Phim tài liệu ghi nhận di chứng của chiến tranh với người Mỹ từ cuộc nội chiến năm 1861- đến cuộc chiến Trung Đông 2010..