850f3-jiddu-krishnamurti-violence“Chúng ta rất bao biện chống chế, cho nên hung hăng hiếu chiến, khi chúng ta bám vào một niềm tin nhất định, một giáo điều nào đó, hay khi chúng ta sùng bái cái quốc tịch đặc biệt  của chúng ta, với cái tấm giẻ rách được gọi là quốc kỳ”

We are very defensive, and therefore aggressive, when we hold on to a particular belief, a dogmas, or when we worship our particular nationality, with the rag that is called the flag.”

Jiddu Krishnamurti