Khi một người bắt chước cái máy điện toán, là chỉ biết ghi nhớ mà không luận lý giải, thì tất cả cái gọi là “kiến thức” chỉ còn là một mớ dữ kiện tích tụ (erudition) tai hại.

Trong lãnh vực tư tưởng chính trị cũng vậy, việc phân chia tả hữu chỉ là tạm bợ, cho đến khi chúng ta hiểu được giá trị của cuộc sống xã hội nhân quần và dân quyền, thì tả hữu không còn quan trọng, nếu không muốn nói là tai hại như nhau..


Lấy một bằng chứng điển hình là – nhóm cực hữu Mỹ  + và hệ thống lý luận chính trị hiện tại của Mỹ+ các nhóm Ngụy ngục chống cộng + và bọn Phỉ cầm quyền tại Việt Nam (hay Tầu phù) đều giống nhau và chủ trương như nhau. Nghe như thế chắc có nhiều ngưi la hoảng theo quán tính  Vì theo định nghĩa của họ, Tả không thể là  Hữu, Cộng Hoà không thể là Cộng sản, và Tư bản không thể giống Viêt Cộng..


Bây giờ thử xét xem, hiện nay lập luận của bọn hữu khuynh và bọn nhà nưóc Mỹ+ các đám Ngụy cho rằng CÁC LUẬT SƯ nhận lời bào chữa cho những nghi can Ả rập bị ghép tội “khủng bố” là  THEO KHỦNG BỐ, là phản bội.. Những ngưi biểu tình đòi tôn trọng hiến pháp Mỹ và nguyên lý pháp luật trong việc bắt giam và xét xử nghi can là .. phản quốc có dây dưa với khủng bố.. Báo chí Hữu và Ngụy thì  hàng loạt đăng tải nhng nội dung lập luận COI NHƯ NGHI CAN đã là TỘI PHẠM .. Nghe …. cũng “đúng” … dù nguyên lý của pháp luật, của công lý.. là  MỌI NGƯÒI PHẢI ĐƯỌC XEM LÀ VÔ TỘI CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC XÉT XỬ VÀ KẾT ÁN bởi một THẨM ĐOÀN NHÂN DÂN…


Nhưng mà sao giống Tầu phù và bọn Phỉ VC thế? Chúng nó cũng chủ trương rằng những ai biểu tình bênh vực NHŨNG NGƯÒI BỊ  BẮT GIỮ phi pháp, tranh thủ lẽ phải, công lý, chống lại chính sách coi thường nhân quyền và dân quyền của nhà nuớc Phỉ là… phản động.. là phản quốc là…. có móc nối với bọn “diển biến hòa bình”… v.v Và báo chí của Phỉ VC cũng ào ào đăng tải vi NỘI DUNG COI NHƯ ĐÃ KẾT ÁN NGHI CAN…chẳng cần chờ phán quyết xử án khỉ gì…  Cho nên trong nước chẳng có ma nào dám ra nhận biện hộ cho những “nhà đối kháng” nhà dân chủ” thật hết.. Vì như vậy là phải chứng minh những ngưi này đúng.. và nhà nưóc sai..!!!


Thế có đúng không nào??? Mỹ Ngụy Hữu, Phỉ Tầu Tả.. có gì khác nhau??? Đều THƯỢNG ĐỘI QUYỀN NHÀ NƯỚC, coi nhẹ NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN.. Bắt Dân quyền, Nhân Quyền hy sinh cho “quyền lực, quyền lợi quốc gia”!!!


Thât ra ngưòi ta chỉ khác nhau ở chỗ DÂN CHỦ THẬT hay DÂN CHỦ ĐỂU mà thôi.. Bất cứ ai có tinh thần dân chủ, tôn trọng dân quyền, nhân quyền thật.. thì đều ĐỐI KHÁNG lại NHÀ NƯỚC LẠM QUYỀN dù bất cứ là nhà nưóc nào… Đều  tôn trọng, bảo vệ, gìn giữ  NHÂN PHẨM, NHÂN QUYỀN và DÂN QUYỀN của bất cứ ai, con ngưi nào, bất cứ ở đâu không phân biệt sắc tc, quốc tịch, giới tính, tôn giáo v.v


