Chúng Tôi Ăn Cắp Bí Mật! (WE Steal Secrets)- Xin lưu ý, mặc dù tựa của tài liệu là “Chúng Tôi Ăn Cắp Bí Mật! (WE Steal Secrets)- nói về Wikileaks, nhưng câu nói này là của cựu Giám Đốc CIA và Giám Đốc NSA, tướng Michael Hayden, xác nhận Mỹ CIA, NSA ăn cắp bí mật của các quốc gia khác như một việc làm chính đáng!

http://www.intodocs.com/watch.php?vid=cf0f59e00

http://ishared.eu/embed/3bpJR9AEVWKXNUbbJmPFWFpYOHf063PK_Njse-TC2fw?width=640&height=390
We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks