ec9a5-31zcczdukcl-_sy344_bo12c2042c2032c200_Chúng ta thường nghe câu nói xuề xòa khỏa lấp, đúng ra là né tránh tranh luận, “tôn giáo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ ..v.v” như một giải pháp hài hòa gỡ rối mỗi khi có một cuộc “trao đổi tư tuởng” xảy ra. Hoặc mỗi khi chúng ta vẫn phải đối mặt với những viện dẫn “tôn giáo dạy con người luân lý, đạo dức, và lòng nhân từ bác ái” v.v Và nhất là khi có những sự kiện xung đột trong xã hội xảy ra có nguyên nhân từ niềm tin và tín lý tôn giáo như hôm nay đang xảy ra khắp nơi: Thái Lan Miến Điện các sư sãi kêu gọi giết người Hồi giáo thiểu số; người Thiên chúa giáo kêu gọi phân biệt đối xử người Hồi giáo; người Do Thái giáo và chế độ Do Thái giáo đang đàn áp phân biệt đối xử người Hồi giáo tại Israel; người Hồi giáo kêu gọi thánh chiến chống… tất cả!

Đây không chỉ là nguyên nhân tôn giáo, mà còn là nguyên nhân ở con người chính trị, định chế chính trị. Nhưng tôn giáo là chất xúc tác đẩy mạnh tội ác trong những trường hợp này. Quả thật:

“Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau”-(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Jonathan Swift nhà tư tưởng chính trị 1667-1745.
Dù vậy, thật sự, các loại tín đồ, của các tôn giáo, không mấy ai đọc “thánh kinh” của họ, ngay cả với tư thế của một tín đồ chăm chỉ sùng bái, thuần thành ngoan đạo, chứ chưa nói cao hơn- như một con người có tư duy thắc mắc chất vấn và truy tìm. Bởi nếu có thắc mắc hoài nghi chất vấn và truy tìm, hẳn chẳng còn mấy ai là tín đồ của tôn giáo nữa! Đại đa số chỉ nghe “GIẢNG” qua TAI và TIN, rồi theo nhau thành truyền thống xã hội, nếp gia đình, và thói quen tập nhiễm cá nhân!

KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO NÀO CŨNG DẠY TOÀN ĐIỀU TỐT!

Bộ Kinh Thánh cổ, nền tảng của ba “tôn giáo lớn” hiện nay, Do Thái Giáo (Judaism) Kito giáo (Christianity), và Hồi giáo (Islam)- dù Hồi giáo có Thánh kinh Koran riêng, nhưng phát nguồn từ bộ Kinh Thánh này và vẫn tham khảo nó.

Kinh Thánh (Bible) là một bộ tổng hợp của nhiều cuốn sách khác nhau. Tùy vào các nhánh giáo phái, giáo hội, họ “chọn lựa và lọc lựa” rồi “diễn giải sửa đổi” sao cho phù hợp với TÍN LÝ và TÍN ĐIỀU (doctrine, dogma) của giáo phái họ! (tham khảo phụ bản)

Thí dụ: Tin Lành (protestant) chọn 39 quyển cựu ước và 27 quyển Tân Ước (66 quyển). Trong khi Công Giáo (Catholics) sau nhiều hội nghị toán tính kể từ Council of Nicaea năm 325- đến hội nghị Council of Trent năm 1546 đã chọn nhiều hơn gồm cả những quyển cựu ước (deuterocanonical), tổng số 73 quyển! Riêng Công giáo cũng có 5 bản Kinh Thánh khác nhau, bản thông dụng là King James. Và chưa kể Tân Ước, mỗi sách của mỗi Tông đồ viết, kể cùng sự kiện nhưng chi tiết khác nhau!

Sau này, các giáo phái giáo hội Kito giáo càng ngày càng đẻ thêm nhiều, đặc biệt tại Mỹ, như một kỹ nghệ cạnh tranh, mỗi nhóm chọn hoặc đẻ riêng “thánh kinh” cho họ, như nhóm Mormon!

