Vi Nhân Bất Phú, Vi Phú Bất Nhân: Cái Giá của Chủ Nghĩa Tư Bản trong Nền Dân Chủ “Gián Tiếp”

Trong kinh tế học có một từ chuyên môn không chỉ gây “tranh cãi” từ trước đến nay, mà nó bị “tránh né” đến mức tối đa trong thực tế diễn giải với quần chúng. Đó là tác động “ngoại hủy” (externalities) của tiến trình sản xuất tiêu thụ lợi nhuận.

Phương trình kinh tế mà mọi người bình dân được diển giải không hề nói đến cái giá “con người”- hay nói cho rõ theo ý tứ của tiếng Việt, là cái giá nhân phẩm và nhân bản phải trả cho “phát triển kinh tế” “đáp ứng tiêu thụ” DÙ LUÔN XẢY RA, nhưng KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC GHI NHẬN trong phương trình kinh tế.

Nói ngắn gọn và rõ rệt hơn nữa là cái GIÁ phải trả cho “phát triển” kinh tế lại chính là GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG, mà mỉa mai thay, theo “định nghĩa sách vở” mục tiêu của KINH TẾ lại chính là phục vụ nâng cao GIÁ TRỊ ĐỜI SỐNG.

Hàng ngàn năm qua cho đến nay, bằng chứng hiển nhiên của các cuộc chiến, các cuộc thảm sát cũng như những thảm cảnh của nhân loại do chính thế lực tập đoàn lợi nhuận gây ra (trực tiếp hay là nguyên nhân xúc tác), đã cho thấy rõ MỤC TIÊU của cái gọi là “nền kinh tế tư bản” không phải phục vụ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI, mà thật ra chỉ là phục vụ não trạng tham quyền chính của thiểu số qua định hướng LỢI NHUẬN.- dùng lợi nhuận nô lệ hóa con người qua chủ nghĩa tiêu thụ.

Chưa nói về mặt lý thuyết hay thống kê từ các chuyên gia như Paul Craig Roberts, David Gray Griffin, William Engdahl v.v về cái giá “ngoại hủy” môi sinh, sông núi ao hồ, không khí trong lành v.v  Đây mới chỉ là “cái vật giá xã hội” phải trả mà đã khó đo đếm…. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào đời sống Con Người của chúng ta, nhân phẩm và giá trị làm người, cũng đã nhận ra ngay được “nền kinh tế” đã tấn công Nhân Phẩm của chúng ta, cưỡng bức hy sinh nhân phẩm liên tục cho “phát triển kinh tế” do quyền lực chủ đạo như thế nào rồi- Hiện nay đang diển ra rõ rệt tại Hy Lạp.

Trong chúng ta, có những kẻ còn “sống sót” sau những “tiến trình” phát triển kinh tế kiểu hy sinh nhân quyền của Pinoche, Phac Chanh Hy, Lý Quang Diệu, hay trong bất cứ chế độ độc tài nhân danh Cộng Sản và chủ nghĩa xã hội (Bắc Hàn, Trung Quốc, Cuba, Việt Nam v.v) vẫn đang rống cổ “ca ngợi” sự phát triển kinh tế và cái giá “hy sinh nhân quyền cần thiết” của nó!!! Nó có khác gì lối lập luận của “Thánh chiến” rằng vì  lý tưởng mục tiêu “yêu người, chớ giết người” cho nên phải “giết một số người” trước!!!

Chưa nói những kẻ to mồm xiển dương “những cưỡng bức hy sinh” này có dám “tự nguyện hy sinh” gia đình và bản thân của họ cho “phát triển kinh tế” nếu được chọn lựa; và rằng ai cho chúng cái quyền bắt người khác phải hy sinh?

Nhưng “sự cưỡng búc hy sinh” này không chỉ giới hạn ở các xứ sở Á Phi còn bán khai độc tài.. Nó đang tiếp diễn không ngưng nghỉ ngay những xã hội được gọi là “tiên tiến dân chủ tư bản” (một cái danh từ nghịch hợp nhưng không ai chất vấn). Các xã hội “tiên tiến dân chủ tư bản” này đã và đang “phát triển” nền kinh tế của họ bằng KỸ NGHỆ CHIẾN TRANH tàn sát con người, và KỸ NGHỆ AN NINH đàn áp xúc phạm nhân phẩm, nô lệ con người. Phát triển kinh tế bằng kỹ nghệ hóa chất, dược phẩm, và thực phẩm độc hại như cải di tính Monsanto gieo bệnh, nuôi bệnh biến con người thành sinh vật, thực vật để cai trị chắt lợi, hái tiền... Tất cả nó đang diễn ra trước mắt chúng ta, ngay trên thân xác đời sống của mỗi chúng ta!

