Kỷ Nguyên Man Rợ, không phải thời trung cổ hay thời man khai, nó chính là kỷ nguyên “văn minh của chủ nghĩa nhà nước chính phủ” hôm nay, nơi mà bạo lực chính qui BẠO NGƯỢC NHÃN TIỀN! Bạo ngược nhãn tiền không chỉ vì quyền lực của định chế nhà nước CHÍNH ĐÁNG HÓA cho phép nó, mà chính là sự tuân phục NGU MUỘI, CUỒNG TÍN của NGƯỜI DÂN cho phép sư BẠO NGƯỢC này diễn ra và tái diễn.

Sự bạo ngược man rợ này không chĩ là vấn nạn riêng của một nước Mỹ, Úc, hay Anh, hay Đức, Nó là vấn nạn của toàn thể NHÂN LOẠI và trong TẤT CẢ CÁC QUỐC GIA. Bởi nó chính là NGHỊ TRÌNH TOÀN CẦU!!!

Nơi nào không bị cai trị bởi NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG? CẢNH SÁT AN NINH? và CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC?

Nơi nào không bị cột buộc điều khiển bởi IMF, World Bank, và WTO? LHQ (UN)
Và trong tương lai gần sẽ là TPP (Secret TransPacific Partnership Agreement (TPP)) – Nó sẽ cai trị từng cá nhân trên địa cầu này- nhà nước chính phủ của Quí vị chỉ là TAY SAI cho nó mà thôi- Nó chính là M.A.I (Multilateral Agreement on Investment) bí mật ngày trước bị quần chúng tiến bộ khám phá tố cáo chống đối và hôm nay khôn khéo đổi tên nghe sao cho ” ý nghĩa đẹp đẽ.”, nhưng vẫn phải đang bí mật tiến hành giữa các bọn nhà nước chính phủ hôm nay.

Khi một kẻ đã được chính đáng hóa bởi bạo lực chính qui, nó sẽ thoái hóa lại thành con dã thú! Bất kể là đàn ông, đàn bà, người lớn hay trẻ em!

Tôi mạnh mẽ kêu gọi QUÍ ĐỘC GIẢ  hãy dành thời gian KIÊN NHẪN xem  PHIM TÀI LIỆU NÀY, Dù QUÍ BẠN có khả năng hiểu Anh ngữ hay không, không quan trọng! Vì qua hình ảnh, có thể TUỆ TÂM của quí bạn VẪN sẽ CÓ  KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN được những THÔNG ĐIỆP nền tảng qua HÌNH ẢNH và nhịp điệu của âm thanh, là hai ngôn ngữ của toàn nhân loại này!

Nếu được TỐT NHẤT, nên cùng xem được với một hai người thân, bạn bè để có thể vừa xem vừa “mò mẫm” thảo luận. Dĩ nhiên điều kiện lý tưởng vẫn là nếu một trong số qúi vị có được khả năng Anh ngữ tương đối.

Bản thân Bạn và Ma Trận Hệ Thống Nhà Nước

Advertisements