Thân Kính gửi Anh Định (và các bạn hữu)

 • Cảm tạ anh đã trao đổi tận ý.. để tạm chấm dứt cuộc trao đổi ngắn, Tôi cũng xin minh định một ý niệm nho nhỏ nhưng then chốt như thế này:

  Trí Huệ là âm Hán Việt từ chữ Phạn trong danh từ nhà Phật : Trí huệ (prajnà) có nghĩa là TÂM THỨC.. là sự hiểu biết nhận thức TỰ NHIÊN thật cao và sâu.. TRÍ HUỆ phân biệt nhưng không phân biệt theo ngã, CÁI TÔI, hay tham, sân, si mà phân biệt đi sát với (năm thức cảm quan) là Trí huệ…
  ** TRÍ HUỆ mà lại hạn hẹp trong cái YÊU GHÉT mang tính chính trị THẤP KÉM của chủ nghĩa quốc gia dân tộc (Nationalism) sao được???? … Đã là TRÍ Huệ, sao còn THƯƠNG YÊU phân biệt từ gần ra xa? Chúa, Phật, Khổng v.v đâu có phân biệt từ gần ra xa, câu chuyện người Samaritan của Thiê n Chúa Giáo cũng đã nêu rõ.. Nhân Quyền Bác Ái là YÊU và TRỌNG cái NHÂN PHẨM của mọi người bình đẳng như chính bản thân mình.. chứ không phải là THƯƠNG mình trước rồi THƯƠNG HẠI người khác theo thứ tự ƯU TIÊN !!!!
   

  Nhân phẩm chỉ CÓ MỘT và là MỘT, nó là giá trị chung CỦA NHÂN LOẠI.. Chỉ có chủ nghĩa quốc gia dân tộc lạc hậu mới phân biệt Con Người.
  Thân kính,
  chúc anh đạt được ý nguyện.
  NKPTC

  ——————————-

  From: Mai Cong Dinh [mailto:maicongdinh@yahoo.com]
  Sent: Friday, 25 September 2009 12:05 AM
  To: duyviet.dantri@Gmail.com
  Subject: cảm ơn
  Anh Chương thân mến,
  Mấy ngày qua tôi bận nhiều việc nên chưa viết thư cảm ơn anh
  về sự ưu ái của anh dành cho tôi; nay tôi cảm ơn anh.
  Ngoài sự cảm ơn, tôi cũng xin được trao đổi với anh một vài vấn đề :
  Trong từ ngữ Quốc Đạo hoặc Quốc Học hay Quốc Thuật thì các
  chữ Đạo, Học, Thuật cao hơn chữ Quốc vì nó có tính Trường tồn
  và phổ biến, chữ Quốc chỉ là Công cụ, Phương tiện không thể thiếu
  để nó được phổ biến và trường tồn. Không có Phương tiện không thể
  đạt được Mục đích.
  Tôi hoàn toàn đồng ý với anh về việc Tôn giáo luôn đề cao và truyền
  bá Nhân – Ái, nhưng thương yêu phải từ cao xuống thấp, từ trong ra
  ngoài. Đối tượng được thương yêu đầu tiên là chính bản thân mình rồi
  đến vợ con, cha mẹ, anh em, họ hàng, bằng hữu, quê hương, vùng miền,
  đất nước, rồi sau đó mới đến nhân loại và thiên nhiên. Điều đó là Từ Tâm.
  Nhưng tất cả các đối tượng thương yêu đó có được yêu thương hay không
  tuỳ vào việc họ có phải là người tốt, người thiện hay không. Điều đó là
  Trí huệ. Không có Trí huệ thì không có Từ tâm.
  Cảm ơn anh đã dành đất để cho tôi thực hiện mong muốn của mình
  nhưng tôi là Triết gia chứ không phải là nhà Triết học nên tôi không thể
  đãm đương được đề mục đó. Tôi sẽ tìm người trong thời gian tới.
  Chúc anh luôn vui khoẻ.
  Mai công Định
  From: duyviet [mailto:duyviet.dantri@gmail.com]
  Sent: Monday, 21 September 2009 11:13 AM