Xét kỹ theo tính khoa học nhân văn, khởi nguyên nó chỉ là “huyền sử” của dân Do Thái như Huyền sử Âu Cơ của người Việt vậy! Tệ hại hơn truyện Âu Cơ, nó cưu mang nhiều tập tục luân lý tàn bạo man rợ cồ thời được ứng dụng như nền tảng pháp luật (luật Talmud và Kinh Torah- Luật Sharia và Koran) Và vẫn dùng để diễn giải pháp lý hiện nay của nhiều xã hội theo thiên chúa, do thái giáo, và Hồi giáo. Thí dụ như những hình phạt ỏ Arab Saudi, Iran, nền tảng chống đồng tính ở Do Thái, Mỹ v.v

Chưa kể đến những câu chuyện lừa bịp gian trá, được xem như chính đáng và được ban phép của Chúa như câu chuyện “tổ phụ” Issac và con lớn Esau bị vợ và con trai thứ (hai anh em sinh đôi) Jacob lừa- nhưng Chúa Javê đồng thuận ban phép lành cho Jacob! (Genesis 25:19-34 Jacob and Esau)

Trong Kinh Thánh, có rất nhiều những huấn lệnh tàn bạo và man rợ phản ảnh trình độ văn minh và nhân văn của sắc dân Trung Đông theo “Do Thái  giáo” thời bấy giờ. Như “hiếp dâm phụ nữ” được dùng như hình phạt chính đáng của Chúa! Và hàng xóm được quyền “giết” nhau nếu có ai vi phạm “luật Chúa” ..v.v.

Còn nhiều nghiên cứu và tranh luận về “Kinh Thánh”, nhưng một điều khẳng định, nó không phải là lời “thánh” hay “chữ viết của Chúa”, và rõ ràng càng không thể là mẫu mực của hành xử văn minh, tiến bộ, và nhân bản hôm nay. Tham khảo (The Bible’s Buried Secrets của NOVA) và  BBC Two – Bible’s Buried Secrets) – và Who Wrote the Bible

Không phải tôn giáo nào cũng dạy tốt! Mà hầu như tôn giáo đã và đang gây chia rẽ và hủy diệt nhân bản do bản chất phi khoa học đầy mê tín của nó. Ngay như Phật Học, khi đã thành tôn giáo, Phật Giáo hàng ngàn năm qua cũng nhập chính, gian manh thủ đoạn lừa bịp dân chúng, gây tranh chấp đau khổ chia rẽ con người.

“Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo”- (Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.) Steven Weinberg 1933 Nhà Vật Lý (Nobel)
“Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người”- (We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection- Dalai Lama thứ 14-(1935)
Xin quí vị tham khảo những giòng huấn thị man rợ và bất nhân của Kinh Thánh của Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, và Koran của Hồi giáo, rồi tùy nghi kết luận.

Nguyên Khả PTC

==

Phụ bản-Tham khảo thêm:

Kinh Thánh Do Thái Cụu Ước- Numbers 31:7-18New Living Translation (NLT) : Họ tấn công Midan đúng như Chúa đã ra lệnh cho Môi Sen, và họ giết hết đám đàn ông…  Môi Sen, trưởng giáo Eleazar, và tất cả lãnh đạo dân chúng đã đến gặp họ ngoài doanh trại. Nhưng Môi Sen giận dữ với tất cả đám chỉ huy quân Do Thái trở về sau trận chiến:  Môi-Sen hạch hỏi. ” Tại sao các ngươi lại để lũ đàn bà này sống sót?” “Những con mụ này chính là những kẻ theo lời hướng dẫn của Balaam và làm cho dân Do Thái nổi loạn chống lại Thiên Chúa nơi núi Peor.  Họ là những kẻ đã gây ra dịch bệnh cho dân của Chúa. Bây giờ hãy giết tất cả đám con trai và tất cả đàn bà nào đã từng ngủ với đàn ông. Chỉ có các thiếu nữ trẻ còn trinh mới được sống; và các ngươi có thể giữ lấy cho các ngươi! ( They attacked Midian just as the LORD had commanded Moses, and they killed all the men…Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the people went to meet them outside the camp.  But Moses was furious with all the military commanders who had returned from the battle.  “Why have you let all the women live?” he demanded.  “These are the very ones who followed Balaam’s advice and caused the people of Israel to rebel against the LORD at Mount Peor.  They are the ones who caused the plague to strike the LORD’s people.  Now kill all the boys and all the women who have slept with a man.  Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves.

Thánh Thư (Deuteronomy 20:10-14)

Khi các người tiến tấn công một thành phố, trước tiên cho họ điều kiện giàn hòa (tức là đầu hàng-nkptc).  Nếu họ chấp nhận điều kiện của các ngươi và mở cổng cho các ngươi, thì tất cả dân chúng trong thành sẽ bị cưỡng bách phục vụ các ngươi (nô lệ). Nhưng nếu chúng từ chối giàn hòa và tiếp chiến, các ngươi phải tấn công thành đó. Khi Chúa Trời của các ngươi cho thành phố này cho các ngươi, hãy giết tất cả đàn ông trong thành. Tuy nhiên các ngươi được phép giữ làm của riêng tất cả đàn bà con gái, trẻ em, súc vật, và các thứ chiến phẩm khác. Các ngươi được phép hưởng thụ những mất mát của kẻ thù các ngươi mà Chúa các ngươi đã ban cho các ngươi. (As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace.  If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor.  But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town.  When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town.  But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder.  You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you.

