Chủ nghĩa quốc gia dân tộc quả thật cực kỳ tai hại.. Nó hủy hoại sức tư duy và khả năng lý giải vấn nạn của con người.

Đám ngu ngục giống dòi Việt Nam không còn trí tuệ và sự sáng suốt lý giải vấn nạn hiện tại để tìm giải pháp…  Cứ lẩn quẩn ăn mày quá khứ, moi móc quá khứ… để chống Tầu…

Và cái não trạng bán khai tổ cò dân tộc này, nó đã từng đẻ ra những loại từ ngữ phi nhân như “việt gian” “Đức gian” “Mỹ Gian,” “Pháp gian” v.v để chỉ những ai có sáng kiến, tư duy cao hơn, gần nhân bản hơn bọn cầm quyền quốc gia tổ cò chúng nó.

Việt cộng đã tàn sát bao nhiêu “Việt Gian” chỉ vì những người này không tin, không theo chúng nó? Bọn ngụy ngục đã tàn diệt bao nhiêu người bọn chúng cho là “Viêt gian” vì những người này giỏi hơn, hiểu biết hơn và không chấp nhận chúng nó?

Bao nhiêu người Đức chống Hitler, bao nhiêu người Ý chống Mussolini, bao nhiêu người Mỹ chống chính sách Mỹ thời  McCarthyism bị tru diệt là “phản quốc” là “Đức gian”, “Ý Gian”, “Mỹ Gian” chỉ vì những người này hiểu biết hơn, nhân bản hơn bọn cầm quyền, nên không tuân theo và đối kháng lại chúng nó?

Giải quyết được gì vấn nạn hiện tại Việt Nam với những “kiến thức” kiểu moi móc ăn mày quá khứ một cách đoán mò đoán mẫm  thế này. như bài  Bắc Kinh và cuộc Nội Chiến Việt Nam, 1954-1965: Trung Hoa Tài Liệu Mới : tác giả Qiang Zhai?

Cứ giả thiết CHẤP NHẬN HẾT TẤT CẢ SỰ THẬT rằng TRUNG QUỐC HOÀN TOÀN KHÔNG CHẾ CSVN từ XƯA cho đến NAY, và vẫn đang KIỀM TỎA VIÊT NAM cho mục tiêu THÔN TÍNH v.v (dù sự thật không đúng hẳn như vậy) cũng như MỸ ĐÃ KHỐNG CHẾ HOÀN TOÀN CHẾ ĐỘ NGỤY NGỤC trong quá khứ (đây là một sự kiện không phải chỉ là đoán mò)..

Vậy giải pháp hôm nay là gì cho hiên trạng Viêt Nam như thế, với một tình trạng dân trí như hôm nay đang thuần phục nhà nước, thỏa mãn với đời sống “vật chất đổi mới”, với chủ nghĩa quốc gia dân tộc-  dễ bị khích động- hăm hở chỉ sẵn sàng gào thét cắm đầu chống ngoại xâm, nhưng chưa hề sẵn sàng chống độc tài bạo ngược bản xứ? Chỉ luôn hung hăng to mồm gào thết bảo vệ “tổ cò” “dân tộc” chứ không đủ NHẬN THỨC để dám hăm hở bảo vệ NHÂN PHẲM, TỰ DO của mình, nền NHÂN PHẲM, TỰ DO của xã hội mình! Chỉ dễ bị xúi dục “phẫn nộ” với những “phần lãnh thổ” chưa bao giờ đặt chân đến hay nhìn thấy, nhưng KHÔNG HÈ NHẠN THỨC để biết PHẨN NỘ khi NGAY NHÂN PHẨM TỰ DO của bản thân, của cả xã hội mình bị XÚC PHẠM, XÂM PHẠM trước mắt hàng ngày!

Tất cả những loại thông tin ăn mày quá khứ, tố cáo cá nhân, chống “ngoại xâm”, “ngoại lai” v.v Nó chỉ thỏa mãn NÃO TRẠNG BÁN KHAI” và TỐI DẠ và cảm tính CAY CÚ của đám ngụy ngục thất bại bỏ chạy, cũng như để bọn quyền chính độc tài  xiển dương và củng cố chủ nghĩa quốc gia dân tộc bán khai hủy diệt trí tuệ và nhân tính.

Kẻ có lợi cuối cùng của những trò vặt vãnh này là tất cả kẻ cầm quyền nhà nước hiện tại dù là Phỉ Cộng hay Tầu, Mỹ, Pháp v.v.

Những loại thông tin này thật là tối dạ và rác rưởi với chủ đích rất bất nhân.

29-01-2015
NKPTC