Hành Trình Trăm Bước :  The Hundred-Foot Journey (2014)

Phim vui nhẹ nhàng, nhưng Sâu Sắc và Thâm Thúy về chủ nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, Tự Hào Văn Hóa, Truyền Thống, đầy Tình Người, Nhân Bản.

Một phim chúng ta không thể bỏ qua. Xem để thấy và hiểu được nơi xã hội Tây phương, giòng sông ngầm nhân bản vẫn âm ỉ chảy xiết trong lòng những sa mạc bạo ngược phân hóa của định chế nhà nước chính trị hôm nay, bạt ngàn những cồn cát của hãi sợ, căm thù, khủng bố, và chiến tranh đang gieo rắc hôm nay giữa những nhóm người. Cho dù như thế nào, chúng ta vẫn không căm thù. Ngay khi chúng ta bắt đầu CĂM THÙ thì bọn QUYỀN CHÍNH VỚI CHỦ NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC, TÔN GIÁO chúng đã chiến thắng! WE SHALL NOT HATE! Chúng ta sẽ không căm thù!
===

Xin Mời Quí Bạn Thưởng Thức Phim : Hành Trình Trăm Bước: The Hundred-Foot Journey (2014)
http://vodlocker.com/embed-3ryyfr862jq6-640×360.htmlxxxx xxxx xxx
Một vài đối thoại sâu sắc trong phim:

-Mr Kadam: “Tôi có thể tự lau chùi tường nhà tôi (I can clean my own wall.)
 

– Madame Mallory: ” Phía mặt ngoài của bức tường không phải là tường của nhà ông. Một cách nguyên tắc, nó thuộc về cả làng xóm  (The outer wall is not your wall. Technically, it belongs to the village)

====
Mr. Kadam: “Người Ấn Độ không thể trở thành người Pháp, và người Pháp không thể trở thành người Ấn Độ  (Indian cannot become French, and the French cannot become Indian.) 

– Madame Mallory:  “Thưa ông Kadam, Tôi nghĩ rằng tôi vừa mới mất cả ngày nay chùi sạch tất cả những lời nói đó khỏi bức tường của ông” ( Mr. Kadam, I think I have just spent the whole day washing those words off your wall.)
====

* Madame Mallory: “Nhưng sao lại thay đổi qui thức món ăn đã có 200 năm  rồi? ( But why change a recipe that is 200 years old?)

*Hassan:  “Bởi vì, thưa bà, có lẽ 200 năm đã đủ lâu rồi” (Because, madam, maybe 200 years is long enough.
=====

– Món ăn là ký ức kỷ niệm  (Food is memories)
 

-Ở đây, nấu nướng không còn là một nghệ thuật, nó là khoa học. Luôn đổi mới, cải tiến, đổi mới ( Up here, cooking is no longer an art. It’s a science. Innovation. Innovation. Innovation.)

=========

*Jean-Pierre: (hát quốc ca Pháp) “Bọn chúng đến cắt cổ vợ con chúng ta. Cầm lấy vũ khí, hỡi công dân, lập thành đội ngũ, chúng ta hãy tiến lên. Sao cho giòng máu dơ bẩn của chúng chảy đầy đồng chúng ta” (They come to slit the throats, of our sons, our wives.” “To arms, citizens, form your battalions,  let us march. May their unpure blood…Flow in our fields.)
 

*Madame Mallory– :Và đó là ngưòi Pháp  phải như vậy, đúng không, Jean Pierre? (And that is what it means to be French, n’est-ce pas, Jean-Pierre?)Jean-Pierre: “Đúng vậy” (Yes.)*Madame Mallory:  “Thế nhưng, còn những cách khác để làm người Pháp nữa. Tự Do, Bình Đẳng, Tình Đồng Loại nữa. (Well, there are other ways to be French. Liberty. Equality. Fraternity.)

==