “thuần thành” đều tự xây những bức tường đá bao quanh trí não họ để … giữ vững lập trường ĐỨC TIN!!!

ĐỨC TIN là một căn bệnh tâm thần kinh hoại nhất… Vì nó chỉ cần TIN, và khi đã tin, niềm tin đã thành “đức”, thì chứng cớ luận lý, và ngay nhân tâm cũng trở thành vô giá trị. Tất cả đang diễn ra trước mắt chúng ta hàng ngày, chiến tranh, những cuộc tàn sát diệt chủng, đàn áp vu cáo v.v không chỉ chung quanh xã hội mà ngay trong gia đình của mỗi chúng ta. Tùy quí vị tự xét và qui kết.

 Nhân Chủ

 1-

2

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-