Mật Vụ Cận Vệ của Kennedy được ra dấu BỎ RƠI XE TỔNG THỐNG trong TẦM ĐẠN

Lee Harvey Oswald tuyên bố “Tôi chẳng dính gì đến vụ này, Tôi chỉ là kẻ bị lợi dụng” Hai ngày sau ngày 24-11- 1963 Oswald đã bị Jack Ruby bắn chết

Đoạn phim Zapruder quay từ PHÍA TRUÓC XE của KENNEDY

Hai tháng sau, ngày, 6-6-1968 em trai của JFK, ứng cử viên Robert Kennedy,  bị một “tên đơn độc” bắn chết