Thêm một thí dụ nữa.. vừa đây có một đứa KÝ TÊN “nặc danh” viết bài ý kiến ý ruồi về “cuộc chiến Quốc Cộng” nhân phim tài liệu về “hồ sơ ngũ giác đài” của Daniel Ellsberg trình chiếu.. Trong đó tác giả Đ.T (tự ý viết tắt, nặc danh) vòng vo tam quốc để đổ thừa việc Ngụy VNCH bỏ dân chạy theo Mỹ là ..do Mỹ.. và …do phản chiến Mỹ là ..“tuổi trẻ nông nổi là đòi hỏi nhiều hơn làm việc, phê phán đả kích nhiều hơn xây dựng, chống đối một chiều mà không cần biết đến những ràng buộc của thực tế.”   Mẹ bố khỉ, đúng là ăn nói liều mạng kiểu … ngụy ngục,.. và chỉ  quen nói cho đầu bùn Ngụy ngục nghe.. Nhìn lại phong trào phản chiến từ xưa đến nay xem, họ là ai? 


Họ có đầy đủ thành phần, dân sự, cựu chiến binh, trẻ già, trai gái, khoa bảng thành danh, và rt nhiều nhà báo, giáo sư, tu sĩ, thương gia lỗi lạc  v.v như những tên tuổi các bạn có thể tham khảo trong trang PHẢN CHIẾN NỔI TIẾNG này  www.antiwar.com và  http://www.lewrockwell.com/ với đầy dẫy những đại khoa bảng, cựu quan chức chính phủ, cựu sĩ quan các cấp.. Chưa kể những ngưòi bảo thủ như cựu ứng viên tổng thống Pat Buchanaan của Cộng Hoà hay Dân Biểu Ron Paul cũng Cộng Hòa và thường dân như Cindy Sheehan, Sinh viên học sinh, công nhân v.v … Nó cũng giống như dân quyền quyền dân chủ.. nó không có giới hạn thành phần như tác giả Ngụy Ngục này đoán mò và đoán liều..mạng…


Miền Nam thua, hay không thể thắng chỉ vì ngu ngục, bất tài không có chính nghĩa.


Tệ hơn nữa là không trọng dân, không coi việc nưc là việc dân, mà ngược lại, còn đi giao khoán chuyện của mình, nưc mình, dân mình cho ngưi khác là thằng Mỹ, một thằng kỳ thị khinh khi da mầu, chỉ biết sức mạnh của tiền và vũ khí và …không muốn đánh.!!!


Miền Nam, ban đầu, được khối Tây phương “chiến thắng” Thế Chiến ủng hộ, VNCH vừa có dư luận, vừa có tài lực… thế  mà chỉ vì bản chất NGỤY, (dối trá giả tạo, không chính đáng, do làm mất tính chính đáng) ngu ngục phi dân chủ, giới lãnh đạo đa phần là tay sai Pháp còn lại, dốt nát chính trị,  tham nhũng, độc tài, hành động hung hăng, không giữ  được chính nghĩa, khiến dư luận quần chúng nơi các quốc gia đầu tiên ủng hộ, sau họ quay ra khinh bỉ..lên án… Bên trong thì ngưi dân bị bỏ rơi, không ai vận động để DÂN THAM DỰ XÂY NỀN CHÍNH TRỊ cho CHÍNH HỌ.. họ bị coi như phưong tiện xử dụng, rồi còn phải tự lo sống, còn bị tham nhũng hoành hành, khiến đối phương VC  tranh thủ đưc phần cảm tình..và đẻ ra cái MTGPMN.


Nói chung bản chất của cái chế độ Ngụy VNCH là độc tài và não trạng tay sai Mỹ.. chúng nó chỉ chống cộng, chứ không phải là chống thực dân, chống độc tài, CÙNG DÂN CHÚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN CHỦ, cùng DÂN BẢO VỆ DÂH CHỦ… nên phải thua, không thể thắng nổi..


Ấy thế, mà giờ vẫn không hiểu ra. Tiếp tục ngu, tiếp tục chỉ sùng bái chế độ “VNCH”.. Chính chỉ vì cái “mơ về  VNCH” này,  mà nó biến hết các bộ óc lẽ ra khá, trở thành tối dạ..