Ngày nay, qua sự phát triển tinh hóa của kỹ nghệ tuyên truyền thông tin, các tên đại bất nhân lại được ca tụng nhớ ơn, không kể bọn quyền chính thường có khả năng được dựng tượng, ghi vào “sách sử” như Lý Quang Diệu, mà cả tập đoàn lợi nhuận trên xương máu nhân phẩm hàng trăm triệu người khắp địa cầu, được đánh bóng qua những cái gọi là “xã hội từ thiện” (Foundation) như Bill & Melinda Gates, Rockefeller Foundations (Ai đã từng xem Bố Già III, cũng thấy Mafia thành lập từ thiện!!!),,

Dĩ nhiên, không ai nói rằng những hội “từ thiện” này không có “chút tác động từ thiện”! Nhưng rõ ràng chúng trả lại cho quần chúng chỉ có vài cái hộp quà những thứ mà chúng lừa đảo cướp đi của quần chúng cả núi!

Độc hại gian manh hơn chính là chúng đã dùng những cái “hộp” nho nhỏ này, qua hệ thống truyền thông, để che lấp những hành xử gian manh và núi tội ác càng ngày càng cao của chúng. Thảm hại thay! Chúng thành công, vì con mắt người ta chỉ cúi xuống nhìn thấy những “hộp quà từ thiện” nho nhỏ đó, rồi vui mừng cảm kích hàm ơn, không còn nhìn thấy những hành xử gian manh với cả dãy núi tội ác của chúng ngay trước mặt họ!

manhtudangvancong

Trong sách Mạnh Tử có ghi lại việc khi xưa Đằng Văn Công hỏi việc chính sự, Dương Hổ từng góp ý khẳng định rằng “Vi Nhân Bất Phú hỹ, Vi Phú Bất Nhân hỹ”…(Hành Xử Nhân Nghĩa thì không thể  làm giầu được, Làm Ăn Giầu Có thì chẳng thể Hành Xử Nhân Nghĩa được) có nghĩa là làm giầu đương nhiên phải hành xử bất nhân phi nghĩa mới giầu có được! Hay nói thực tế chính xác hơn, thì người có lòng Nhân bản, hành xử nhân đạo với tha nhân sẽ không nghĩ đến chuyện làm giầu, vì làm giầu tất nhiên phải làm điều bất nhân phi nghĩa mới giầu được . Ngược lại , kẻ ham muốn làm giầu sẽ không chỉ chẳng nghĩ gì đến Nhân Nghĩa, mà còn phải hành xử bất nhân phi nghĩa để đạt sự giầu có.

Từ ngàn xưa, ai có Óc Người đều nhìn ra được “nguyên lý đơn giản” này của lợi nhuận và quyền lực. Khi đã BẤT NHÂN, thì chẳng còn gì để nói hay lý luận nữa!

nkptc

nkptc
30-03- 2015

====

The Social Costs Of Capitalism Are Destroying Earth’s Ability To Support Life — Paul Craig Roberts

The Social Costs Of Capitalism Are Destroying Earth’s Ability To Support Life

Paul Craig Roberts

I admire David Ray Griffin for his wide-ranging intelligence, his research skills, and for his courage. Dr. Griffin is not afraid to take on the controversial topics. He gave us ten books on 9/11, and anyone who has read half of one of them knows that the official story is a lie.

Now Griffin has taken on global warming and the CO2 crisis. His book has just been published by Clarity Press, a publisher that seeks out truth-telling authors. Griffin’s book is a hefty 424 pages plus 77 pages of footnotes documenting the information that he presents. Unprecedented: Can Civilization Survive The CO2 Crisis? is no screed. The book is a carefully researched document.

Readers often ask me to write about global warming, chemtrails, vaccines, and other subjects beyond my competence. However, I can see that Griffin has made a huge investment in researching climate change. His book provides a thorough account under one cover.

Griffin concludes that civilization itself is at stake. His evaluation of the evidence is that humans have about three decades to get CO2 emissions under control, and he sees hope in the agreement between Obama and Chinese president Xi Jinping that was announced on November 11, 2014.

Griffin argues that instead of rushing to their own destruction like lemmings, the human race must accept the moral challenge of abolishing the fossil-fuel economy. He makes the case that clean energy permits most of modern society’s way of life to continue without the threat posed by ever rising emissions.
Nuclear energy is not among clean energy sources–just look at the ongoing radiation pollution from Fukushima. Griffin is correct in the way he has framed the issue. It is a moral challenge.

