Người Mỹ và Đại học các nơi, học “Chính sử” ghi nhận nước Mỹ rất đặc biệt, chỉ làm những điều tốt đẹp “cứu giúp” và “giải phóng” nhân loại. Nước Mỹ đã được “Chúa CHỌN” làm mẫu mực và cai quản thế giới!!!
Từ đó, chủ nghĩa “nước Mỹ Biệt Lệ”, người Mỹ Đặc Biệt Hơn Người” đã được khẳng định. Obama và các chính trị gia Mỹ cũng vừa nhắc lại tính “Đặc Lệ, Biệt Lệ” của nước Mỹ thánh thiện!!!

Thật ra ý niệm “biệt lệ” hay “đặc lệ, đặc biệt” là tâm bệnh thường trực của bán khai quyền lực: TỰ CHO MÌNH, NHÓM CỦA MÌNH, GIÒNG GIỐNG CỦA MÌNH ,XÃ HỘI QUỐC GIA MÌNH ĐẶC BIỆT, TỐT ĐẸP HƠN NGƯỜI KHÁC.  Vì đặc biệt tốt lành hơn tất cả mọi ngưởi, nên được quyền làm những việc mà người khác không được quyền làm…vì mục đích cao cả, vì quyền lợi của mọi người!

Ngày xưa khi nước Mỹ chưa ra đời, Âu Châu chưa lớn mạnh và Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo chưa hình thành, thì nền đế chế quyền lực “văn minh” Ai Cập, “văn minh” Trung Quốc cũng đã từng khẳng định tính biệt lệ hay đặc lệ của nó, chỉ vì nó có sức mạnh của bạo ngược hơn tất cả những xã hội chung quanh nó. Ai Cập tiến chiếm “khai hóa” nô lệ các xứ lân cận; Trung Quốc cũng vậy, luôn luôn tự cho mình là trung tâm tinh hoa nhân loại (Trung Hoa) và tự  có “trách nhiệm Trời ban” (Thiên Mệnh, Thế Thiên Hành Đạo) vì vậy có ĐẶC QUYỀN, BIỆT QUYỀN, dùng bạo lực, thủ đoạn để thay Trời hành hóa!!!

Đến khi Do Thái Giáo hình thành, cũng bịa đặt ra khởi nguyên và  tự xưng “dân chúa chọn”, cũng được đặc lệ làm tất cả thủ đoạn, gian dối, miễn theo ý Chúa Yahweh (Gia- Vê). Khi  đế quốc La Mã suy tàn, Thiên Chúa Giáo phát khởi, cũng lại đặt nền tảng cho Ki Tô Hữu Đặc Lệ, vì thánh ý Chúa, vì nhân đạo và cứu rỗi nhân loại… Người thiên chúa giáo và nhà nước thiên chúa giáo Âu Châu có quyền dùng bạo lực, thực dân nô lệ  các xứ sở khác để RAO GIẢNG NƯỚC CHÚA, KHAI HÓA đến cho các xứ sở dân tộc “thấp kém” chưa “nhận biết Thiên chúa” : NHÂN LOẠI ĐÃ CHỨNG KIẾN BAO TRĂM NĂM TÀN BẠO của CHỦ NGHĨA THỰC DÂN THIÊN CHÚA GIÁO!!! (Lưỡi gươm và thánh giá)

Rồi khi Hồi giáo ra đời vào thế kỷ thứ 7. Cũng cùng hô hào một lý lẽ ĐẶC LỆ vì NHÂN LOẠI và thánh ý Allah, Hồi giáo cũng đã “được đặc quyền” dùng bạo lực cạnh tranh với Thiên Chúa Giáo để CẢI ĐẠO những nơi họ tiến chiếm!!!

Huấn thị của “Chúa Trời, Allah”: Chớ giết người, chớ gian dối, chớ trộm cắp, chớ ham muốn vợ chồng người v.v” Nhưng các đấng Giáo Chủ và  Nhà nước giáo quyền ĐƯỢC ĐẶC LỆ làm tất cả những hành vi “cấm kị” kia vì PHỤC VỤ CHO LÝ TƯỞNG CAO CẢ và THIÊN CHÚA!

Khi chúng ta quay ngược lại nhìn từ trong “quyền lực gia đình” cũng vậy. Con cái không được thế này, không được thế kia, trẻ con không được chửi thề, hút thuốc, xem hình khỏa thân, không được nói dối, đánh nhau v.v NHƯNG NGƯỜI LỚN CHA MẸ,  được ĐẶC LỆ làm tất cả những thứ ấy,… Vì người lớn có trách nhiệm “lo cho mọi người”. Và trong nhiều xã hội lạc hậu hôm nay, CHỒNG vẫn còn ĐẶC QUYỀN ĐÁNH VỢ, LẤY NHIỀU VỢ, và  ĐÀN BÀ không được ra ngoài, không được lái xe, không được mặc quần bò (jean,) không được đủ thứ…

Và đến định chế Nhà Nước Chính Phủ cũng thế. Công dân KHÔNG được phạm luật này, luật kia, không được dùng bạo lực, bắt cóc, tra tấn, không được giữ bí mật, riêng tư, không được gian dối trước tòa  v.v Nhưng Nhà nước Cảnh Sát, Quân Đội có  ĐẶC QUYỀN, ĐẶC LỆ vi phạm tất cả luật trên, kể cả hiến pháp …vi lợi ích chung!!!

Dân không được bán đất lãnh thổ cho ngoại bang, nhưng Nhà nước chính phủ cứ tự tiện!

