Hậu Quả của TỰ DO NGÔN LUẬN QUÁ TRỚN , báng bổ TÔN GIÁO tại các xã hội mở rộng mở đầu là…được đón nhận vui vẻ và … có tiền hậu hỹ!
==

Advertisements