  xxxxxxxxxxx
  Subject: RE: đề nghị

  Thân kính gửi anh Định, (và đồng gửi đến các bạn hữu)
  Cảm tạ Anh rất nhiều đã có nhã ý trao đổi và đề nghị một số vấn đề ..
  Tôi rất bận nên không thể trao đổi dài với anh được, chỉ xin tóm gọn vài điểm như sau:
 • Chúng tôi chủ trương mở rộng thông tin và quan điểm trong nguyên lý TỰ DO TƯ TƯỞNG. Vì vậy nếu anh thấy một chủ đề nào quan trọng.. Chính anh có thể điều hành mục này, Chúng tôi sẵn sàng đăng tải..Chẳng hạn như nếu anh cho chủ đề QUỐC ĐẠO là cần thiét.. Anh cứ viết về Quốc Đạo v.v và độc giả sẽ trao đổi với anh..
  Còn riêng DUY VIỆT, và cá nhân tôi.. thì QUỐC ĐẠO là nhu cầu của quá khứ, của những thế kỷ trước, khi NHÂN TRÍ chưa khai mở, CON NGƯỜI phải dựa vào SỨC MẠNH số đông để tương tranh và sinh tồn-. Mà nếu hôm nay đem xiển dương QUỐC ĐẠO là Sai Lầm và sẽ dẫn đến độc tài, băng hoại chính trị, và hủy diệt.. Vì QUỐC ĐẠO đặt chủ thể là QUỐC GIA một giá trị trườu tượng được hiện thực hóa qua vai trò nhà nước- mà nhà nưóc lại được hiện thực hoá bằng một số người CHỦ ĐỘNG NẮM QUYỀN- (the STATE- STATISM)…XIỂN DƯƠNG hay lấy Nhà Nước làm nền tảng Xã Hội, sẽ đưa đến phi nhân và bạo ngược.. Cá nhân Con Người sẽ bị buộc phải bị triệt tiêu nhân danh giá trị trườu tượng QUỐC GIA thông qua “NHÀ NƯỚC..” (biểu tượng Cờ Quạt, Màu cờ sắc áo v.v). Hitler, Stalin, Tần Thủy Hoàng .v.v nói chung, các chế độ Phong Kiến Độc Tài Quân Phiệt đều lấy TỔ QUỐC, NHÀ NƯỚC làm nền tảng để cột buộc, sai khiến, và sử dụng sinh mạng CON NGƯỜI.. Sinh mạng Con Người trở thành TÀI SẢN TÙY TIỆN của Nhà Nước nhân danh Tổ Quốc..như lịch sử đã minh chứng..
  Vấn đề hôm nay là NHÂN CHỦ.. khi THẾ GIỚI MỞ RỘNG GIAO LƯU và thu ngắn khoảng cách giữa những con người, thì CHỦ THỂ chính là CON NGƯỜI….Khi giá trị Con Người được đặt làm nền tảng, thì mọi mô thức tự nó sẽ quân bình và đưa đến những giải pháp thích hợp để giải quyết vấn nạn của Con Người.. Tôi gọi là ĐẠO LÝ LÀM NGƯỜI hay NHÂN ĐẠO, NHÂN BẢN v.v Như anh đã thấy, lịch sử tiến bộ của nhân loai luôn luôn khởi đi từ NHÂN BẢN… tức NHẬN THỨC ĐƯỢC GIÁ TRỊ CON NGƯÒI.. VÀ CON ĐƯỜNG TIẾN BỘ của NHÂN LOẠI luôn bị “tư tưởng quốc gia” hủy hoại.. CHO NÊN Khổng Tử, Lão Tử, Chúa Jêsu, Phật, và các đại hiền triết v.v KHÔNG AI XIỂN DƯƠNG “ÁI QUỐC” mà chỉ xiển dương “ÁI NHÂN- lòng Bác Ái…” Riêng Khổng học.. và cá nhân Khổng Tử, luôn đặt nền tảng là chữ NHÂN.. .SAU ĐÓ đến MẠNH TỬ mới có nền NHÂN để đặt vị trí ”DÂN vi quí “ lên…và “Xã Tắc “ chỉ là “Thứ Chi”… Nền dân chủ hiện đại cũng đi từ việc nhận thức được giá trị của NHÂN cho nên mới đưa dến nhận thức Dân Chủ Bình Đẳng.. -> Quốc gia chỉ là ĐỊA BÀN và NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ chỉ là phương tiện.. Tất cả giá trị đều có thể thay đổi thế chấp.. nhưng nền tảng là GIÁ TRỊ CON NGƯỜI không thể thế chấp. Vì tất cả vận động của chúng ta là vì hạnh phúc CON NGƯỜI, chúng ta là Con Người.. Chứ nếu mình bỏ chữ NHÂN đi, thì chẳng còn gì để nói… chúng ta trở về trăm ngàn năm trước của thời kỳ sinh vật..bầy đàn hoang dã.
  Nói tóm lại, sở dĩ có “lịch sử” vì chúng ta, những con vật ĐÃ TỰ NHẬN THỨC ĐẶT RA GIÁ TRỊ SỐNG CHO CHÚNG TA, ĐÓ LÀ NHÂN BẢN.. Chúng ta sẽ không có ý thức CÔNG LÝ, LẼ PHẢI, VĂN HÓA v.v nếu chúng ta KHÔNG CÓ LÒNG NHÂN..BÁC Ái… từ lòng NHÂN, QUÍ TRỌNG GIÁ TRỊ CON NGƯỜI..YÊU NGƯỜI, chúng ta mới CÓ THỂ XÚC ĐỘNG khi thấy một ngưòi khác bị bất hạnh, hay bị xúc phạm… và từ đó, chúng ta mới trăn trở và khao khát công lý để bảo vệ giá trị Con Người. Và để làm đẹp giá trị Con Người hơn nữa, chúng ta tạo ra VĂN HÓA.. để hành xử tương quan với nhau cho TỐT ĐẸP HƠN… v.v
  Nói tóm lại triết lý chủ đạo của chúng tôi là NHÂN BẢN, XÂY DỰNG NHÂN TRÍ để khai triển DÂN TRÍ.. Tất cả những gì thuộc QUỐC GIA chỉ là phương tiện..
  Vậy anh có thể “mượn đất” của trang Duy Việt để phát động QUỐC ĐẠO.. giống như “Đế Đạo” vừa rồi.. CHÚNG TÔI HOAN NGHÊNH.. và kết quả tùy độc giả trao đổi với Anh..
  Còn với Duy Việt, nhu cầu Quốc Đạo đã đi vào quá khứ và đã bị chứng minh là NGUY HIỂM.. Hitler xiển dương “Quốc Đạo” Đức… ToYo xiển dương “Quốc Đạo” Nhật, Theodor Herzl-Ben Gurion v.v xiển dương Quốc Đạo Do Thái (Zionism) v.v.. tất cả đưa đến băng hoại, kỳ thị chủng tộc, và đưa đến tàn độc- chiến tranh … Hồ Chí Minh, một cách căn bản, cũng đã mượn “QUỐC ĐẠO” để thực hiện quyền lực phi nhân bản….
  Lá thư ngắn này chắc chưa nói hết ý của Tôi.. Nhưng những bài viết trong Duy Việt, hy vọng đã sáng tỏ quan điểm và triết lý chủ đạo của DUY VIỆT.
  Thân kính
  Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

