Có rất nhiều giả định của khoa học là SAI. Điều này bình thường, nó là kẽ mở để tìm ra điều đúng. Khoa học là một tiến trình tự chỉnh lý. Để được chấp nhận, những ý tưởng mới phải tồn tại qua định chuẩn chặt chẽ nhất của chứng cớ và sự tra xét. Khía cạnh tệ hại nhất của sự vụ Velikovsky(*) không phải là rất nhiều ý tưởng của ông ta sai lầm và ngớ ngẩn hay cực mâu thuẫn với sự kiện thật. Mà sự tồi tệ nhất chính là một số khoa học gia đã tìm cách trấn áp những ý kiến của Velikovsky. Việc trấn áp những ý kiến phi qui ước  gây khó chịu có thể rất thông thường trong tôn giáo hay trong chính trị, nhưng không thể chấp nhận được trên hành trình kiến thức. Và nó không có chổ đứng trong hành trình nỗ lực của khoa học. Chúng ta không biết trước được sự thấu hiểu nền tảng về  thái dương hệ kỳ bí và yêu mến của chúng ta khởi từ đâu. Và lịch sử nghiên cứu về Thái dương hệ của chúng ta cho thấy rõ ràng rằng những ý kiến qui ước chính qui từng được chấp nhận thường là sai lầm- và rằng sự thấu hiểu rành mạch nền tảng có thể khởi lên từ những nguồn bất ngờ nhất.
Carl Sagan (tập 4-Cosmos Haven and Hell)

There are many hypotheses in science which are wrong. That’s all right. It’s the aperture to finding out what’s right.  Science is a self-correcting process. To be accepted, new ideas must survive   the most rigorous standards of evidence and scrutiny. The worst aspect of the Velikovsky affair is not   that many of his ideas were wrong or silly   or in gross contradiction to the facts. Rather, the worst aspect is that some scientists   attempted to suppress Velikovsky’s ideas.  The suppression of uncomfortable ideas may be common in religion    or in politics, but it is not the path to knowledge.  And there’s no place for it in the endeavor of science.  We do not know beforehand    where fundamental insights will arise from   about our mysterious and lovely solar system.  And the history of our study of the solar system shows clearly    that accepted and conventional ideas are often wrong   and that fundamental insights    can arise from the most unexpected sources. 
Carl Sagan

(*) Velikovsky.  Là Một nhà khoa học tâm lý Nga gốc Do Thái- năm 1950, đưa ra giả thuyết rằng sao chổi sinh ra từ Mộc Tinh-Jupiter- và rằng sự kiện này “trùng hợp” với Kinh Thánh về sự kiện biển chết tách ra và trái đất ngừng quay cho Mose dẫn dân nô lệ Do Thái vượt thoát quân Ai Cập- Sau đó Sao chổi này định vị để trở thành Kim tinh!!!

Carl Sagan, một phi hành gia, khoa học gia, trên con đường tìm hiểu nguồn gốc Con Người và Vũ Trụ của ông, ông đã khám phá và hiểu ra nhiều khía cạnh trên hành trình khoa học này. Tập Vũ Trụ Hành Trình Riêng Tư Không Thời Gian (Cosmos, a personal voyage) của ông, ngoài những khám phá khoa học, Sagan dẫn chúng ta trở ngược về của một tiến trình đầy cam go, nguy hiểm và đơn độc của những nhà khoa học tiên phong như Hypatia, Galileo, Bruno, Corpenicus, Kepler  v.v do sự u mê của đa số và nhất là lòng tham quyền chính hoang tưởng của chính trị tôn giáo. Chính sự đam mê sự thật, tự do, và can đảm của những cá nhân này đã thay đổi toàn diện sinh thái đời sống chúng ta từ vật chất đến tư tưởng. Và chính định chế quyền chính tôn giáo mê tín đã và đang không chỉ trì trệ hóa, phân hóa, tàn hại nô lệ hóa đời sống con người, mà chính là đang dẫn đưa xã hội nhân loại vào sự tự khổ đau và hủy diệt.

Carl Sagan trong COSMOS, cũng như Neil deGrasse Tyson và hành trình của ông Cosmos: A Spacetime Odyssey – Cả hai, trong vị thế  khoa học gia, một cách nhẹ nhàng muốn nói đến Quyền lực ngu tối bạo ngược của tập đoàn lợi nhuận, chính trị, và tôn giáo đã tàn hại bao nhiêu nhân tài, ý tưởng đúng đắn hữu ích cho kiến thức và hạnh phúc nhân loại- chỉ vì những người này có những ý kiến khác hẳn với đa số qui ước chính qui được chấp nhận theo tính tín lý bầy đàn tuân phục hơn là vì nó ĐÚNG theo BẰNG CHỨNG SỰ KIỆN- và những ý kiến này từng bị chế diễu lên án là “hoang tưởng, điên rồ, chống trật tự xã hội” v.v

Trân trọng và mạnh mẽ mời quí vị dành bớt thời gian theo dõi cuộc hành trình thú vị này của Carl Sagan sau khi đã tham khảo qua Hành Trình Không Thời Gian của Neil deGrasse Tyson:

1-

https://dailymotion.com/video/x2dmmnm

2-

https://dailymotion.com/video/x2dmi9y

3-

https://dailymotion.com/video/x2dofa5

4-

5-

https://dailymotion.com/video/x2dofhu

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-