Brazil Police Torture and Disappear Slum Residents With Impunity:  

Brazil’s police have tortured and disappeared more people under democratic leadership (1985present) then during its military dictatorship (1964 – 1985) –   September 4, 13

Nhà nước “dăn chủ” Ba Tây (Brazil) từ năm 1985 đến nay đã đàn áp bắt bớ và thủ tiêu những người dân nghèo đối kháng nhiều hơn là chế độ độc tài trước đó! Như vậy VẤN NẠN CHÍNH nằm ở đâu? Chú ý, trong phim , “cảnh sát” thường đa số là “da trắng”!

Vấn đề KHÔNG CHỈ LÀ Ở BA TÂY-  Đây là vấn đề của ĐỊNH CHẾ CHÍNH TRỊ và  QUYỀN LỰC

Dân Chủ hay Độc Tài : Khi bản chất bạo ngược quyền lực Nhà nước và bản chất côn đồ tay sai của Quân Đội và An ninh còn đó, còn “được tin tưởng trao quyền”, thì tất cả vấn nạn vẫn còn đó!

Kiểm chứng tính xác thật của nhận định “cực đoan” trên: Xét  thực tiễn từ quốc gia “dân chủ đầu tiên và hùng mạnh”… Mỹ với mức độ tàn bạo của cảnh sát (Police Brutality) và được “luật pháp chính đáng hóa” cao nhất trong các quốc gia “dân chủ”. Con số tù nhân chính trị tại Mỹ càng ngày càng tăng dưới nhiều “tội danh” lạ lùng hơn. Cứ nhìn trường họp của Bradley Manning và trại tù Watanamo làm căn bản sẽ rõ!

America’s Political Prisoners | Global Research

Political Prisoners in the U.S. Are No Better Off Than Anywhere Else

Jeremy Hammond, American Political Prisoner – Huffington Post

 Political Prisoners in the United States? – Philadelphia Jewish Voice

Riêng những “phương pháp đàn áp” đàn áp người biểu tình của những toán CẢnh Sát đã quân đội hóa (Sawt) thì ngay cả Trung Quốc cũng không thể sánh với Mỹ được. Bên cạnh Mỹ là Canada cũng thế. Phương pháp đàn áp và tội danh chính trị được khéo léo sửa đổi cho dể nghe như “có ý tưởng ủng hộ khủng bố” , “hành vi náo lạn xã hội” bất tuân dân sụ” v.v  đặc biệt  cách đối xử tàn tệ với các sắc dân thiểu số càng ngày càng trắng trợn hơn (Political Prisoners in the North American Homeland | Global Research)

Tại Úc Thòi Lòi, trong những thập niên qua,  ít bị “mang tiếng” hơn… Nhưng mức độ tàn bạo của Cảnh Sát càng ngày càng tăng dần cùng với những bộ luật bênh vực trao thêm quyền cho Cảnh Sát An Ninh. Một sự kiện có tính chung, bản chất của vấn nạn gia tăng quyền lực này là   “tính kỳ thị chủng tộc” cũng tăng theo quyền lực chính trị!  Cảnh sát Úc hành hung chặn bắt vô cớ những công dân có gốc Á , Phi, và Trung Đông nhiều hơn. Sự kiện này củng đang diễn ra ở khắp Âu Châu và các nước Nam Mỹ có quan hệ “tốt” với Âu Mỹ!

PressTV – Police brutality on rise in Australia: New figures

Socialist Alternative – Police brutality in a racist country

Police investigate Mardi Gras brutality claims – ABC News

Shocking video of police brutality at Mardi Gras | Indymedia Australia

Mỗi chúng ta cần SUY NGHĨ, PHÂN TÍCH  để có những qui kết riêng!