Thông báo cùng quí anh chị thân hữu về buổi hội luận cuối tháng 1 năm 2015

Chủ đề buổi hội luận sẽ tập trung toàn bộ những vấn đề Việt Nam có tác động đến diễn trình chuyển hóa xã hội và chính trị.
 
Nếu quí anh chị có hứng thú với chủ đề và có thể sắp xếp được thời gian, chúng ta sẽ gặp gỡ vào Ngày Chủ Nhật 25- 01-2015, lúc  18giờ Châu Úc, 8giờ Châu Âu, 22giờ Châu Mỹ, và 15giờ Việt Nam.

Như thường lệ Tôi sẽ cố gắng lên Skype sớm và mở đầu chủ đề với bất cứ quí anh chị nào có mặt.  

Thân ái,
NKPTC