Đêm 25-02-2015, Chiến Xa, Hỏa Tiễn Mỹ và NATO đã vào thành phố Narva, Ukraine, sát biên giới Nga, nơi đa số dân chúng là gốc Nga,. Thành phố biên giới này chỉ cách thành phố  Saint Petersburg 100 Km. St Peterburg là thành phố chính trị lớn thứ hai của nước Nga- trước đây dưới thời Sô Viết từng mang tên Petrograd và sau đó Leningrad cho đến năm 1991 đổi lại tên cũ St Peterburg,

Đây rõ ràng là hành động khiêu khích quân sự và đặc biệt là khủng bố tinh thần người dân của cả hai phía.
 ===

US Military Tanks and ICVs Roll Through Ethnic Russian City Narva 100km from Saint Petersburg