Một bài học thực tiễn về bản năng quyền chính (statism) và nhận thức phi quyền chính (anarchism).

Phim “Làn Sóng” đuợc dựng theo một sự kiện có thật xảy ra tại một truờng Trung Học Phổ Thông, nuớc Mỹ vào năm 1967. Cubberley High School in Palo Alto, California- Khi thầy giáo Ron Jones không biết cách nào giải thích cho học sinh hiểu được vì sao một nước xã hội Đức dân chủ tiến bộ như thế lại có thể bị mê hoặc bởi một lý thuyết phát xít quốc gia xã hội hoang tưởng bạo ngược như vậy. Thầy giáo Ron đã dùng phương pháp trực tiếp thực nghiệm bản thân để dạy học sinh về nguyên nhân và nền tảng của phát xít độc tài và chủ nghĩa quốc gia.

Phim Mỹ làm năm 1969

Phim tiếng Tây Ban Nha (La Ola )


Phim tiếng Pháp (La Vague)

Cốt truyện được tái dựng tại nước Đức trong phim The Wave 2008- Một thầy giáo bộ môn chính trị nhân văn, một ngưòi theo phái Phi Quyền Chính (anarchism) nhưng bị buộc phải dạy về chủ đề Nền Chuyên Chế- Độc Tài.

Trong buổi đầu trao đổi, Thầy giáo Rainer Wenger cảnh cáo rằng chủ nghĩa nhà nuớc quyền lực phát xít rất dể dàng tái lập vì bản chất của cấu trúc thẩm quyền trong xã hội còn đó. Nhưng các học sinh của ông sinh sau thời Hitler, đều chủ quan cho rằng với hiện tình tiến bộ xã hội, chế dộ Fát Xít không thể tái hình thành trong xã hội thời nay đuợc nữa.

Thầy Rainer Wenger quyết định làm một cuộc thực nghiệm “quyền chính” bằng chính lớp học của mình với chính các học sinh của lớp.

Và một “xã hội chuyên chế nho nhỏ” đuợc yên mến hãnh diện gọi là “Làn Sóng” với “lãnh tụ kính yêu thầy Wenger” đuợc hình thành. Tuy nhiên, một vấn đề lớn xảy ra, khi cuộc thực nghiệm giáo dục vuợt dự kiến của thầy giáo Wenger, nó trở thành một tín lý thật, một xã hội thật của đám đông học sinh. Cũng như một số học sinh nhận ra sư nguy hiểm của “Làn Sóng”- dù nhận ra và chống đối nó, nhưng vẫn thích thú những cái gọi là “giá trị tích cực” của độc tài chuyên chế “Làn Sóng” cần giữ lại và nối tiếp phát huy!!! (Não trạng níu kéo thường thấy ở Á Châu, đặc biệt các nhóm chính trị Tả Hũu đều mơ một nhà độc tài yêu nuớc!!!) Một tập tính mà nhà khôi hài nổi tiếng Charlie Chaplin đã nêu ra trong phim hài của ông “Nhà Đôc Tài Vĩ Đại” Charlie Chaplin The Great Dictator.

Chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên khi ở thế kỷ 21 này, vẫn còn quá nhiều kẻ tối dạ không chỉ lý luận như vậy, mà còn vẫn chiêm ngưỡng Stalin, Hitler, Mussolini, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Ngô Đình Diệm, Phác Chính Hy, Pinoche, Sadam Husein, Gadafi , Reagan v.v  Với những não trạng này, giống như những học sinh mất năng lực tự tin, yếu kén nhân tâm, dù sau khi đã được thức tỉnh- vẫn cho BẠO LỰC KỶ LUẬT là nhu cầu cần thiết, CHIẾN TRANH , là giải pháp của Nhân Quyền và Dân Chủ chống ĐỘC TÀI, và như vậy HÀNH ĐỘNG CHEN XÍA vào NỘI BỘ NGƯỜI KHÁC, đời sống người khác (Interventionism) là một HÀNH ĐỘNG ĐẠO LÝ (moral obligation!)

Các Đại hiền triết của nhân loại qua hàng ngàn năm, đều sáng suốt đồng thuận một khuôn vàng (golden rules) rằng “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”  … Điều gì mình không muốn ai gây cho mình, thì đừng làm cho nguời khác”…-(Thứ 恕-)  Và tuyệt đối ĐỪNG LÀM NHỮNG GÌ ngay cả MÌNH NGHĨ LÀ TỐT cho NGƯỜI KHÁC! (non-interventionism hay self-determination- tự quyết, tự chủ)

Kết quả chính thầy Wenger muốn chứng minh một sự hiển nhiên bản chất quyền chính sinh vật và quyền chính trong mỗi con nguời và trong cấu trúc xã hội hiện đại- lại trở thành nạn nhân của guồng máy nhà nuớc ngoài đời thật trong ngôi trường, giữa các học sinh của ông và gia đình.

Quí độc giả nên dành thời gian xem, phim “Làn Sóng” hữu ích này Nó chính là tấm GƯƠNG, mà bản chất quyền chính bày đàn sinh vật của chúng ta, trong mỗi chúng ta sẽ trỗi lên -khi tiến trình nhân hóa và dân trí ngưng trệ -sẽ đưọc thấy rất rõ khi soi chính chúng ta trong đó!

Thầy giáo Wenger: Các bạn còn nhớ câu hỏi ngay tại tuần lễ khởi đầu học không? “một thể chế độc tài có thể tái lập tại xã hội Đức?”

Chính là điều đã xảy ra tại đây, (lớp học này) – nền Phát Xít.

-Chúng ta đã cho rằng chúng ta đặc biệt tốt đẹp hơn mọi người. Và điều tệ hại hơn, chúng ta đã loại trừ những ai khác không đồng ý với chúng ta. Chúng ta gia hại họ…

Tôi không muốn nghĩ đến những điều chúng ta lẽ ra đã có khả năng vi phạm. Tôi nợ các bạn một lời xin lỗi. Chúng ta đã đi quá trớn!

“Do you remember, the question at the beginning of the week? “Would a dictatorship be possible again in Germany?”

That’s what happened here. Fascism.

We thought we were special Better than the rest.
And what’s worse,we excluded others who didn’t agree with us. We hurt them…
I don’t want to think what we might have been capable of.

I owe you all an apology. We went too far.

nkptc
TB:
Cảm tạ gia đình thân hữu của hội quán Nhân Chủ, anh Nguyen Van Thuan Italiy, đã giới thiệu phim này. Hy vọng quí anh chị tham dư Hội quán sẽ dành thời gian xem , để chúng ta có thể thảo luận xa hơn trong lần họp mặt sắp đến- thời gian sẽ do Quí anh chị hội ý cùng nhau quyết định!

nguyên khả phạm thanh chương
==
Liên lạc:
chỉ trao đổi thư email có mã hóa (Only encrypted emails will be corresponded)
antistatism@yandex.com
publickeys:  GPG
fingerprint:  A0D8 7BE7 4F5A E4D8 3760  1E3C C337 ACF2 23BF CDE3
ID: 23BFCDE3

 

Advertisements