BẤT KHUẤT 
(KHÔNG KHUẤT PHỤC)
Bên ngoài màn đêm bao phủ ta
Đen tối như địa ngục từ khắp nơi
Ta cảm tạ có lẽ bất cứ  thần thánh nào
Cho tâm hồn bất khuất của ta.

Trong hoàn cảnh thất thế khốn cùng
Ta đã không buông xuôi hay gào khóc
Dưới đòn vọt của ngẫu nhiên
Đầu ta đẫm máu, nhưng không khuất phục

Ngoài nơi đau khổ đòn thù này
Là bóng mát phủ đầy hãnh diện
Và như thế những năm tháng hung hiểm chực chờ
Gặp và sẽ thấy ta chẳng hề hãi sợ

Cổng tù dẫu kiên cố thế nào
Hàng lố bản án hình phạt nặng nề dù ra sao
Ta là CHỦ vận mệnh của Ta
Ta là LÃNH ĐẠO của Tâm Hồn ta
Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds and shall find me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

BẤT KHUẤT – (KHÔNG KHUẤT PHỤC) (INVICTUS) là bài thơ nổi danh thời nữ hoàng Victoria Anh quốc, đã được đạo diễn Clint Eastwood lấy làm tựa cho cuốn phim nói về cuộc đời Nelson Mandela, do nhà thơ William Ernest Henley (1849–1903) sáng tác vào năm 1875. Nguyên tác không có tựa đề, nhưng khi xuất bản nhà bỉnh bút Arthur Quiller-Couch đã lấy chữ La tinh Invistus, đặt tên cho nó vì ý nghĩa của bài thơ.

Nelson Mandela, từng BẤT KHUẤT trong Tù… Nhưng đã bị khuất phục khi RA NGOÀI BÓNG MÁT phủ đầy “danh tiếng” và biết HÃI SỢ, để trở thành “ngụy thân” cho thế lực hiện hành tận dụng! Mỉa mai thay!!!

nkptc diễn nghĩa