Năm 2012, TRƯỚC GẦN MỘT NĂM  KHI SNOWDEN CÔNG BỐ TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH NSA- TẠI đại hội thứ 29 của tổ chức Đại Hội Thông Tiu Rối Loạn- Chaos Communication Congress  (CCC) được tổ chức tại Hamburg nước Đức. Lần này có  Jesselyn Radack, Thomas Drake, William Binney , những Công Dân Tố Cáo Mỹ trình bày cũng gần như TOÀN DIỆN GUỒNG MÁY TRỘM CẮP của Nhà Nước Mỹ… Nghĩa là người dân Âu Mỹ, đặc biệt là người Mỹ và  Đức ĐÃ ĐƯỢC CẢNH CÁO TRƯỚC…Nhưng họ KHÔNG TN và KHÔNG LẮNG NGHE, báo chí chính qui KHÔNG ĐĂNG TẢI và danh từ “thuyết âm mưu” đã được tận dụng để BỊT MIỆNG những người tố cáo sự thật này.