Chỉ Có Khôi Hài Báng Bổ Mới Tiêu Hóa Được Trò Hề Quyền Chính Nhà Nước

 Jon Stewart nhận định : “Cái Bú Buồi Lâu Nhất Mà Một Tên Do Thái từng Được hưởng từ Quốc Hội Chính Trị Gia Mỹ”. Đó chính là buổi nói chuyện của tên thủ tướng Do Thái Netanyahu tại quốc hội Mỹ với một lũ hàng trăm tên chính trị gia Mỹ khấu đầu nhắm mắt hèn hạ xua nịnh và vỗ tay, bất chấp đúng hay sai, xúc phạm dân  Mỹ hay không!

*Xem toàn bộ Chương trình:

http://vodlocker.com/embed-lezdtsde1zks-640×360.html

http://vodlocker.com/lezdtsde1zks

Lưu Ý: Đoạn phim nhận định của Jon Stewart đạ bí mật lặng lẽ  bị XÓA BỎ KHỎI CÁC TRANG YOUTUBE, DAILYMOTION!  Quí vị  nào ĐANG Ở MỸ – có thể vào trang Real Clear Politics Video để xem- VÌ chúng đã chặn TẤT CẢ CÁC IP trừ Mỹ mới xem được “của quí hiếm” này!   Thật là TƯ DO NGÔN LUẬN THÔNG TIN kiểu Mỹ Do Thái!!!

– Hy vọng bọn tập đoàn quyền lực Do Thái Âu Mỹ chưa với tay của chúng vào những trang độc lập này!

Jon Stewart on Netanyahu Speech: “The Longest Blow Job A Jewish Man Has Ever Received”

View Video

Jon Stewart – Republicans Gave Netanyahu “The Longest Blowjob A Jewish Man Ever Received”

 

 

stewartr ben

Not fo nuffin’, but Jon Stewart again hit it on the head… when he called the Republican’s response to Benjamin Netanyahu’s speech, “the longest blow-job a Jewish man ever received!”

In the House chamber, there was no such reflecting. Netanyahu wrapped his speech up and it was time for another ten minutes of applause. Whether Netanyahu achieved his goal of sabotaging a deal with Iran or mistakenly opened up a riff in the U.S./Israeli relations, one thing is certain. The in chamber response to this speech was by far the longest blow job a Jewish man has ever received.

Stewart was of course talking about the Republican congressional speech Netanyahu gave at his Republican State of the Union Address, where he addressed a joint session of Congress about how terrible president Obama is for trying to get Iran to peacefully end their nuclear plans. Republicans loved hearing the foreign leader dogged Mr. Obama, and at the end of Benjamin’s speech, they awarded the Israeli leader with a thunderous applause… all that was left was for Ben’s pants to hit the floor!

Watch.

http://media.mtvnservices.com/embed/mgid:arc:video:thedailyshow.com:beca9ead-44b2-463d-adfb-4144c4599e63

https://imincorrigible.wordpress.com/2015/03/04/jon-stewart-the-gop-give-netanyahu-the-longest-blow-job-a-jewish-man-has-ever-received-video/

Advertisements