Chúng Ta hãy mở lời xin lỗi trước khi quá muộn màng, hãy cho sự tha thứ một cơ hội
        Biến giận dữ thành làn nước, để nó chảy luồn qua kẽ bàn tay
        Tất cả chúng ta đều tuôn máu đỏ, đều kinh qua thiên tai mưa gió, đều ngã xuống đều lạc đường
        Tất cả chúng ta đều nói những lời để rồi hối tiếc, tầt cả đều khóc bằng nước mắt , đều tuôn máu đỏ
   
        Nếu chúng ta đánh nhau, chúng ta đều mất mát, chúng ta chỉ phí thời gian của chúng ta
        Vì vết sẹo của tôi, cũng là vết sẹo của các bạn, và thế giới của các bạn cũng là của tôi
        Bạn và tôi, chúng ta đều tuôn máu đỏ, đều trải qua thiên tai mưa gió, đều ngã xuống, đều lạc đường
        Tất cả chúng ta đều nói những lời để rồi hối tiếc, tất cả đều khóc bằng nước mắt , đều tuôn máu đỏ
        Chúng ta có lúc mạnh, có lúc yếu, có lúc bị đau đớn và nó thấu tâm can
        Chúng ta sống cuộc đời này, cùng thở với nhau, tất cả chúng ta cũng như nhau, tất cả đều tuôn máu đỏ
   
        Hãy nói chúng ta hối tiếc và xin lỗi, trước khi quá muộn màng
        chúng ta đều tuôn máu đỏ, đều trải qua thiên tai mưa gió, đều ngã xuống, đều lạc đường
        Tất cả chúng ta đều nói những lời để rồi hối tiếc, tất cả đều khóc bằng nước mắt , đều tuôn máu đỏ
        Chúng ta có lúc mạnh, có lúc yếu, có lúc bị đau đớn và nó thấu tâm can
        Chúng ta sống cuộc đời này, cùng thở với nhau, tất cả chúng ta cũng như nhau, tất cả đều tuôn máu đỏ…”Bleed Red”
   
        (Let’s say were sorry, before it’s too late, give forgiveness a chance
        Turn the anger into water; let it slip through our hands
        We all bleed red, we all taste rain, all fall down, lose our way,
        We all say words we regret, we all cry tears, we all bleed red
   
        If we’re fighting, we’re both losing; we’re just wasting our time
        Because my scars, they are your scars and your world is mine
        You and I, we all bleed red, we all taste rain, all fall down, lose our way
        We all say words, we regret, well cry tears, we all bleed red
        Sometimes we’re strong, sometimes we’re weak, sometimes we’re hurt and it cuts deep
        We live this life, breath to breath, we’re all the same; we all bleed red
   
        Let’s say we’re sorry…
        Before it’s too late…
   
        We all bleed red, all taste rain, all fall down, lose our way,
        We all say words we regret, we all cry tears we all bleed red,
        Sometimes we’re strong, sometimes we’re weak; sometimes we’re hurt
        It cuts deep; we live this life breath to breath; we’re all the same
        We all bleed r-e-e-e-d-d-d)

  

Tôi căm ghét Chiến Tranh chỉ vì Tôi là một người lính từng sống trong đó có thể ghét, chỉ vì là người đã thấy sự tàn bạo của nó, sư vô ích của nó, sự ngu xuẩn của nó……. Từng khẩu súng được chế tạo, từng chiến hạm ra khơi, từng trái pháo được bắn đi, biểu hiện trong một ý nghĩa cuối cùng là một hành động ăn cắp của những người đói khổ mà không có ăn, của những người chết rét mà không có mặc.. ( Đại Tướng , Tổng Thống Mỹ Dwight D. Eisenhower)

  

(I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its futility, its stupidity…….Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. Four Star-General-President of The USA, Dwight D. Eisenhower)