1- Nói Sự Thật Công Khai, Đối Kháng Nhà Nước Chính Phủ để bị THIỆT THÒI TRÙ DẬP v.v Có ĐÁNG không?
2- Tại sao lại MẠO HIỂM bản thân, rồi kéo theo GIA ĐÌNH bị Nhà Nước Chính Phủ Sách Nhiễu? Mình có quyền làm như thế không?

Theo nhận định của Nhân Chủ, Những Câu Hỏi này không chỉ đơn thuần là CÂU HỎI, mà mang tính cách HĂM DỌA. Cũng như LỜI THAN THỞ của “độc giả” gửi đến Boiling Frogs.

Tuy nhiên James Corbett đã trả lời khá đầy đủ…và rất thú vị, dù chưa hoàn toàn đúng hẳn trong nhiều lãnh vực khác:

Vì tính chính đáng và ví chính KHÔNG MUỐN PHẢI SỐNG trong một xã hội mà cứ nơm nớp phải sợ Nhà nước chính phủ ngay cả đến KHÔNG THỂ NÓI THẬT NÓI THẲNG… Đó chính là Ý Thức Giá trị Tự Thân và Tự Do.

Tùy mỗi quí thính giả và độc giả.