“Tôi sợ rằng kỹ thuật sẽ vượt lướt sự tương giao của loài người chúng ta. Thế giới sẽ có một thế hệ của toàn lũ ngu đần “

=