Giáo Hoàng Công Giáo Chính Thức Thừa Nhận Kinh Thánh …Nói Láo Bịa Đặt!!!

Dĩ nhiên Giáo Hoàng của Nhóm Công Giáo làm sao đủ tuệ tâm và can đảm  nói được sư thật  thẳng thắn đến thế… Nhưng tuyên bố vừa qua của ông ta tại “Khoa học Giáo Hoàng Học Viện” (oxymoron, sic!!!) cũng ý nghĩa tương đương như vậy.

Pope Francis (AFP Photo / Alberto Pizzoli)Sau khi buộc phải thừa nhận giá trị bình đẳng của đồng tình luyến ái, Vatican lại buộc phải chấp nhận tính khoa học của thuyết BigBang là khởi đầu của vũ trụ, nhất là sau khi cái gọi là “phân tử thượng đế” (God particle-Higgs boson được khám phá tại trung tâm CERN, biên giới Thụy Sĩ Pháp trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, ông ta cũng thòng câu cuối rằng Bigbang đã xảy ra…nhưng vẫn cần có “ý chúa” an bài!!! Bố khỉ! lại thuyết quan phòng- Dispensationalism!!!

Như vậy câu “chuyện” Chúa tạo dựng trời đất trong 7 ngày cách đây 6 ngàn năm của “thánh kinh”, được các nhánh thiên chúa giáo và do thái giáo khẳng định là do Chúa viết-  ai đã  bốc phét  ra?

Và ông giáo hoàng này cũng thừa nhận sự tiến hóa của muôn loài cả hàng triệu triệu năm, trong đó có loài người!!! Nhưng … cũng là do “ý chúa” quan phòng…như thế!!!  Bố khỉ!!! Như vậy toàn bộ “Sáng Thế Ký- Khởi Nguyên”  Book of Genesis- kinh thánh là do đứa ngu xuẩn phét lác nào viết ra?

Và cái giáo hội công giáo Vatican là đại diện của chúa Giời trong 2 ngàn năm qua này- chịu ngu ngục tối dạ cho đến bây giờ 2014- mới được các khoa học gia tiến bộ và sự tiến bộ thông minh của nhân loại mở mắt cho Giáo hoàng! Chắc cũng là do “ý chúa quan phòng” cả.

Tiên sư nhà nó! Không chửi thề không được! Thế thì cái rắm gì cũng chúa quan phòng.. Các ông tự phong là đại diện Chúa nói láo bịp bợm viết ra cái gọi là lời Chúa Kinh Thánh, rồi dựa vào đó diễn giải lạm quyền, giết người công chính, những người thông minh hiểu biết hơn các ông ngàn lần, tạo chia rẽ nhân loại, gây đau khổ cho nhân loại hàng ngàn năm nay v.v Cũng là “chúa quan phòng”! Thế thì các ông muốn nói rằng những tội ác ngàn năm trên v.v  chẳng phải tại các ông ngu ngục tối dạ, sai lầm, và ác độc… mà chính Chúa xếp đặt cho các ông ngu ngục tối dạ, sai lầm và ác độc!

Cho nên những kẻ tôn giáo mê tín cũng đừng trách kẻ viết bài này là nặng lời khinh bỉ các tôn giáo như giáo hội Công giáo của quí vị. Vì đây, theo niềm tin diễn giải của quí vị, cũng là do “ý chúa quan phòng” thôi mà! Có trách, có chửi, thì chửi cái gã Chúa tối dạ đã “quan phòng” cái tên Nguyên Khả này như vậy!

Khổ thiệt tình cho cái tính mặt dầy trâng tráo của tôn giáo và cái ngu ngục của tín đồ thuần thành!
Bó tay đầu hàng vô điều kiện!!!

Thật ra khi một giáo hoàng đã phải từ chức rồi xếp đặt lại cho một người khác thay, nó đã là chỉ dấu bị áp suất tiến bộ của nhân loại hôm nay, phải cắn răng chuyển mình để sống còn của cái giáo hội đầy bịp bợm vớ vỉn này. Dưới áp lực của nhân loại tiến bộ, giới trè và khoa học càng ngày càng mở rộng, cho nên cái giáo hội cũng phải ráng mà nắm gấu chân người ta bò theo tiến bộ. Một hành động tuyệt vọng để sống còn!

Nhưng được bao lâu? Ngay cả các loại giáo hội đang được thế lực nhà nước tận tình giúp sức để cả hai định chế bịp bợm mê tín này nương nhau sống còn chống chỏi với đà hiểu biết và nhận thức của con người.

 Mahatma Gandhi“ Những kẻ nào nói rằng tôn giáo không dính gì đến chính trị thì chẳng hiểu tôn giáo là gì –(Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.)- Mahatma Gandhi 1869-1948.

Seneca the Younger“Người thường dân cho Tôn giáo là ĐÚNG , Người khôn ngoan cho là SAI, bọn Chính Trị cho là HŨU DỤNG” (Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful-Seneca-Triết gia La Mã thế kỷ thứ nhất AD)

Dalai Lama “Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người”- (We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection- Dalai Lama thứ 14-(1935)
Steven Weinberg“Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo”–  (Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.) Steven Weinberg 1933 Nhà Vật Lý  (Nobel) 
*** (Ở đây, Tôi có thể thêm vào là để làm Ác hũu hiệu hơn, những kẻ cực Ác cần tôn giáo NKPTC)
Jonathan Swift“Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau”-(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Jonathan Swift  nhà tư tưởng chính trị 1667-1745.
Voltaire

“Trong suốt một ngàn bẩy trăm năm (1700 năm), tôn giáo Ky tô đã chẳng làm gì khác hơn là gây đau khổ tai hại cho con người”-(For seventeen hundred years the Christian sect has done nothing but harm” Nhà tư tưởng nhân bản Voltaire (1694 – 1778)

Xin lỗi quí độc giả, chúng ta còn quên một câu hỏi cuối cùng cho các loại giáo hội tôn giáo:
Chúa ở đâu ra? Ai tạo ra Chúa? Hay khoa học hơn :Chúa được cấu thành bởi những chất liệu gì?
nkptc

God behind Big Bang and evolution – Pope

Published time: October 28, 2014 16:21

Pope Francis (AFP Photo / Alberto Pizzoli)
201

The Big Bang and evolution both happened, but at God’s impetus, according to new comments made by the Pope. He told a religious meeting that the Big Bang theory did not contradict the existence of God, but required it.
Pope Francis told a meeting of the Vatican’s Pontifical Academy for Sciences that the “Big Bang, which today we hold to be the origin of the world, does not contradict the intervention of the divine creator but, rather, requires it.”
He added that scientific studies, which have led us to believe that some 13.8 billion years ago the Big Bang created the universe, all slotted into God’s grand plan – as did evolution. Both theories are completely compatible with the teachings of the Catholic Church, according to the Pope.
This is because evolution requires that beings are actually created so that evolutionary process can proceed.
Pope Francis said that Genesis gives the impression that God is ‘a wizard with a magic wand’ and it is within his potential to do all things. However, reality somewhat contradicts this notion.
“But it is not so. He created life and let each creature develop according to the natural laws which he had given each one,” according to the Pope.
He went on to make his now-expected criticisms of corruption, which he labeled to be a “worse evil than sin,” and spoke in praise of his predecessor Benedict, terming him extremely clever.
The Church has a history of maintaining an anti-scientific stance throughout the ages – with the most notorious incident being the imprisonment of Galileo, who stated that the Earth went around the sun.
However, Benedict XVI was more open to evolutionary ideas, e.g. intelligent design. It also echoes the statements of John Paul II who said in 1996 that evolution was more than a hypothesis and rather an “effectively proven fact.”
Francis went on to praise Benedict. “Benedict XVI: a great pope, great for the strength and penetration of his intelligence, great for his contribution to theology, great for his love of the church and all humans, great for his virtues and religiosity,” he said.
Pope Francis is renowned for rocking the papal boat more than his predecessors and has attempted to reconcile divorce and gay issues.
Conservative factions have stated that the Papacy has been fomenting confusion within the Catholic Church over homosexuality and marriage issues. However, progressives maintain the church has been effectively responding to contemporary pressures and issues.

BIBLE

It is full of interest. It has noble poetry in it; and some clever fables; and some blood-drenched history; and some good morals; and a wealth of obscenity; and upwards of a thousand lies.
Letters from the Earth

The two Testaments are interesting, each in its own way. The Old one gives us a picture of these people’s Deity as he was before he got religion, the other one gives us a picture of him as he appeared afterward.
Letters from the Earth

The Christian’s Bible is a drug store. Its contents remain the same; but the medical practice changes…The world has corrected the Bible. The church never corrects it; and also never fails to drop in at the tail of the procession- and take the credit of the correction. During many ages there were witches. The Bible said so. the Bible commanded that they should not be allowed to live. Therefore the Church, after eight hundred years, gathered up its halters, thumb-screws, and firebrands, and set about its holy work in earnest. She worked hard at it night and day during nine centuries and imprisoned, tortured, hanged, and burned whole hordes and armies of witches, and washed the Christian world clean with their foul blood.
Then it was discovered that there was no such thing as witches, and never had been. One does not know whether to laugh or to cry…..There are no witches. The witch text remains; only the practice has changed. Hell fire is gone, but the text remains. Infant damnation is gone, but the text remains. More than two hundred death penalties are gone from the law books, but the texts that authorized them remain.
– “Bible Teaching and Religious Practice,” Europe and Elsewhere

When one reads Bibles, one is less surprised at what the Deity knows than at what He doesn’t know.
Mark Twain’s Notebook

Advertisements