Clearly the climate is changing, whether caused by CO2 emissions or some other cause. Every day brings more reports of perils associated with climate change. See for example: http://www.theweek.co.uk/62989/melting-antarctic-glacier-could-lead-to-11-foot-increase-in-sea-levels?_mout=1&utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
and http://www.theguardian.com/world/2011/jul/24/melting-arctic-ice-banned-toxins-pops

The planet is being polluted with many forms of wastes: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/21/plastic-trash-ocean.aspx?e_cid=20150321Z1_DNL_B_art_1&utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150321Z1_DNL_B&et_cid=DM72148&et_rid=884054544

Our foods are also polluted. On one hand our food is polluted with herbicides and on the other hand by antibiotics. And then we have hormones and pesticides. The World Health Organization has concluded that the glyphosate in Monsanto’s Roundup, a herbicide widely sprayed on GMO food crops, is a likely causes of cancer in humans and animals. https://www.intellihub.com/admits-monsantos-glyphosate-probably-causes-cancer-chemical-found-75-air-rain-samples/

Glyphosate, which is also believed to be exterminating honey bees and Monarch butterflies, is now present in 75 percent of air and rain samples. Some time ago I reported on a microbiologist who wrote to the US Secretary of Agriculture about extensive findings by independent scientists that glyphosate has serious adverse effects on animal life and on animal and human fertility and on the ability of soil to produce nutrition in food crops. The scientist pointed out that the US government’s clearance of glyphosate rested entirely on the industry’s own studies of its safety and that these “studies” are not substantiated by independent scientists. He pointed out that not only are the studies done by scientists employed by Monsanto, but also many agricultural science university faculties are dependent on research funds from the chemical industry and thereby do not have an independent voice.

(On a French TV show a Monsanto representative claimed Roundup was safe enough to drink, but turned down the offer from the show’s host to demonstrate by drinking a glass by exclaiming “I’m not stupid!” http://www.zerohedge.com/news/2015-03-27/im-not-stupid-monsanto-lobbyist-refuses-drink-weedkiller-after-proclaiming-it-wont-h )

Martha Rosenberg writing in CounterPunch reports that 70 percent of all antibiotics are fed to livestock because it produces weight gain and saves money on feed costs. Ninety-three percent of doctors are concerned about the meat industry’s excessive use of antibiotics, and independent scientists have definite evidence that the growing resistance of bacteria to antibiotics is due to the use of antibiotics as animal feed.

Scientists at the University of Iowa found Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in 70 percent of farmed hogs. A Consumer Reports investigation found that US meat, regardless of the meat’s source, is full of “pathogens, commensals, and antibiotic resistant bacteria.” Pork tested contained five resistant bacteria strains.

The Food and Drug Administration, severely weakened by Republicans, cannot stand up to Big Meat. Rosenberg reports that “when the FDA tried in 2008 to ban farm use of cephalosporins (antibiotics like Cefzil and Keflex) because they are needed for pneumonia, strep throat, and other serious human conditions, the egg, chicken, turkey, milk, pork, and cattle industries and the animal Health Institute stormed Capital Hill.”

Congress responded to the campaign donations, not to the health and safety of the American people. The Animal Health Institute consists of the drug companies who make profits selling 70 percent of their production to meat, egg, and milk producers. The members of the “health” institute are Abbott, Bayer Healthcare,
Elanco/Lilly, Merck, Boehringer, Ingelheim Vetmedica, Novartis, etc.

In other words profits come far ahead of public health. As the drug companies have more or less stopped the development of new antibiotics, the protection antibiotics provide against infections is rapidly fading.

The horror goes on. During a time of severe drought in the western US, with California reportedly left with one year’s supply of water, the fossil-fuel fracking industry is polluting the remaining surface and ground water.

All of these activities–use of antibiotics as animal feed, use of GMO herbicides, fracking–are profitable because they impose huge external costs on the environment and on third parties who are not participants in the profits gleaned by externalizing the costs of production. And this brings us back to Griffin’s important book.

Griffin makes the point that the external cost imposed on the climate by fossil-fuel use is the source of the life-threatening crisis that humanity confronts. Capitalists make money by exploiting labor and by externalizing the costs of the wastes produced by the productive process by imposing the wastes on the environment. It is the short-term time horizon of production organized by selfish private interests focused on quarterly profits that is destroying the livability of the earth.

Almost every economist on earth will rise up in opposition to that true statement, because they are brainwashed in the neoliberal ideology that masquerades as economic science, but in fact is nothing but an apology for capitalist exploitation of labor and the earth.

I happened to be one of Ronald Coase’s graduate students the year he published his famous article on “The Problem of Social Cost” (external costs) for which, together with his article, “The Theory of the Firm,” he was awarded the Nobel Prize in Economics. In theory, externalities can be internalized into the process of production so that the producer bears all the costs if all inputs and waste products are subject to property rights. But no one owns the atmosphere, the oceans, the rivers and streams. They remain “common property” and thus are dumping grounds for waste disposal.

Governments, despite pressure from corporations, have realized that pollution is a problem, and governments have imposed some regulation. The regulation raises some costs to corporations, but the regulation is insufficient to halt very much of the externalization of the cost of production. In economic terms, this is the crisis that David Ray Griffin presents to us.

Capitalism’s pursuit of profit is destroying life on earth.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.