Một cuộc trao đổi thẳng thắn khôi hài ĐÁNG SUY NGẪM và HỌC HỎI, giữa Edward Snowden và John Oliver tại Mát Cơ Va.

Xin NHẤN VÀO chữ “Watch on Vimeo” để xem phim này:

Edward Snowden Interview in Moscow from Sal Malguarnera on Vimeo.

Advertisements