Cung Điện Chủ Nhân của “nền Dân Chủ Iraq” do Mỹ “oanh tạc” đem đến! Xin “chúc mừng” nhân dân Iraq trở thành “tiền đồn tự do” tại Trung Đông!

So Sánh VATICAN city 

Vùng Đất trước khi trở thành “Cung Điện Đại Sứ Mỹ”