Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc- Ấn Độ Giáo và Người Phụ Nữ Ấn Độ Hôm Nay? 

Tập phim tài liệu “The World Before Her” Thế Giới Trước Khi Cô Ra Đời”  (http://www.worldbeforeher.com/) về người thân phận phụ nữ Ấn Độ trong xã hội theo chủ nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Ấn Giáo, do bà  Nisha Pahuja, một công dân Canada gốc Ấn thực hiện.

Như hầu hết tất cả các chủ nghĩa quốc gi dân tộc, nó cần bạo lực và tà thuyết về thần quyền vmột ảo thể giống nòi truyền thống đặc biệt để “tự hào” và dĩ nhiên tự hủy– chủ nghĩa quốc gia dân tộc Hồi giáo, chủ nghĩa quốc gia dân tộc Thiên chúa giáo- và ở Việt Nam có một lũ khoa bảng tối dxiển dương chủ nghĩa quốc gia dân tộc Phật giáo (như đám Cao Huy Thuần tại Pháp!) .. nó phi lý –nghịch lý như bọn Hồ Chí Minh và đảng cộng sản rêu rao “Chủ nghĩa cộng sản dân tộc”. Kẻ  đặt chữ có lkhông NGU, nhưng những ngưởi NGHE mà không chất vấn cái tính nghịch lý vô nghĩa hiển nhiên của nó, thì quthật tối dạ vô cùng.
 
Xin tham khảo phim tài liệu này để thấy chủ nghĩa quốc gia dân tc, nhà nước và tôn giáo đã và đang tiếp tục hủy diệt NHÂN TÍNH và NHÂN TRÍ của mọi ghê tởm như thế nào: Tầm Thấp, thì rượt nhau giết nhau ngoài phố, như Ấn, Hồi v.v; Tầm Cao, thì giết nhau bằng SWAT TEAM, Nhà Tù và máy bay không ngưi lái  như Anh Mỹ, Pháp Úc .v.v  Tất cđều ngục hóa và nô lệ hóa con người, và tàn sát khi con người còn nhận thúc khao khát tự chtự do!