Nhận xét của Mark Twain sau khi đọc “Kinh Thánh” “BIBLE”

It is full of interest. It has noble poetry in it; and some clever fables; and some blood-drenched history; and some good morals; and a wealth of obscenity; and upwards of a thousand lies.
Letters from the Earth

The two Testaments are interesting, each in its own way. The Old one gives us a picture of these people’s Deity as he was before he got religion, the other one gives us a picture of him as he appeared afterward.
Letters from the Earth

The Christian’s Bible is a drug store. Its contents remain the same; but the medical practice changes…The world has corrected the Bible. The church never corrects it; and also never fails to drop in at the tail of the procession- and take the credit of the correction. During many ages there were witches. The Bible said so. the Bible commanded that they should not be allowed to live. Therefore the Church, after eight hundred years, gathered up its halters, thumb-screws, and firebrands, and set about its holy work in earnest. She worked hard at it night and day during nine centuries and imprisoned, tortured, hanged, and burned whole hordes and armies of witches, and washed the Christian world clean with their foul blood.
Then it was discovered that there was no such thing as witches, and never had been. One does not know whether to laugh or to cry…..There are no witches. The witch text remains; only the practice has changed. Hell fire is gone, but the text remains. Infant damnation is gone, but the text remains. More than two hundred death penalties are gone from the law books, but the texts that authorized them remain.
– “Bible Teaching and Religious Practice,” Europe and Elsewhere

When one reads Bibles, one is less surprised at what the Deity knows than at what He doesn’t know.
Mark Twain’s Notebook

 =============

The Bible we all predominantly use is the 66 book protestant bible.
But the real Bible has more than 66 books.
There are 72 books in the Original Books. 6 of these were removed by the protestants in the 16th century.

6 Old testament books were removed by Protestants.

The New Testament is same for both Protestants, Catholics and Orthodox christians.( 27 books).
But the Orthodox and Catholics Old Testament has 45 Books.
While the Protestant Old Testament has just 39 books.
The 6 books that were removed by Protestants were all Old Testament Books. They are:-
1) Maccabees
2)Tobit
3)Judith
4)Wisdom of Solomon
5)Bara Sirach
6)Baruch
In addition to this, the protestants also removed several parts from the existing 39 books of their OT such as:
*After Daniel 3,23- the Prayer of Azariah and the three Young Men, who were put in the fire by the Babylonian King Nebuchadnezzar
*Story of Susanna in 64 verses (Chapter 13 of the Book of Daniel)
*The Bel and the Dragon (Chapter 14 of the Book of Daniel)
*Some parts of Esther.
*Psalms 151

Why did they edit the Holy Bible?

Why did the Protestants decide to remove the 6 books from OT in 16th century after the Reformation in Europe?
Reasons:
1)The books that were removed supported such things as:
• Prayers for the dead (Tobit 12:12; 2 Maccabees 12:39-45)
• Purgatory (Wisdom 3:1-7)
• Intercession of saints in heaven (2 Maccabees 15:14)
• Intercession of angels (Tobit 12:12-15)
2)Orthodox Christians follow the Older version/canon of the Jewish Scriptures(OT) which was in Greek*.
While Protestants follow the Masoretic Hebrew Text which was a new canon or version invented by the Jews in 7th Century Ad (a new version of Old Testament 7 centuries After Christ!).
{* Around 5 centuries before Christ, The Greeks colonised the Holy land and Egypt. They stayed for hundreds of years bringing hellenistic influence to West Asia.
Greek became the official language and the language of the rulers.
So Jewish scholars, philosophers etc switched to Greek from Hebrew, just like we deal more in English than in Malayalam these days.
So the Scripture that was written down in the last 400 years Before Christ were all in Greek.
The Greek Old Testament (Septuagint) is the worlds oldest surviving version of the OT}

Jewish Council removes the 7 books after AD 90!

The difference in the Old Testaments actually goes back to the time before and during Christ’s life. At this time, there was no official Jewish canon of scripture.
The Jews in Egypt translated their choices of the Hebrew Scriptures into Greek in the second century before Christ. This translation of 46 books, called the Septuagint, had wide use in the Roman world because most Jews lived far from Palestine in Greek cities. Many of these Jews spoke only Greek.
The early Christian Church was born into this world. The Church, with its bilingual Jews and more and more Greek-speaking Gentiles, used the books of the Septuagint as its Bible. Remember the early Christians were just writing the documents what would become the New Testament.
After the destruction of the Temple in Jerusalem, with increasing persecution from the Romans and competition from the fledgling Christian Church, the Jewish leaders came together and declared its official canon of Scripture, eliminating seven books from the Septuagint.
The books removed were Tobit, Judith, Maccabees, Wisdom (of Solomon), Sirach, and Baruch. Parts of existing books were also removed including Psalm 151 (from Psalms), parts of the Book of Esther, Susanna (from Daniel as chapter 13), and Bel and the Dragon (from Daniel as chapter 14).

The curse of Revelations

The Jews removed 7 books that meant ERASING 400 years of history. It also helped them to deny their Messiah- Jesus Christ.
The protestants removed these 7 books because they supported christian practises such as Intercession, Saints etc.
I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. “–Revelations 22:18,19

The unbroken Word of God.

http://groups.msn.com/easternorthodoxchristianity/orthodoxbasics.msnw
An excerpt from an article by Fr.Dr. Reji Mathew, principal STOTs seminary, Nagpur:
If our Bible should contain the unbroken Word of God from the Beginning of the World (Genesis) towards the End of the World (Book of Revelation) how can then there be a silence for 400 years ?
Nevertheless, if we take the Deutero-canonical Books as the Word of God then there is no break at all. They tell us how God interacted with His people during the Inter testamental period of 400 years.
Thus the Deutercanonical Books makes a good bridge between the Old and the New Testament period. We also understand the Judaism of the time of Jesus in a better way if we read those books.”

Martin Luther’s aversion to Scripture.

http://members.aol.com/johnprh/deuterocanonical2.html
check out this article, it is informative:-
Martin Luther had developed his theory that only those books that taught his Dogma of Justification by Faith Alone should be accepted as part of the canon. However, he didn’t work out this theory until after he had lost a debate with a Catholic (either Cardinal Cajetan in 1518 or Johann Eck of Ingolstadt in 1519 AD), when 2 Maccabees 12:43-45 was quoted to refute Martin Luther’s “Faith Alone.”
The book of James contradicts Luther’s principle of Justification by Faith Alone.
James 2:24 says “See how a person is justified by works and not by faith alone.” Rather than change his theology, Luther just denied that, James the Apostle, was the author of James and removed it from his canon.

Writing of Apostle James, he says, “He does violence to scripture and so contradicts Paul and all of scripture. He tries to accomplish by emphasizing law what the Apostles bring about by attracting men to love. I therefore refuse him a place among the writers of the true canon of my Bible.”
Luther challenged an Apostle in such a crude way and said such insulting things about James’s ability to write (which was guided by the Holy Spirit.)
In Luther’s commentary on Book of Revelations he wrote,
“Everyone may make up his own mind as regards this book. As for me, I have a personal aversion to it and that is enough.”

72, 73, 74 or 75?

The Book of Maccabees are sometimes split up into 4, since its pretty large.
In some Bible’s there is 1 Maccabees and 2 Maccabees. In other it can go upto 4 Maccabees.
If we take Maccabees as 1 book, there will be only 72 books. If we take them as 4, then there will be 75.
This is a source for confusion for many, as different websites show different numbers.
The reason is only this.

Scripture used by the Apostles.

The Apostles quoted from the Septuagint many times. You will not find many of these verses in the protestant bible:-
http://www.geocities.com/aprofaith/bible.htm
Heb 11:35, “…Others were tortured, refusing to accept release, that they might find a better resurrection.”
The only place in the O.T. that you will find reference to that is 2 Macc 7:1-29. The first half of Heb 11:35 is found in 1 Kings 17:23 and 2 Kings 4:36.
Heb 11:38, “They wandered in deserts and mountains…”
This is found in 1 Macc 2:28-30 and 2 Macc 5:27.
Jn 10:22, “Now there took place at Jerusalem the feast of the dedication…” The inauguration of this feast is found in 1Macc 4:36 & 52-59.
Jn 14:23, “…If anyone love Me, he will keep My word…” This is in Sir 2:18.
Rom 9:21, ” is not the potter master of his clay…” Found in Wis 15:7
1Pet 1:6-7, “…gold which is tried by fire…” See Wis 3:5-6
Rom 1:20-23, “For since the creation of the world…” Found in Wis 13:1-7
Mt 7:12, Lk 6:31, “…all that you wish men to do to you, even so do you also to them…” Extension of Tob 4:15
Lk 25 35-36, “I was hungry and you gave me food….I needed clothes and you clothed me.” Based on Tob 4:16.
Rev 21:18, “And the material of its wall was jasper; but the city itself was pure gold, like pure glass.” See Tob 13 end.
Mt 13:43, “Then the just will shine forth…” Found in Wis 3:7
Mt 27:42, “…if He is the King of Israel, let Him come down now from the cross…” See Wis 2:18-20.
Lk 24:4, “…two men stood by them in dazzling raiment.” Found in 2 Macc 3:26.
Rom 11:33, “…How inscrutable are His judgments and how unsearchable are His ways.” Found in Judith 8:14.
1 Cor 10:20, “…they sacrifice to demons, not to God…” Found in Baruch 4:7.
==
Torah versus Talmud?

