Danh tính 80 người giầu nhất thế giới, tài sản của 80 người này bằng “tài sản” của nửa dân số thế giới (3 tỉ 600 triệu người), Theo cơ quan OXFAM

Nguồn: http://normanfinkelstein.com/2015/01/20/its-hard-to-comment-on-this/