Cựu Đại tá Fletcher Poultry, Chỉ Huy Trưởng Phòng Biệt Vụ thời Kennedy trao đổi về CIA và sự kiện ám sát J F Kennedy 22-11-1963

Col. L. Fletcher Prouty -Sinh ngày 24-tháng 01- 1917 – Mất ngày 5 tháng  6- 2001– Theo chính Ông cho biết: Ông phục vụ 23 năm trong quân đội với 9 năm làm việc tại bộ quốc phòng Mỹ ngành tình báo, và chỉ huy phòng biệt vụ (chief special operations) trong phòng Liên Quân Mỹ. Người nhận thi hành bước đầu kế hoạch rút quân của Kennedy ra khỏi VN và Đông dương. Ông cũng là người lẽ ra chịu trách nhiệm vò ng đai bảo vệ Kennedy tại Texas ngày 22-11-1963- nhưng bị bất ngờ điều đi làm công vụ tại  miền Nam cực như ông đã trình bày trong vai Mr X phim JFK (1991) của Oliver Stone. Năm 1964, trước âm mưu bưng bít ghê rợn của vụ bắn Kennedy khiến ông  mở mắt hơn, hiểu ra hơn, và từ chức, trở về dân sự rồi viết quyển “The Secret Team”. Sau đó đi diễn thuyết và trả lời nhiều cuộc phỏng vấn về quyển sách này. Từng cố vấn dữ kiện lịch sử cho đạo diễn Oliver Stone về phim JFK.


Ông mất trước biến cố 911 vài tháng. Nếu ông còn sống chứng kiến 911, chắc chắn Ông đã góp tiếng nói uy tín và kinh nghiệm của ông vào nỗ lực vạch trần sự thật âm mưu tàn độc và to lớn của “chính phủ bí mật” , và có lẽ chính ông sẽ biết rõ hơn khả năng và ác tâm của tập đoàn này: chúng không chỉ sẵn sàng giết một tổng thống, vài tướng lãnh,bộ trưởng hay , dân biểu nghị sĩ (Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X v.v)  hay vài trăm thường dân (Northwood Operation) , mà dám giết hàng ngàn, chục ngàn, hàng triệu người khi cần; chúng không chỉ kiềm tỏa nước Mỹ mà còn khắp thế giới.

Col. L. Fletcher Prouty nói về việc Đại  Tá Edward Lansdales, tên chuyên gia ám sát và đảo chính của CIA  bí mật có mặt trong hiện trường ám sát Kennedy

Col. L. Fletcher Prouty nói về việc “tạo sử” của chính qui với 30 “tiến sĩ”  năm 1981 viết về giai đoạn Kennedy hoàn toàn sai lạc, bất chấp sự kiện lịch sử Kennedy đã bị bắn.