The first thing to know is that the Torah consists of two parts: The Written Torah, and the Oral Torah.

The Written Torah totals 24 books, including the Five Books of Moses and the prophetic writings – e.g. Isaiah, Jeremiah, Psalms, Proverbs, etc.

The Five Books of Moses – comprised of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy – was written down by Moses in 1273 BCE, and includes all 613 commandments (mitzvahs).

Perhaps part of the reason for the confusion is that the Five Books of Moses has many names. It is referred to as the Bible (meaning “book” in Greek), the Chumash (Hebrew for “fifth”), the Pentateuch (Greek for “five scrolls”), or generically “Torah” – Hebrew for “instructions,” because its purpose is to instruct. (Jews consider it insulting to call it the Old Testament, as this implies a New Testament, which Jews reject.)

But whatever the name, it refers to the best-selling, longest-running book in the history of mankind.

So what is the Oral Torah? Its name derives from the fact that it was not allowed to be formally written down but had to be taught orally. It contains the explanations of the Written Torah. One cannot be understood without the other.

In 190 CE, persecution and exile of the Jewish people threatened the proper transmission of the Oral Torah. Therefore, Rabbi Yehudah HaNasi compiled written notes on the Oral Torah called the “Mishnah” (Hebrew for “teaching”). Rabbi Yehudah arranged the Mishnah into six sections: Laws of Agriculture, Festivals, Damages, Marriage, Purity, and Offerings. Rabbi Yehudah wrote the Mishnah in code form, so that students would still require the explanation of a rabbi – since this information was meant to remain oral.

In 500 CE, the Jewish people again suffered an uprooting of their communities, and two Babylonian rabbis – Rav Ashi and Ravina – compiled a 60-volume record of rabbinic discussions on the Mishnah, called the “Gemara.” Together, the Mishnah and Gemara comprise what is commonly called the “Talmud.”

The Oral Torah also includes the Midrash, an explanation of the Written Torah, comprising both ethical and legal components. Much of this material is also contained in the Talmud.

The Oral Torah also includes the works of Kabbalah, a tradition of mystical secrets of the metaphysical universe received by Moses at Mount Sinai. It was first published as “The Zohar” by R’ Shimon bar Yochai (170 CE), and elucidated by the Arizal (1572 CE).

Torah is not to be regarded, however, as an academic field of study. It is meant to be applied to all aspects of our everyday life – speech, food, prayer, etc. Over the centuries great rabbis have compiled summaries of practical law from the Talmud. Landmark works include: “Mishneh Torah” by Maimonides (12th century Egypt); “Shulchan Aruch” by Rabbi Yosef Karo (16th century Israel); “Mishnah Berurah” by the Chafetz Chaim (20th century Poland).

=

Jewish Talmudic Quotes – Facts Are Facts

From Acharya S

Talmudic Quotes

The decisions of the Talmud are words of the living God. Jehovah himself asks the opinions of earthly rabbis when there are difficult affairs in heaven.

Rabbi Menachen, Comments for the Fifth Book

Jehovah himself in heaven studies the Talmud, standing: he has such respect for that book.

Tractate Mechilla/Me’ilah

R. Johanan said: A heathen who studies the Torah deserves death, for it is written, Moses commanded us a law for an inheritance; it is our inheritance, not theirs. Then why is this not included in the Noachian laws? — On the reading morasha [an inheritance] he steals it; on the reading me’orasah [betrothed], he is guilty as one who violates a betrothed maiden, who is stoned. An objection is raised: R. Meir used to say. Whence do we know that even a heathen who studies the Torah is as a High Priest? From the verse, [Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments:] which, if man do, he shall live in them. Priests, Levites, and Israelites are not mentioned, but men: hence thou mayest learn that even a heathen who studies the Torah is as a High Priest! — That refers to their own seven laws.

Sanhedrin 59a

To communicate anything to a Goy about our religious relations would be equal to the killing of all Jews, for if the Goyim knew what we teach about them, they would kill us openly.

Libbre David 37

A Jew should and must make a false oath when the Goyim asks if our books contain anything against them.

Szaaloth-Utszabot, The Book of Jore Dia 17

We beg Thee, O Lord, indict Thy wrath on the nations not believing in Thee, and not calling on Thy name. Let down Thy wrath on them and inflict them with Thy wrath. Drive them away in Thy wrath and crush them into pieces. Take away, O Lord, all bone from them. In a moment indict all disbelievers. Destroy in a moment all foes of Thy nation. Draw out with the root, disperse and ruin unworthy nations. Destroy them! Destroy them immediately, in this very moment!

Prayer said on the eve of Passover (Pranajtis: Christianus in Talmudae Judeorum, quotations from: Synagoga Judaica)

The Feast of Tabernacles is the period when Israel triumphs over the other people of the world. That is why during this feast we seize the loulab and carry it as a trophy to show that we have conquered all other peoples, known as “populace”…

Zohar, Toldoth Noah 63b

When the Messiah comes every Jew will have 2800 slaves.

Simeon Haddarsen, fol. 56-D

Resh Lakish said: He who is observant of fringes will be privileged to be served by two thousand eight hundred slaves, for it is said, Thus saith the Lord of hosts: In those days it shall come to pass, that ten men shall take hold, out of all the languages of the nations shall even take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, We will go with you, etc.

Mas. Shabbath 31b

On the house of the Goy [Goy means unclean, and is the disparaging term for a non-Jew] one looks as on the fold of cattle.

Tosefta, Tractate Erubin VIII

When a Jew has a Gentile in his clutches, another Jew may go to the same Gentile, lend him money and in turn deceive him, so that the Gentile shall be ruined. For the property of a Gentile, according to our law, belongs to no one, and the first Jew that passes has full right to seize it.

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156

If it can be proven that someone has given the money of Israelites to the Goyim, a way must be found after prudent consideration to wipe him off the face of the earth.

Choschen Hamm 388, 15

Happy will be the lost of Israel, whom the Holy One, blessed be He, has chosen from amongst the Goyim, of whom the Scriptures say: “Their work is but vanity, it is an illusion at which we must laugh; they will all perish when God visits them in His wrath.” At the moment when the Holy One, blessed be He, will exterminate all the Goyim of the world, Israel alone will subsist, even as it is written: “The Lord alone will appear great on that day!…

Zohar, Vayshlah 177b

That the Jewish nation is the only nation selected by God, while all the remaining ones are contemptible and hateful.

-That all property of other nations belongs to the Jewish nation, which consequently is entitled to seize upon it without any scruples. An orthodox Jew is not bound to observe principles of morality towards people of other tribes. He may act contrary to morality, if profitable to himself or to Jews in general.

A Jew may rob a Goy, he may cheat him over a bill, which should not be perceived by him, otherwise the name of God would become dishonoured.

Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348

R. Hanina said: If a heathen smites a Jew, he is worthy of death; for it is written, And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian. [Ex. 2:12] R. Hanina also said: He who smites an Israelite on the jaw, is as though he had thus assaulted the Divine Presence; for it is written, one who smiteth man [i.e. an Israelite] attacketh the Holy One.

Sanhedrin 58b

[In other words, if a non-Jew kills a Jew, the non-Jew can be killed. Punching an Israelite is akin to assaulting God. (But killing a non-Jew is NOT like assaulting God.]

If a goy killed a goy or a Jew he is responsible, but if a Jew killed a goy he is not responsible.

Tosefta, Aboda Zara, VIII, 5

Has it not been taught: “With respect to robbery — if one stole or robbed or [seized] a beautiful woman, or [committed] similar offences, if [these were perpetrated] by one Cuthean [“Cuthean” or “Samaritan” = goy/gentile/heathen/non-Jew] against another, [the theft, etc.] must not be kept, and likewise [the theft] of an Israelite by a Cuthean, but that of a Cuthean by an Israelite may be retained?” But if robbery is a capital offence, should not the Tanna have taught: He incurs a penalty? — Because the second clause wishes to state, “but that of a Cuthean by an Israelite may be retained,” therefore the former clause reads, “[theft of an Israelite by a Cuthean] must not be kept.” But where a penalty is incurred, it is explicitly stated, for the commencing clause teaches: “For murder, whether of a Cuthean by a Cuthean, or of an Israelite by a Cuthean, punishment is incurred; but of a Cuthean by an Israelite, there is no death penalty?”

Sanhedrin 57a

[Translation: A Jew may rob a Goy, but a Goy may not rob a Jew. If a Goy murders another Goy or a Jew, he should be killed, but a Jew will not be incur the death penalty for killing a non-Jew.]

Kill the Goyim by any means possible.

Choshen Ha’mishpat 425:50

Everyone who sheds the blood of the impious [non-Jews] is as acceptable to God as he who offers a sacrifice to God.