Lấy trường hợp như Đoàn Thanh Liêm, cũng là ngưi khoa bảng, có căn bản về LUẬT về NHỮNG Ý NIỆM CHÍNH TRỊ.. thế mà chỉ vì muốn  bênh giữ Mỹ và chế độ Ngụy.. lại bẻ méo tư tưởng đấu tranh DÂN TRÍ của Phan Chu Trinh có nền tảng là Ý THỨC, NHẬN THỨC DÂN QUYỀN để đi bênh vực quyền vị trí  Nhà Nưc.. và cho DÂN TRÍ là cả hiu biết khoa học kỹ thuât xã hội v.v..”Đó là sự đòi hỏi khách quan của sự tiến bộ mỗi ngày một cao của ngành khoa học kỹ thuật, cũng như của ngành khoa học xã hôi và nhân văn.”(ĐTL)


Mẹ khỉ ơi!!! Ông Liêm này hết trí nhớ rồi..hay là ông này chỉ nhớ đám khoa bảng của ông ta thôi, chăng?… Có lẽ thế, nên mới lấy tựa là “Nhân dân trông đợi gì từ nơi người sĩ phu trí thức?“ Ông “ám chỉ” DÂN TRÍ là “khoa bảng trí thức”..


Khổ thật, dân chủ ở trưóc mắt mà cái nhóm ngưòi như ông Liêm mù nhìn không ra.. Cụ Phan cũng đã hiểu, và nhắn nhủ. DÂN CHỦ là nhận thức DÂN QUYỀN, là 

dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường. Anh chị em đồng bào ta đã hiểu thấu các lẽ, thì phải mau mau góp sức lo toan việc nước, mới mong có ngày cất đầu lên nổi.” (PCT) 


Nghĩa là QUẦN CHÚNG không TRÔNG ĐỢI VÀO AI HẾT, mà phải HIỂU RA CHÍNH MÌNH và trông đợi từ chính bản thân họ.  Nhân dân không trông đợi ai hết, nhân dân PHẢI TRÔNG ĐỢI CHÍNH HỌ, LẪN NHAU để GIÀNH LẠI DÂN QUYỀN, KIẾN TẠO DÂN CHỦ HẠNH PHÚC CHO CHÍNH HỌ..VÀ KIỂM SÁT KIỂM TRA NHÀ NƯỚC – để GÌN GIỮ BẢO VỆ CHÍNH HỌ và LẪN NHAU, chống lại sự lạm dụng của nhà nưóc quốc gia.. của tất cả thủ đoạn độc tài phi dân quyền, phi nhân quyền. Cho nên mới gọi là DÂN CHỦ, DÂN QUYỀN chứ không ai gọi “trí thức chủ” hay “trí thức quyền” hết.


Ông Liêm không phải chỉ hiu SAI, mà rõ là … chẳng hiểu gì cả.!!!


Kiến thức chuyên môn KHÁC với dân trí.. (Như ông Liêm, kiến thức chuyên môn về Luật, chưa chăc Ông đã có Dân trí, nếu có chc ông đã biết chống tất cả nhng SAI TRÁI của TẤT CẢ các Nhà Nước để bênh vực dân chủ)


Dân Trí trong phạm trù chính trị xã hội của nhân loại, chính chỉ là sự hiều biết về quyền của mình, trách nhiệm dân sự của mình, gii hạn và quyền của nhà nuóc.. thế thôi..


Ngưi Hy Lạp ở Athen, ông Mạnh Tử, cách đây mấy ngàn năm, và Dân Mỹ, dân Pháp, khi dấu tranh “dân chủ” ở thế kỷ 18, họ đâu có kiến thức khoa học kỹ thuật gì, ngoài cái nhận thức ra cái quyền LÀM NGƯỜI bình đẳng của họ, cái tư thế chủ động của cá nhân con người TỔNG HỢP THÀNH “DÂN” và CHỦ.. và KHƯC TỪ TUÂN PHỤC  cái định nghĩa NHÀ NƯC CHỦ THỂ theo định nghĩa, hiểu biết cũ kỹ sai lạc..


