TRẺ THƠ ĐAU KHỔ, QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC, và TÊN THƯỢNG ĐẾ

Khổ Nạn mà Những Trẻ Thơ Này chịu đựng còn tàn tệ hơn sự khổ nạn của Giê Su Nazareth trên Thập Giá!

Những kẻ tàn sát những Trẻ Thơ này là ai? Thi Hài của các Em lại đang được TẬN DỤNG để làm gì?
Thượng Đế ở đâu? Sự đau khổ chịu đựng bất hạnh cùng cực của Trẻ Thơ trên khắp địa cầu là bằng chứng hùng hồn và rõ ràng nhất để chứng minh KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ với cái gọi là “Quyền Năng Tuyệt Đối và Lòng Lành Vô Cùng” của hắn! Và cũng là bằng chứng hùng hồn nhất để chứng minh rằng cái gọi là Nhà Nước Tận Thiện vì An Nguy Hạnh Phúc của Quần Chúng là mê tín hoang đường! Những Trẻ Thơ này đã bị hành hạ và bị giết chết bởi bọn TÔN GIÁO và BỌN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC… Ngay khi chết rồi xác thân các em cũng không được buông tha, vẫn bị dùng làm CÔNG CỤ CHO TUYÊN TRUYỀN và LÝ CỚ CHO CHIẾN TRANH!