Nhà Nước và Tập Đoàn Lợi Nhuận cấu kết Ăn Cắp và Nắm Hết Đời Tư nô lệ hóa Chúng Ta

Hai nhà báo điều tra danh tiếng thảo luận về quyền riêng tư của dân chúng và việc cấu kết quyền lực giữa Nhà nước và các tập đoàn lợi nhuận hiện nay.