Yalkut 245c

Extermination of the Christians is a necessary sacrifice.

Zohar, Shemoth

Tob shebbe goyyim harog – Even the best of the Goyim (Gentiles) should be killed.

Soferim 15, Rule 10

[NB: Hoffman says, “This passage is not from the Soncino edition but is from the original Hebrew of the Babylonian Talmud as quoted by the 1907 Jewish Encyclopedia, published by Funk and Wagnalls and compiled by Isidore Singer, under the entry, ‘Gentile,’ (p. 617).” Another source says this passage is at Avodah Zara 26b. We have not been able to verify any of these references. It does not seem to be at Avodah Zara 26b of the Soncino edition.]

What is [the meaning of] Mount Sinai? The mountain whereon there descended hostility [sin’ah ] toward idolaters [non-Jews].

Shabbath 89a

The same has been taught as follows: If the ox of an Israelite gores an ox of a Canaanite [non-Jew] there is no liability, but if an ox of a Canaanite gores an ox of an Israelite… the payment is to be in full, as it is said: He stood and measured the earth, he beheld and drove asunder the nations [Gentiles], and again, He shined forth from Mount Paran…implying that from Paran he exposed their money to Israel.

Baba Kama 38a

[Trans: The property of the Israelite is more valuable than that of the Gentile. Mount Paran refers to Deut. 33:2, where God offered the law to the nations (Gentiles), who rejected it. The money of the Gentiles is available to the Israelites.]

ONE SHOULD NOT PLACE CATTLE IN HEATHENS’ INNS, BECAUSE THEY ARE SUSPECTED OF IMMORAL PRACTICE WITH THEM. A WOMAN SHOULD NOT BE ALONE WITH THEM, BECAUSE THEY ARE SUSPECTED OF LEWDNESS, NOR SHOULD A MAN BE ALONE WITH THEM, BECAUSE THEY ARE SUSPECTED OF SHEDDING BLOOD. . .

Why then should we not leave female animals alone with female heathens? — Said Mar ‘Ukba b. Hama: Because heathens frequent their neighbours’ wives, and should one by chance not find her in, and find the cattle there, he might use it immorally. You may also say that even if he should find her in he might use the animal, as a Master has said: Heathens prefer the cattle of Israelites to their own wives, for R. Johanan said: When the serpent came unto Eve he infused filthy lust into her.

Avodah Zarah 22a-b

He who pours the oil of anointing over cattle or vessels is not guilty; if over heathens or the dead, he is not guilty. The law relating to cattle and vessels is right, for it is written: Upon the flesh of man [adam] shall it not be poured; and cattle and vessels are not man. Also with regard to the dead, [it is plausible] that he is exempt, since after death one is called corpse and not man. But why is one exempt in the case of heathens; are they not in the category of adam?-No, it is written: And ye my sheep, the sheep of my pasture, are adam [man]: Ye are called adam but heathens are not called ‘adam. But is it not written: And the persons [adam] were sixteen thousand? — Because it is used in opposition to cattle. But is it not written: And should I not have pity on Nineveh [that great city, wherein are more than six score thousand persons [adam]?–This too is used in opposition to cattle.

Mas. K’rithoth 6b

[This passage refers to anointing with oil. “Heathens,” i.e., Gentiles, are not “adam” or man but are equated with cattle]

An objection was raised: And the persons were sixteen thousand!–This is due to [the mention of] cattle. Wherein are more than six-score thousand persons that cannot discern between their right and their left hand!–This is due [to the mention of] cattle.

Mas. Yevamoth 61b

[Again non-Jews are referred to as “cattle.”] All Israelites will have a part in the future world… The Goyim, at the end of the world will be handed over to the angel Duma and sent down to hell. Zohar, Shemoth, Toldoth Noah, Lekh-Lekha Jehovah created the non-Jew in human form so that the Jew would not have to be served by beasts. The non-Jew is consequently an animal in human form, and condemned to serve the Jew day and night. Midrasch Talpioth, p. 225-L Everything a Jew needs for his church ritual no goy is permitted to manufacture, but only a Jew, because this must be manufactured by human beings and the Jew is not permitted to consider the goyim as human beings.

Schulchan Oruch, Orach Chaim 14, 20, 32, 33, 39

A Jew may do to a non-Jewess what he can do. He may treat her as he treats a piece of meat.

Hadarine, 20, B; Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348

A Jew may violate but not marry a non-Jewish girl.

Gad. Shas. 2:2

A boy-goy after nine years and one day old, and a girl after three years and one day old, are considered filthy.

