Bài vở ĐĂNG TẢI CẦN PHẢI TÔN TRỌNG ĐÚNG THỨ TỰ THỜI GIAN TRƯỚC SAU.

Nếu MUỐN bài của mình ĐỨNG TRÊN, cứ tự nhiên GỠ RA (delete) rồi ĐĂNG LẠI (repost)...

Không nên  tự sửa THỜI GIAN làm ĐẢO LỘN KHÔNG CẦN THIẾT thứ tự ngày tháng tự động của các BÀI VIẾT KHÁC..

Ít Nhất nên TÔN TRỌNG QUI CỦ TỰ NHIÊN CỦA THỨ TỰ THỜI GIAN của TRANG 

NKPTC