Buổi Trao Đổi thú vị giữa nhà Sinh Vật học nổi tiếng Richard Dawkins tác giả của nhiều quyển sách phê bình tôn giáo với nhà truyền giáo thiên chúa Howard Conder. Giáo sư Richard Dawkins được ông Conder mời đến chương trình truyền hình của “giáo hội” để trao đổi chất vấn trực tiếp. Bài học đầu tiên mà chúng ta học được là TINH THẦN TRAO ĐỔI CHẤT VẤN PHÊ PHÁN GIỮA HAI KHUYNH HƯỚNG ĐỐI NGHỊCH NHAU, nhưng rất VĂN MINH và CỞI MỞ!