Nhìn các nhà nước chính phủ hôm nay, có khác gì không? Wikileaks và Edward Snowden đã trưng bày dư thừa chứng cớ!

Với người Việt Nam, thì cứ nhìn những gì Đảng CSVN và đảng viên của nó được BIỆT ĐÃI, với BIỆT LỆ, ĐẶC QUYỀN làm những điều dân chúng không được quyền làm.

Vì là “Tổ tiên TA” một giống nòi đặc biệt hơn người , nên hành động diệt chủng các sắc dân xứ sở phương Nam, được người Việt và “chính sử” ghi nhận là công cuộc Nam Tiến Mở Mang Bờ Cõi”… Nhưng Tầu không được quyền mở mang bờ cỡi, mà đã “ĐẾ QUỐC BÀNH TRƯỚNG CƯỚP NƯỚC TÀN HẠI DÂN TA”!!!

Dân Việt TA được Đặc Lệ tiếm chiếm “giải phóng” khống trị Miên Lào vì LỢI ÍCH CHUNG… Nhưng Miên Lào mà dám cưỡng chống thì sẽ bị coi như hành động  ĐE DỌA AN NINH TỔ CÒ VIỆT NAM…

Chủ nghĩa quốc gia nhà nước, giống nòi tổ quốc, đậm đà bản sắc dân tộc v.v ở bất cứ đâu cũng chính là chủ nghĩa ĐẶC LỆ từ quyền lực bạo ngược bán khai mà thôi! Nó chỉ hữu lý cho “chúng ta” nghe, chứ “chúng nó” không ai ngửi nổi!!!

Người Việt, người Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ  không “ngửi” nổi chủ nghĩa BIỆT LỆ TRUNG QUỐC!
Người Trung Quốc không ngửi nổi chủ nghĩa BIỆT LỆ của NHẬT, của MỸ.

Người Miên, Lào, Chàm v.v không ngửi nổi tính BIỆT LỆ của An Nam giống “Đậu Phọng Đỏ”

Chính chúng ta, những người còn tin vào giống nòi đặc biệt, thần quyền tôn giáo, thế quyền nhà nước tận thiện, tất cả đã nuôi dưỡng cái tính “biệt lệ” man rợ trơ trẽn này. Và đừng quên rằng nhóm ĐÀN ÔNG qua hàng ngàn năm đã và đang dùng BẠO LỰC, THỦ ĐOẠN để nắm giữ ĐẶC QUYỀN, BIỆT LỆ cho ĐÀN ÔNG và cấm đoán ĐÀN BÀ đủ thứ!

Khi  ý niệm quyền lực đại biểu và ý niệm tôn ti còn tồn tại trong óc chúng ta, khi chúng ta vẫn còn tin vào một thế lực ngoại tại để giải quyết vấn đề của chúng ta, thì tính BIỆT LỆ man rợ, bạo ngược, và trơ trẽn phi lý kia vẫn cón đó ở mọi cấp độ sinh hoạt và trong mọi mối tương quan! Chủ nghĩa BIỆT LỆ  phát sinh từ BẠO QUYỀN và  sự BẤT BÌNH ĐẲNG!

Chủ nghĩa “Biệt Lệ” không chỉ là sỡ hữu riêng của đế quốc Mỹ,  mà của bất cứ NÃO TRẠNG TỰ TÔN ĐẶC BIỆT QUYỀN LỰC nào, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây., và hiện hũu ngay trong mỗi cá nhân chúng ta khi chưa có nhận thức nhân bản đúng đắn.

VÌ BẢN CHẤT của CHỦ NGHĨA QUỐC GIA NHÀ NƯỚC là ĐẾ QUỐC. Bởi BẠO LỰC của LÒNG TỰ TÔN ĐẶC MIỄN DÁM LÀM TẤT CẢ, và BẠO LỰC không có lý lẽ hay đạo lý…Do đó, có BIỆT LỆ vì NÓ CÓ KHẢ NĂNG dùng  BẠO LỰC mà không ai thách đố nó. Nếu bị THÁCH ĐỐ HỮU HIỆU tự nó đã không còn khả năng để BIỆT LỆ nữa.

Chủ nghĩa BIỆT LỆ chỉ là lý lẽ của kẻ mạnh như Con Sói và Con Cừu Non mà thôi! Khi Con Cừu trang bị đủ vũ khí để đối chất, Con Sói không còn khả năng BIỆT LỆ nữa!

Đặc lệ của vua chúa, vương quyền không còn vì dân chủ đã thách thức và tháo gỡ nó! Giờ đây chúng ta cần thách thức và tháo gỡ tất cả mọi hình thức ĐẶC QUYỀN BIỆT LỆ bằng nhận thức tự do bình đẳng từ mỗi cá nhân chúng ta. Khi mỗi chúng ta xác định và khẳng định được CHỦ QUYỂN CÁ NHÂN của mỗi người, thì KHÔNG MỘT ĐẶC QUYỀN, BIỆT LỆ nào còn có thể hiện hữu nữa!

Lên án Mỹ chỉ là một nửa của giải pháp. Nửa giải pháp còn lại là mỗi xứ sở phải tự cởi trói, cho dân mình, khai triển dân trí để có tiềm lực tự do sáng tạo, phát triển sức mạnh để đủ KHẢ NĂNG ĐỐI CHẤT với Mỹ. Khi đó tính BIỆT LỆ này tự nhiên sẽ biến mất.

nkptc