   Tháng 9 năm 2009

  Comments

  Công Dân Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà Giỏi ghê!!!!

  Tôi đọc lời góp ý mỉa mai nhưng chính xác của bạn Việt Hoàng thấy vui vui…

  Vui vì ở xã hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam như của ta bây giờ mà có một công dân hiểu biết súc tích như bạn.. thật là hiếm quí lắm đấy..

  Thưa bạn Việt Hoàng, tôi cũng thấy chủ ý của trang có trình bày lên án lòng ái quốc nữa. Và tôi cũng nhận thấy không chỉ “tất cả bọn độc tài chúng đều làm đúng cái quy trình” của triết gia Mai Công Định, mà TẤT CẢ  những người  tôn thờ  ÁI QUỐC đều làm theo qui trình này, nghĩa là họ cũng chỉ yêu những người “cùng yêu một cái quốc gia” như họ, những ai không “cùng yêu cái quốc gia” như họ đều không đáng được thương yêu quí trọng.. đều phải bị tiêu diệt.. Người Việt  cùng “yêu nước” với chính phủ, căm ghét tiêu diệt người Việt “không cùng yêu nước” với chính phủ, Người Đức yêu nước với chính phủ Hitler tiêu diệt những người Đức không cùng chính phủ Hitler yêu nước. Người Trung Quốc yêu nước cùng với chính phủ Trung Quốc, căm ghét tiêu diệt người Trung Quốc không yêu nước cùng với chính phủ Trung Quốc.. Người Miến Điện, người Nam Phi, Mỹ, Nga  v.v tất tần tật là như vậy..

  Mà xét ra những người bị lên án là không yêu nước lại toàn là người tốt cả, có ý tốt cho xã hội con người như bà gì ở Miến Điện và ông gì ở Thái Lan, mấy người được giải Hòa bình Trung Quốc và những người đang bị ở tù vì lên án nhà nước chính phủ ở Việt Nam ta..

  Tôi nhận thấy triết gia Mai Công Định chủ trương chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chủ nghĩa yêu nước như Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v kết quả dã man và ác độc quá..

  Ở các xã hội Âu Tây không hiểu người ta theo chủ nghĩa triết học gì mà không ai  căm thù ai,  không còn ai cho người khác là KHÔNG ĐÁNG SỐNG nữa, nhất là  không ai giết ai nữa, kể cả  những người vi phạm trọng tội cũng không bị giết, chỉ bị tù và theo tôi biết, những người này vẫn được pháp luật bảo vệ và cho cơ hội thứ hai để giảm án và trở về sống tự do..

  thân mến

  Vài lời kính gửi tới Anh Mai Công Định

  Tôi là công nhân bình thường hiện đang sống tại quận 7 TPHCM lâu lâu vào duyviet.org đọc, hôm nay thấy Anh viết tôi cũng mạn ý trình cái ý tôi hiểu khi Anh viết thư cho Anh Chương Theo tôi hiểu như Anh nói thì tất cả bọn độc tài chúng đều làm đúng cái quy trình của Anh là đầu tiên chúng thương yêu chính bản thân chúng ( tham ô, móc ngoặc,v,v) sau đó sẽ theo thứ tự yêu thương đến những cái khác .Ý thứ hai Anh nói mà tôi thấy chí lý là có nhiều kẻ không tốt không thiện không đáng sống chút nào, không đáng được yêu thương vì vậy cần phải loại bỏ khỏi mặt đất tôi thật sự cám ơn những Triết Gia như Anh Nếu có cơ hội cùng Anh chúng ta sẽ triệt tiêu hết những đám không tốt không thiện để lập ra một kỷ nguyên mới cho loài người như trong lịch sử hít le hít lờ gì đó từng làm. Thân chào Anh và rất vui Việt Nam có một Triết Gia như Anh..

  Tháng 11- năm 2010