Ông hiểu sai do nhu cầu “chống cộng” cấp thời, nên cho rằng DÂN TRÍ đòi thời gian lâu lắm.. Mà quả thật, nếu DÂN TRÍ mà bao gồm như ông Liêm hiểu SAI, thì chắc 100 năm nữa 86 triệu dân Việt Nam mới may ra có, không chừng không thể có.. vì 100 năm nữa sẽ là 500 triệu ngưòi, tiếp tục phải đi vào “đại học” nghe giáo sư chính trị học, vật lý hoá học v,v mới có” đủ khoa học kỹ thut” để có DÂN TRÍ KIỂU NÀY..


Trong khi ngưòi Nam Phi ngưi ta bị Người Da trắng CAI TRỊ, không có điều kiện “giáo dục’ học đại học- NHƯNG nhờ sự vận động về Ý THỨC NHÂN QUYỀN, DÂN QUYỀN, BÌNH ĐẲNG, mà chỉ trong thời gian ngắn, cao trào ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHỐNG PHÂN BIỆT CHỦNG TC LỚN MẠNH và rồi đi đến thành công.. Dù ngay hôm nay.. “trình độ khoa học kỹ thuât tư tưởng văn hóa xã hội” kiểu Ông Liêm của ngưòi Nam Phi còn….. thấp lắm.. chỉ có cái hiểu về NHÂN QUYỀN, DÂN QUYỀN, không khuất phục quyền lực nhà nước của họ là CAO HƠN đám ông Liêm thôi..nên họ có DÂN CHỦ trước đám ngưi miền Nam như Ông Liêm..


Trong khi những xã hội “ổn định đầy đủ khoa bảng, trình độ khoa hoạc kỹ thuật ở những xã hội Trung Đông giầu có, như Batư (Iran) hay Arap Seoud, cao hơn cả ông Liêm .. nhưng không thể, và chưa thể có dân chủ.,, vì những ngưi này họ chưa hiều và ao ưóc DÂN CHỦ để mà đấu tranh.. cho nên Mỹ và phương Tây đem DÂN CHỦ đến ngay cả bằng súng đạn, mà họ vẫn “ói ra” và đánh ngược “những kẻ đem dân chủ” lại cho họ nữa…


Nhìn lại ngưi Việt Nam của Ông Liêm mà xem… Ông từng ở Việt Nam, mới chỉ ra ngoài này mấy năm.. Ông có biết rằng với đa số ngưòi Việt hiện nay, ông mà nói dân quyền, dân chủ, nhân quyền, hiến đnh pháp lý gỉ gì gi .. là họ bĩu môi và còn có thể đi tố cáo công an bắt ông nữa.. Đúng không?


Tại sao vậy? tại họ nghèo tiền và ít chữ, ít chuyên môn hả?  Tôi để Ông Liêm tự trả lời, vì ông từng có vận động đấu tranh viết bài từ trong nước, có giao tiếp vận động trước khi qua Mỹ..Cũng như Tôi từng về lại Vit Nam mỏi mồm mỏi mép lý giải đủ trò…


Nói tóm lại, cũng chỉ vì sùng bái cái tên thể chế VNCH, mà ngưi ta tự ngu hóa mình. Ngày xưa Vit Nam có cái bà vớ vỉn “Huyn Thanh Quan” suốt ngày cố Lê, chỉ vì nhà Lê có một vài tên vua khá hơn các tên Vua triều khác và họ nhà Bà được bổng lộc nhiều từ nhà Lê…


Nhưng là thời não trạng còn tin vào Vua do mệnh thằng Trời nó định.


Chứ thời nay, DÂN CHỦ, cái gì cũng do Con Ngưi xã hội định đoạt mà còn có cái “tâm sự” cái lòng cố Ngụy ngục VNCH” thì không chỉ là lạc hậu như Bà Huyện Thanh Quan, mà còn ngu ngục vì chẳng hiểu gì và làm ngu nguời khác.


NKPT
10-2012
==


1- Daniel Ellsberg – Tiến Sĩ làm việc cho Viện Nghiên cứu RAND Co. Cựu Sĩ Quan Thũy Quân Lục Chiến Mỹ. Chuyên Gia Phân Tích Quân Sự hàng đầu của Bộ Quốc Phòng Mỹ thời McNamarra, Kissinger. Tung hồ sơ tố cáo Nhà Nưóc Vi phạm pháp luật.


2- John Dean:  Luật Sư, cố vấn tư pháp tổng thống, thời Richard Nixon, nhân chứng tố cáo Nixon phạm pháp.


