Phim  Đất Trời, đạo diễn Oliver Stone, nói về phần đời của một phụ nữ nhà quê Việt Nam, Phùng Thị Lệ Lý, bị xâu xé giữa hai lằn đạn của chủ nghĩa quốc gia nhà nước Việt Nam. Một nỗ lực ngoi lên trong một xã hội Mỹ, may mắn còn vương đọng một phần của nền Nhân Bản .