Vì lý do thời gian thuận tiện cho anh Nguyên Khả, Nhân Chủ xin dời cuộc bù khú, trao đổi ngày 29/3/2015 đến ngày Chủ Nhật 5/4/2015.  Xin cáo lỗi và cảm ơn quý ACE Nhân Chủ cùng độc giả.

DS.