Những Người Phụ Nữ Ukraine Nhận Thức và Dũng Cảm

Dân Chúng Ukraine trong một số tỉnh thật sự hiểu tình hình xã hội của họ bị lạm dụng, họ không muốn một cuộc chiến tranh ngu xuẩn và phi lý. Trong một cuộc vận động “chủ nghĩa ái quốc dân tộc” của đám quân đội chính qui Ukraine tại thành phố Zaporozhie, Velikaya Znamenka, dân chúng, đặc biệt phụ nữ Ukraine đã can đảm mạnh mẽ vạch trần những tuyên truyền bịp bợm của viên sĩ quan quân đội ngay tại thị sảnh thành phố, khi quân đội Ukraine tuyên truyền rằng Crimea “bị Nga cướp” để khích động “lòng yêu nước, lãnh thổ tổ cò” như đám dân “đậu phọng đỏ” đang hung hăng chống người Tầu.

Quả thật nếu không phải vì bọn nhà nước chính phủ, người dân có nhận thức căn bản, hầu hết không ai muốn chiến tranh phi nghĩa ngu xuẩn. Thực chất tất cả chỉ là tuyên truyền tạo dựng của bọn thiểu số quyền chính mà thôi. Những thông tin sự thật dưới mặt đất, ngay tại địa phương với tiếng nói quần chúng trực diện như thế này chẳng bao giờ được xuất hiện trên đài báo chính qui Âu Mỹ Úc. Quần chúng Âu Mỹ Úc chỉ được nhồi nhét những bản tin bịa đặt hư cấu từ những đại công ty tấn xã như BBC, CNN, ABC v.v