Khi Quyền Lực đã có bản chất nhất định, và lý do hiện hũu là chính nó, thì không có gì ngăn cản nó đuợc, trừ khi hủy bỏ nó, hủy bỏ nền tảng sinh tồn của nó.

Sự kiện Syria cho đến nay, đã đến hồi kết thúc. 
-Bằng chứng hay không bằng chứng! 
-Hóa học hay không hóa học! 
-Liên Hiệp Quốc hay không Liên hiệp quốc! 
-Công pháp hay không công pháp
-Hiến Định hay không hiến định ..
– Bao nhiêu nhân mạng, trẻ em hay đàn bà , vô tội hay quân llnh
-Khủng Bố Giết Người, Al Quaeda hay không  v.v

Tất cả không thành vấn đề…

Khi quyền lực đã định, chủ trương đã đề ra, nó phải được tiến hành bằng mọi giá! Khi Do Thái đã muốn, Mỹ phải  thực hiện. Khi Mỹ thực hiện, mọi quốc gia tay sai phải tuân hành…

Hậu quả??? Thành công hay thất bại… Tất cả tính sau.. Vì chẳng đứa nào trong đám quyền lực sẽ là nạn nhân.. Tất cả quần chúng nhân dân khắp nơi sẽ phải gánh vác nếu thành công và gánh chịu khi thất bại đổ v..từ ngàn xưa đã là như vậy…

Viêt Nam, Hàn Quốc, Trung Quôc, Nam Tư, A Phú Hãn Iraq, Libya. Palestine  v.v Giờ đây Syria! Và sẽ còn nữa, nhiều nữa… 

Vì người ta đã bị nhồi nhét rằng phải tin vào nhà nước, nhà nước bảo rằng:
– phải để cho nghe lén, 
-phải giới hạn tự do, 
-phải gác b giá trị, 
-phải xắt ta lòng nhân,  
-phải cần  tàn bạo tra tấn, 
-phải giết người
-phải chiến tranh… 
ể bảo vệ quốc gia,  
ể dân chúng an toàn, 
ể kinh tế phát triển, 
ể nhân dân hạnh phúc, 
ể xã hội tiến bộ, 
và cho HÒA BÌNH THẾ GIỚI!!! 

Muốn có Hòa Bính phải chuẩn bị chiến tranh  để..  Tiến Hành Chiến Tranh!!!
Chiến Tranh cho đến khi có Hòa Bình!
và khi có Hòa Bình phải chuẩn bị Chiến Tranh !!! 

 Chính Sử” của loài người chẳng phải đã chỉ được đánh dấu và dựng tượng vinh danh bằng những “đại đế”, “quân vương”, ” danh tướng”, và “ lãnh đạo”  với những “trận chiến” “chính sách” đẫm máu hàng triệu nhân dân vô danh đấy hay sao?

Và nền “nhân văn” của loài người cho đến nay đã hằng định nghĩa Văn Minh là sự khởi đầu của hệ thống cai trị và định chế quyền lực đấy hay sao?

Những sáng tạo và khám phá khoa học , tư tưởng phục vđời sống tự do cho Con Người đã chẳng luôn là nạn nhân, tội phạm hoặc chỉ luôn được ghi ỏ mặt sau của “trang sử” đấy  hay sao?

nkptc