Nhà Nước Chính Phủ Tận Thiện: Hy Lạp, Nên Khóc hay nên Cười?

Sau cuộc tuyển cử sôi nổi, Hy Lạp, một thành viên Liên Âu và cũng là một thành viên của khối bản vị EURO. Một chính phủ tả khuynh với chủ trương chủ nghĩa xã hội được thành lập với thủ tướng là một triết gia và là giáo sư kinh tế Mác Xít.

Phe hữu khuynh chủ trương tư bản tập quyền do Samaras lãnh đạo đã phải ra đi…. đem theo tất cả vật dụng văn phòng gồm cả giấy vệ sinh!!!

“Chúng tôi ngồi trong bóng tối. Chúng tôi không có Internet, không có Email, chẳng có cách nào liên lạc với nhau”… “Điều này chưa bào giờ xảy ra, nó chứng tỏ nhóm Samaras không có tư cách và không có liêm sỉ” “We sit in the dark. We have no internet, no email, no way to communicate with each other”, said an employee of the Office, who has worked for various government for years. “That’s never happened before.” It shows that Samaras’ team have “no manners and no decency.”

Một nhân viên hành chính từng làm việc công quyền trong bao năm qua đã nói như thế trong ngày đầu tiên nhậm chức của chính phủ mới.

Chính phủ cũ Samarass đã ra lệnh cắt hết điện, internet, mật khẩu, và ngay cả giấy chùi nhà vệ sinh cũng lấy đi hết!!!

Ôi những “chính khách” tham gia nhà nước tận thiện vì mục đích PHỤC VỤ QUẦN CHÚNG XÃ HỘI.. 

Muốn phục vụ Quần Chúng Xã Hội mà phải dối trá, hứa hẹn trời biển, giảo quyệt, bất kể  thủ đoạn ti tiện, kể cả giết người… để nắm quyền …Vậy thực chất tham gia chính phủ nhà nước là gì?

Ghi Chú: 

Thành viên Liên Âu EU, không nhất thiết là thành viên của khối bản vị EURO, cũng như thành viên dùng bãn vị EURO không nhất thiết là thành viên Liên Âu EU.

* EU Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, (the,Greek,part), Denmark, Germany, Estonia, Finland, France, Greece, United,Kingdom, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Czech, Republic, Sweden

 ** Eurozone Thành viên EU và Eurozone:
Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain.

Thành viên Eurozone không nằm trong liên Âu EU:  Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Kosovo, Montenegro, 


Thành viên Liên Âu không nằm trong Eurozone : UK, Denmark


Nguồn Tin:
==

The New Greek Government Arrives In Its Residence: Finds No Power, No Wifi Password And No Toilet Soap

Tyler Durden's picture

Things in Greece are bad. So bad, that the outgoing government of Antonis Samaras decided to not only leave the new inhabitants of the official residence of the Greek prime minister, the Maximos Mansion, without power, and without the WiFi password, but they decided to “borrow” all the soap in the toilet as well.
More from Spiegel, google translated:
“We sit in the dark. We have no internet, no email, no way to communicate with each other”, said an employee of the Office, who has worked for various government for years. “That’s never happened before.” It shows that Samaras’ team have “no manners and no decency.”
Because of blackouts in the Maximos Mansion the official website of the Greek Prime Minister still shows the image and the resume of Samaras – even though since Monday, the left SYRIZA leader Alexis Tsipras is the head of government in Athens.
It was the first time that a government handover has been so bitter, said the office staff to SPIEGEL ONLINE. “Everything was seamless and worked under Mr Samaras but he would not let Mr Tsipras benefit.”
Samaras had already demonstrated in recent days that he is a bad loser. He was absent, as Tsipras arrived after his swearing-in of the Maximos Mansion on Monday. This Samaras broke with tradition: It is common for an outgoing Prime Minister his successor in office sitting welcomes you and wishes him success for the government’s work.
The environment of the ousted conservative Prime Minister pointed out that Samaras was not required according to Greek constitution to welcome his successor welcome.
But the lack of internet access should be the least of the problems for Tsipras and his team. Greek media report that Samaras’ employees have not even left the soap in the staff toilets.
?
Maybe we were wrong to mock Greek austerity after all.