Một tôn giáo độc đáo và văn minh khoa học nhân bản ra đời tại Thụy Điển trong thập niên qua và đang lớn mạnh dần khắp thế giới. Giáo chủ, người sáng lập giáo hội SAO CHÉP SAN SẺ này là Isak Gerson tại Thụy Điển, với tên đăng ký [pháp lý chính thức là KOPIMISM.

Giáo hội KOPIMISM không thờ thần thánh nào mà THỜ PHỤNG HÀNH ĐỘNG SAO CHÉP VÀ SAN SẺ tất cả mọi thứ trên đời giữa loài người. Theo “giáo lý” của KOPIMISM, hành động sao chép và san sẻ là một cử chỉ linh thiêng. Sự nhận thức san sẻ mọi thứ đặc biệt thông tin kiến thức văn hóa nghệ thuật tư tưởng giữa loài nguòi với nhau là một điều cực kỳ linh thiêng đạo đức.

Biểu trưng của Giáo Hội này là hợp phím Crtl+C và Crtl+V phím lệnh nhấn khi chúng ta dùng máy điện toán để chép và chuyển hồ sơ.

Hiện nay Giáo hội đã có những chi nhánh tại các xã hội Âu Mỹ Úc. Tín đồ chính thức khoảng 5 ngàn. Nhưng những tín đồ không chính thức có lẽ đang lên đến hàng tỉ.. Bất cứ ai hành động LINH THIÊNG-  nhấn hợp phím Ctrl+C và Ctrl+V trong mục tiêu san sẻ hồ sơ, phim ảnh, bản lệnh v.v đến đồng loại đều là tín đồ của Tôn giáo độc đáo này.

Có thể nói các trang tin độc lập là những tín đồ thuần thành không chính qui của Kopimism!!!

Tôn giáo này cực kỳ dễ thương và không cần rao giảng mua chuộc gian trá nhưng tín đồ đầy khắp địa cầu! Mọi người TỰ NGUYỆN tham gia không cần làm đơn tuyên thệ gì hết cả.

Thật là một “tín lý” chỉ có trong đầu những Con Người tiến bộ tại những xạ hội tiến bộ tự do!

Nhân Chủ