Masters Of War

Bob Dylan: Lời ngỏ trước khi trình diễn:

Một số người nói bản nhạc này Tôi viết là ấu trĩ… Khi Tôi đến đứng ỏ nơi này và thật sự chẳng hề quan tâm. Bởi vì Tôi thật sự mong rằng lũ đầu nậu chiến tranh sẽ chết vào ngày mai…(khán giả vỗ tay hưởng ứng rầm rộ)

Somebody says the song I wrote is naive…
When I’ve got to stand here and really not care
Because I do actually hope that the master of the wars die tomorrow

Ê lại đây bọn chủ nhân đầu nậu chiến tranh!
Bọn mày lũ chế súng lớn
Bọn mày chế máy bay tử thần
Bọn mày chế tất cả loại bom
Lũ chúng mày ẩn trốn sau tường
Lũ chúng mày lẩn trốn sau bàn
Tao muốn chúng mày biết,
Tao có thể nhìn xuyên mặt nạ chúng mày
Lũ chúng mày chẳng hề làm được cái gì khác
Ngoài chế tạo để phá hoại
Chúng mày vày nghịch thế giới của tao
Như nó là trò chơi của chúng mày
Bọn mày nhét súng vào tay tao
và chúng mày trốn khuất mắt
Và chúng mày quay lưng chạy thật xa
Khi những viên đạn vụt bay
Như thằng Juđa khi xưa
Bọn mày dối trá bịp bợm
Một thế chiến có thể thắng
Chúng mày muốn tao tin
Nhưng tao nhìn thấu mắt chúng mày
Và Tao nhìn xuyên đầu óc chúng mày
Giống như Tao nhìn xuyên qua nước
chảy xuống cống rãnh của tao
Chúng mày ráp chặt cò súng
Cho những ngừoi khác bắn
Rồi chúng mày ngồi nhìn
Khi xác người chết tăng nhiều
Chúng mày lẩn trốn trong biệt thự của chúng mày
Khi máu của những thanh niên trẻ
Tuôn khỏi thân xác họ
và chôn vùi dưới bùn đất.
Lũ chúng mày tạo ra nỗi kinh sợ
Nỗi sợ chưa từng xảy ra
Sợ không dám sinh con cái
Nuôi trong thế giới này
Vì chúng mày đe dọa con cái tao
những đứa chưa chào đời không tên tuổi
Chúng mày không xứng đáng với giòng máu
đang chảy trong người chúng mày
Tao biết đến đâu
Mà nói ra những điều như vậy
Chúng mày có thể bảo Tao còn trẻ
Chúng mày có thể nói Tao học chưa đến
Nhưng có một điều Tao biết rõ
Dù Tao trẻ hơn lũ chúng mày
Rằng ngay cả Chúa JêSu
Cũng chẳng bao giờ tha thứ việc lũ chúng mày làm.
Tao xin hỏi chúng mày một câu
Tiền của chúng mày đáng đến thế sao,
Nó có mua được sự tha thứ cho chúng mày không
Chúng mày nghĩ là nó có thể mua được hả
Tao nghĩ là chúng mày sẽ nhận ra được
khi cái chết của chúng mày đến
Tất cả tiền của chúng mày đã làm
Sẽ chẳng mua lại được linh hồn chúng mày.
Và Tao hy vọng rằng chúng mày chết
Và cái chết chúng mày sẽ đến gần kề
Tao sẽ đi theo quan tài của chúng mày
Trong buổi chiều nhạt nắng
Và Tao sẽ nhìn khi xác mày từ từ xuống
Xuống dưới lỗ huyệt của chúng mày
Vào Tao sẽ đứng trên mộ chúng mày
Cho đến khi Tao chắc chắn là chúng mày đã chết.

NKPTC phỏng dịch
Thursday, January 1, 2014

==========
Master of WAR Bob Dylan
…………….
Come you masters of war
You that build the big guns
You that build the death planes
You that build all the bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks.
You that never done nothin’
But build to destroy
You play with my world
Like it’s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly.
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain.
You fasten all the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion’
As young people’s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud.
You’ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain’t worth the blood
That runs in your veins.
How much do I know
To talk out of turn
You might say that I’m young
You might say I’m unlearned
But there’s one thing I know
Though I’m younger than you
That even Jesus would never
Forgive what you do.
Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul.
And I hope that you die
And your death’ll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I’ll watch while you’re lowered
Down to your deathbed
And I’ll stand over your grave
‘Til I’m sure that you’re dead.