Hai nhân vật này họ hành động ĐỨNG ĐẮN để bảo vệ công lý, hiến pháp Mỹ, sinh mạng lính Mỹ. Họ không vì đám VNCH.. Họ bảo vệ giá trị DÂN QUYÊN và ĐỊNH CHẾ CỘNG HÒA DÂN CHỦ của NƯC MỸ..Họ không phản bội ai hết, Họ phục vụ NƯC MỸ, DÂN MỸ, chứ không phục vụ “nhà nưóc quốc gia Mỹ”  Lời tuyên thệ nhậm chức công quyền là:


“Tôi long trọng thề rằng Tôi sẽ tận tâm thực hành chức vụ…. và sẽ dùng hết khả năng để bảo tồn, bảo vệ và bênh vực Hiến Pháp nưc Mỹ” ( “I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the …. ,and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”)


============


 Right Wing Gone WildPosted on Mar 17, 2010


By Joe Conason


Demagogues often prosper under the rules of democracy, intimidating the moderate and preying on the weak-minded. But in a healthy society, such figures cannot cross a final threshold of decency without jeopardizing their own status—and today’s right-wing nihilists seem to be on the verge of doing just that.


When Elizabeth Cheney, a daughter of the former vice president, questions the loyalty of anyone who stands up for the human rights of prisoners in the “war on terror,” she is treading very close to that line.


Operating behind a front group called Keep America Safe, Cheney and her associate, the journalist William Kristol, say there is a shadowy group of lawyers within the Justice Department that supposedly served the cause of “jihad” by representing detainees.


According to them, those attorneys and any others who represent detained suspects are “aiding and abetting America’s enemies” by filing lawsuits, thus transforming our courthouses into yet another theater of terrorist attack. Through those legal actions, the lawyers are undermining the moral authority of the war on terror and creating obstacles for the military and intelligence officials charged with defending us, says Keep America Safe. And by accusing the U.S. authorities of violating the prisoners’ human rights, they are “echoing the propaganda” of the jihadists.


The clear implication of these arguments is that these attorneys are guilty of treason.


But if arguing for the rights of prisoners is traitorous—indeed, if merely representing a Gitmo detainee is disloyalty—then the roster of perfidy extends far beyond the seven lawyers at the Justice Department who were the immediate targets of Cheney, Kristol and their gang. The list would have to encompass dozens of military and retired military leaders, starting with Gen. Colin Powell and then including dozens of flag officers, military judges and legislators who have served in battle.


That list of subversives and sellouts would also have to include dozens of upstanding Republicans such as Rudolph Giuliani whose law firms have performed pro bono work on behalf of terrorist suspects. Worse still, the list must include the United States Supreme Court, which has upheld the rights of detainees under both the Constitution and the Geneva Conventions. It is hard to imagine a greater victory for enemy propaganda than a ruling in the nation’s highest court.


When Glenn Beck vilifies “social justice” as a “perversion of the Gospel” and slanders churches and pastors as “Nazis” for pursuing it, he too is trespassing a bright line. The Fox News personality—who rants and weeps like the late Joseph McCarthy, a fellow alcoholic—urges his listeners to run away from any congregation where social justice is preached. He instructs them to denounce any pastor who even mentions the term. He even held up pictures of a swastika and a hammer and sickle to somehow demonstrate that “social justice” is a code phrase whose hidden meaning is identical to Nazism and communism.


Poor Beck evidently does not realize that his own Mormon church is deeply committed to the social justice teachings of the Gospels—or that the Catholics, Protestants, Jews, Muslims, Buddhists and adherents of other faiths in this country all share similar values on that question. By attacking them, in his megalomania and ignorance, he has ripped into an ethical tradition that unites our country.


The best historical parallel to these extremist trespasses can be found back in the 1950s, when McCarthy, the John Birch Society and other elements of the far right were riding high. What brought them down were their excesses: in McCarthy’s case, when he and his staff sought to implicate the United States Army in the communist conspiracy; and in the case of the Birchers, when they proclaimed that President Dwight Eisenhower and the Supreme Court, among other august persons and institutions, were wittingly aiding the communists.


Our current crop of crazies is approaching that point of no return—and if we are fortunate, they will keep going.


Joe Conason writes for The New York Observer.


© 2010 Creators.com