Jon Stewart phê bình diễn văn Obama tại Quốc Hội là nhàm chán lạc đề, và gọi những kẻ trong nội các của Obama là bọn MẶT BUỒI hay LŨ DỐI TRÁ  “BÚ CẶC”...Một bọn mặt trơ mày đá, nói láo không ngượng miệng…do đó Jon vẽ ngay mồm của mỗi tên lãnh đạo một cái hình “dương vật”.. hàm ý “you are suckers”..(chúng mày lũ bú cặc)..