Pereferkowicz, Talmud t.v., p. 11

Raba stated: With reference to the Rabbinical statement that [legally] an Egyptian [Gentile] has no father, it must not be imagined that this is due to [the Egyptians’] excessive indulgence in carnal gratification, owing to which it is not known [who the father was], but that if this were known it is to be taken into consideration; but [the fact is] that even if this is known it is not taken into consideration…. Thus it may be inferred that the All Merciful declared their children to be legally fatherless, for [so indeed it is also] written, Whose flesh is as the flesh of asses, and whose issue is like the issue of horses.

Yevamoth 98a

[Trans.: A non-Jew is “legally fatherless,” regardless of whether or not the father is known. Gentile children are essentially asses and horses, i.e., animals.] [The daughters of the heathens] should be considered as in the state of <http://jewish.com/askarabbi/askarabbi/askr4942.htm>niddah [separation?] from their cradle…

Avodah Zarah 36b

They decreed in connection with a heathen child that it should cause defilement by seminal emission so that an Israelite child should not become accustomed to commit pederasty with him…. It is therefore to be concluded that a heathen girl [communicates defilement] from the age of three years and one day, for inasmuch as she is then capable of the sexual act she likewise defiles by a flux. This is obvious!

Avodah Zarah 36b-37a R.

Joseph said: Come and hear! A maiden aged three years and a day may be acquired in marriage by coition [intercourse], and if her deceased husband’s brother cohabits with her, she becomes his. The penalty of adultery may be incurred through her; [if a niddah] she defiles him who has connection with her, so that he in turn defiles that upon which he lies, as a garment which has lain upon [a person afflicted with gonorrhoea].

Sanhedrin 55b

Rab said: Pederasty with a child below nine years of age is not deemed as pederasty with a child above that. Samuel said: Pederasty with a child below three years is not treated as with a child above that.24 (24) I.e., Rab makes nine years the minimum; but if one committed sodomy with a child of lesser age, no guilt is incurred. Samuel makes three the minimum.

Sanhedrin 54b

Raba said. It means this: When a grown-up man has intercourse with a little girl it is nothing, for when the girl is less than this [three years old], it is as if one puts the finger into the eye; but when a small boy has intercourse with a grown-up woman he makes her as ‘a girl who is injured by a piece of wood.’…

Kethuboth 11b

[This debate concerns whether or not someone is a virgin. Virginity is prized above all, such that it is believed that a girl under the age of three will regain her virginity, even if a man has had intercourse with her. (Fn. 7 says, in regard to putting “the finger into the eye”: “I.e., tears come to the eye again and again, so does virginity come back to the little girl under three years.”) Since virginity is prized above all, one could assume that this conclusion has allowed grown men to have sex with little girls with immunity. A grown-up woman is not deflowered by having sex with a small boy, however, since he is only like a “piece of wood.”]

It was taught: R. Judah used to say, A man is bound to say the following three blessings daily: “[Blessed art thou…] who hast not made me a heathen,” “…. who hast not made me a woman”; and “… who hast not made me a brutish man.” R. Aha b. Jacob once overhead his son saying “[Blessed art thou…] who hast not made me a brutish man,” whereupon he said to him, “And this too!” Said the other, “Then what blessing should I say instead?” [He replied,]…h who hast not made me a slave.” And is not that the same as a woman? – a slave is more contemptible.

Menachoth 43b-44a[

A “prayer” or “benediction” to be said by a Jewish man every day: “Thank God for not making me a Gentile, a woman or a slave.”] Do not save Goyim in danger of death. Show no mercy to the Goyim.

Hilkkoth Akum X1

A Jew is forbidden to drink from a glass of wine which a Gentile has touched, because the touch has made the wine unclean.

Schulchan Aruch, Johre Deah, 122

And he who desires that none of his vows made during the year shall be valid, let him stand at the beginning of the year and declare, ‘Every vow which I may make in the future shall be null.1 [HIS VOWS ARE THEN INVALID,] PROVIDING THAT HE REMEMBERS THIS AT THE TIME OF THE VOW.

Nedarim 23b

[Essentially the “Kol Nidre” prayer said every year at Yom Kippur. Fn. 1 says: “This may have provided a support for the custom of reciting Kol Nidre (a formula for dispensation of vows) prior to the Evening Service of the Day of Atonement (Ran.). The context makes it perfectly obvious that only vows, where the maker abjures benefit from aught, or imposes an interdict of his own property upon his neighbour, are referred to. Though the beginning of the year (New Year) is mentioned here, the Day of Atonement was probably chosen on account of its great solemnity. But Kol Nidre as part of the ritual is later than the Talmud, and, as seen from the following statement about R. Huna h. Hinena, the law of revocation in advance was not made public.”]

Advertisements